❗️📢LIST OTWARTY ❗️📢

Apel do Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Sz. P. Igora Strzoka

Szanowny Panie,

W imieniu szerokiego grona gdyńskich środowisk działających aktywnie zarówno w sferze polityki jak i w sferze działań społecznych, zwracamy się do Pana z gorącym apelem o pozytywne rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru zabytków gdyńskiego Forum Sportowego.

Forum Sportowe położone w Gdyni przy ul. Ejsmonda 3, zaprojektował w 1932 roku wybitny architekt Adam Kuncewicz. Kompleks posiada unikalne walory urbanistyczne i krajobrazowe. Przede wszystkim jednak nierozerwalnie związany jest z historią II Rzeczypospolitej i powstaniem jej największego projektu, jakim było miasto Gdynia. Teren ten pozostawał od zarania miasta miejscem rekreacyjnym i sportowym bez intensywnej zabudowy. W historii Gdyni zawsze pełnił funkcję sportowo-reprezentacyjną, zwłasza w dyscyplinie tenisa ziemnego. Odbywały się na nim historyczne wydarzenia sportowe i kulturalne. Był istotnym elementem miejskiej tkanki kulturotwórczej i swoistym sportowym centrum wydarzeń.

W naszej ocenie Wojewódzki Konserwator Zabytków jest jedynym organem, który dzięki swojemu nadzorowi, może ocalić ten bezcenny zabytek dla przyszłych pokoleń. Ochrona konserwatorska wydaje się niezbędna zwłaszcza w obliczu silnej presji inwestycyjnej na tym terenie.

Podpisano:

Stowarzyszenie Wszystko dla Gdyni

Stowarzyszenie Polska 2050 Miasto Gdynia

Nowa Lewica w Gdyni

Paweł Osicki – architekt

Federacja Gdyński Dialog

Polanka dla Wszystkich

Stowarzyszenie Miasto Wspólne

Razem Okręg Gdynia

Marzę o Gdyni

Stowarzyszenie Bryza

#forumsportowe

#kortyarki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.