Konferencja prasowa. TRANSKRYPCJA.

Kolejny punkt programu Gdyńskiego Dialogu: Ochrona Środowiska.

Natalia Kłopotek-Główczewska

Dzień dobry, Szanowni Państwo, na dzisiejszej konferencji prasowej chcielibyśmy odsłonić kolejny punkt programu Gdyńskiego Dialogu, chodzi o ochronę środowiska. Zanim jednak o tym, oddam głos Adamowi Stelmaszewskiemu ze stowarzyszenia Nasze Orłowo, które jest częścią Federacji Gdyński Dialog. Adam opowie o terenach po dawnym klubie Maxim i o pomyśle „Naszego Orłowa” na zagospodarowanie tego terenu. 

Adam Stelmaszewski:

Dzień dobry, Szanowni Państwo,Natalia Kłopotek-Główczewska w tym momencie mam przed sobą tereny po dawnym klubie Maxim. Szczegółowe ilustracje znajdują się również na planszy za mną. Miejsce tej konferencji dotyczącej ochrony środowiska zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ szczegóły planu miejscowego dla terenów po Maximie były tematem, który bardzo rozgrzewał nie tylko mieszkańców Orłowa, ale w zasadzie mieszkańców całej Gdyni w mijającej kadencji.

Koncepcja Zielonego Amfiteatru

Już wtedy, od 2019 roku, jako Stowarzyszenie Nasze Orłowo wspieraliśmy mieszkańców w walce o to, aby te tereny były udostępnione mieszkańcom jako ogólnodostępne tereny zielone. Już wtedy, w 2019 roku, Stowarzyszenie Nasze Orłowo wypracowało koncepcję stworzenia tutaj zielonego amfiteatru, który dzisiaj jest jedną z kluczowych pozycji w programie Gdyńskiego Dialogu dotyczącego ochrony środowiska.

Zielony amfiteatr skierowany prosto na zatokę, wykorzystujący ukształtowanie środowiska, jest innowacyjnym i bardzo oryginalnym projektem, który mógłby się pojawić właśnie w Orłowie. Mamy tutaj skarpę, mamy ukształtowanie terenu, które pozwala na to, aby taki teren wykorzystywać w wielu różnych funkcjach.

Moglibyśmy tutaj, poczynając od kina pod chmurką, poczynając od różnych imprez plenerowych, przez jakieś festiwale street foodu, aż po rekreację mieszkańców i turystów, wykorzystywać ten teren dla ludzi. Dlatego uważam, że ten punkt jest bardzo istotny i bardzo fajny. Zresztą obecność zabytku, wyjątkowego zabytku, dawnego Czerwonego Dworu, dawnego pensjonatu przedwojennego, również umożliwia stworzenie tutaj wyjątkowych funkcji gastronomicznych, turystycznych, czy też noclegowych, co nawiązywałoby bezpośrednio do koncepcji przedwojennego letniska Orłowa Morskiego.

Dziękuję. 

Teraz założenia dotyczące ochrony środowiska w programie Gdyńskiego Dialogu przedstawi dr Dawid Biernacik, klimatolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także współautor licznych adaptacji, planów adaptacyjnych miast do zmian klimatu.

Dawid Biernacik

Dzień  dobry Państwu, witam serdecznie, nazywam się Dawid Biernacik, jestem klimatologiem, ekspertem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, autorem licznych planów adaptacji, jak mówiła koleżanka.

To, co przed chwilą mówił kolega odnośnie zielonego amfiteatru, idealnie wpisuje się w program Gdyńskiego Dialogu dotyczący ochrony środowiska. Naszym głównym postulatem jest nadać Gdyni miano miasta zielonego, z czystym powietrzem, miasta przyjaznego dla mieszkańców, miasta odpornego na zagrożenia naturalne, które obserwujemy.

