fgd-fot-jedrzej-szerle

Sprawy kluczowe

Przez 18 miesięcy gdyńskie stowarzyszenia i środowiska skupione wokół różnych problemów rozmawiały ze sobą. Efektem pracy jest sformułowanie kluczowych spraw, które należy w Gdyni zmienić.

Kim jesteśmy?

O Federacji Gdyński Dialog

Gdynia potrzebuje zmian jeśli chodzi o zarządzanie sprawami miasta. „Samorządność” Wojciecha Szczurka jest środowiskiem wypalonym, bez wizji, pomysłu na miasto i bez gotowości do słuchania mieszkańców.

Przez 18 miesięcy gdyńskie stowarzyszenia i środowiska skupione wokół konkretnych spraw rozmawiały ze sobą, poznawały się, tworzyły katalog obszarów wspólnych, pracowały ze sobą, by dzisiaj wspólnie stanąć na linii startu i zadeklarować chęć wspólnego przygotowania się do wyborów. Od tej pory będziemy mówić głośno o tym co robimy, zapraszać do współpracy zarówno organizacje jak i ludzi, deklarując swoją otwartość na głosy wszystkich, którzy chcą ulepszać sposób zarządzania Gdynią.

Zapraszamy wszystkich zmęczonych stagnacją, brakiem wizji, determinacji i dialogu. Zapraszamy tych, którzy chcą pomóc radą, czasem czy innymi zasobami, niezależnie od tego, czy chcą to robić w sposób jawny, czy w ciszy. To długi marsz, w którym będzie nam potrzebna każda pomoc. Ale warto, bo chodzi o Gdynie. To nasze miasto. Ani polityków, ani urzędników, ale – nas wszystkich.

Przy wspólnym stole zebraliśmy gdyńskie stowarzyszenia oraz wielu niezrzeszonych gdynian – radnych dzielnic, przedsiębiorców i zwykłych mieszkańców naszego miasta.

Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do współpracy z nami kolejne organizacje, grupy inicjatywne, radnych miejskich i dzielnicowych, przedsiębiorców, twórców kultury, osoby aktywistyczne oraz zaangażowanych w sprawy miasta gdynian.

E-mail

kontakt@gdynskidialog.pl media@gdynskidialog.pl

Adres

ul. Starowiejska 7
81-356 Gdynia
Zobacz na mapie    Federacja Gdyński Dialog