Nasza prezydentka, Aleksandra Kosiorek, ostro zabrała się do pracy. Oprócz wszystkich obowiązków formalnych związanych z objęciem funkcji prezydenta, odbyła spotkania z szefami niektórych wydziałów i jednostek oraz zajęła się bieżącymi sprawami 💼📈🗓️

⛔ Zgodnie ze zgłaszanymi wcześniej postulatami Gdyńskiego Dialogu oraz innych środowisk, pani prezydent zrezygnowała z najbliższych przetargów na sprzedaż miejskich działek 🏘️

❗Oferty nieruchomości przeznaczonych wcześniej na sprzedaż zostaną jeszcze raz przedstawione, a przyczyny kompleksowo omówione z analizą korzyści, jakie daje miastu ich sprzedaż.

🤝 Nowo wybrani radni będą mogli zapoznać się ze szczegółami i z pełną odpowiedzialnością podjąć decyzje dotyczące nieruchomości, a tym samym mieć realny wpływ na budżet miasta.

Nieruchomości, które miały być wystawione na sprzedaż:

  • Skrzypowa 30a, działka nr 1204/1, obręb Dąbrowa, o powierzchni 1938 m2, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, cena wywoławcza nieruchomości: 930 000 zł;
  • Olgierda 65, działki nr 2046 i 2047/2, obręb Mały Kack, o powierzchni 714m2, objęte decyzją o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną, cena wywoławcza nieruchomości: 750 000 zł + 23% VAT;
  • Powstania Styczniowego, działki nr 1443/5 i 1470/2, obręb Redłowo, o powierzchni 735m2, przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych lub mieszkaniowo-usługowych, cena wywoławcza nieruchomości: 950 000 zł + 23% VAT;
  • Powstania Wielkopolskiego, działka nr 1221/9, obręb Redłowo, o powierzchni 542m2, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, cena wywoławcza nieruchomości: 840 000 zł + 23% VAT;
  • Kolonia 45C, działka nr 900/1, obręb Dąbrowa, o powierzchni 846m2, przeznaczona zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz usługową, cena wywoławcza nieruchomości: 450 000 zł + 23% VAT;
  • Hutnicza, działka nr 207, obręb Cisowa, o powierzchni 11639m2, nieobjęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy, cena wywoławcza nieruchomości: 2 840 000 zł 23% VAT;

źródło: gdynia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.