Walka z betonozą

Ten postulat główny można rozwinąć na poszczególne pięć postulatów, które teraz zaprezentuję dotyczące ochrony środowiska. Przede wszystkim jako Gdyński Dialog chcielibyśmy walczyć z betonozą. Koniec z betonowaniem miasta. Musimy rozszczelnić wszystkie powierzchnie, tam gdzie jest to możliwe, tam gdzie jest to konieczne.

Na przykład miasto zlikwidowało parking przy Molo Południowym, ale nie poszło o krok dalej. Zamiast rozszczelnić tę powierzchnię, zrobić ją zieloną, przyjazną mieszkańcom, postawiło tam jakieś rachityczne donice, rachityczne drzewka, które nie spełniają swoich funkcji. Można by było zamiast malowania białych, niezrozumiałych pól, na betonie, rozszczelnić ten beton, posadzić tam trawę, naturalne drzewa.

Zieleń w każdej dzielnicy miasta

Także jeden z głównych naszych punktów to jest koniec z betonozą w mieście, więcej zieleni. Oprócz tego postulujemy, aby zieleń była dostępna w każdej dzielnicy miasta.  Wokół Gdyni mamy to szczęście, że jest bardzo dużo terenów zielonych, mamy Trójmiejski Park Krajobrazowy, ale zieleń w mieście to nie tylko Trójmiejski Park Krajobrazowy, to jest przede wszystkim zieleń w każdej dzielnicy.

Trzeba odbudować, robić renowacje skwerów, renowacje z zieleńców, budować więcej ogrodów, miejskich sadów, ogrodów deszczowych, które będą gromadziły przy okazji wodę opadową. 

Rozdzielenie funkcji Zarządu Dróg i Zarządu Zieleni

Kolejnym naszym postulatem Gdyńskiego Dialogu jest rozdzielenie funkcji Zarządu Dróg i Zarządu Zieleni. Drogi, jak wiemy, w Gdyni wymagają licznych napraw, natomiast zieleń w mieście wymaga większej uwagi, wymaga odpowiedniej pielęgnacji, dlatego postulujemy, aby ten Zarząd Dróg i Zieleni został rozdzielony.

Funkcję Miejskiego ogrodnika przejmie Nowy Zarząd Zieleni

Natomiast, żeby nie zwiększać biurokracji, żeby nie zwiększać zatrudnienia w urzędzie, postulujemy, aby funkcje Miejskiego Ogrodnika przejął właśnie nowy zarząd dróg i zieleni, który będzie w większych kompetencjach bardziej zajmował się terenami zielonymi i tymi aspektami, o których tutaj mówimy.

Miasto z czystym powietrzem

Kolejnym ważnym punktem jest to, że mieszkańcy oczekują, aby miasto Gdynia było miastem z czystym powietrzem. Miasto często się chwali, że Gdynia ma bardzo dobrą jakość powietrza i to jest prawda, natomiast przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych często zimą w dzielnicach odczuwamy pogorszenie jakości powietrza, przekroczenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń powietrza.

Takie sytuacje mają właśnie miejsce jak są niekorzystne na warunki meteorologiczne, szczególnie zimą. My postulujemy, aby zbadać dokładnie jakość powietrza w punktach reprezentatywnych, w dzielnicach. Postawić tam stacje monitoringowe, aby zająć się tym programem i aktywnie działać na rzecz ochrony powietrza i poprawy jakości powietrza. Można to uczynić chociażby poprzez  termomodernizację budynków,  poprzez docieplanie budynków, wymianę stolarki i chcemy, żeby te koszty nie ponosili mieszkańcy, żeby tutaj miasto wspierało mieszkańców w docieplaniu budynków, żeby docieplać budynki komunalne, żeby docieplać budynki urzędów, te wszystkie, które należą do miasta.

W ten sposób pośrednio przyczynimy się także do tego, że jakość powietrza będzie lepsza i nam wszystkim będzie żyło się lepiej. Natomiast jest wiele różnych metod na pozyskiwanie, wiele różnych programów, z których można pozyskiwać środki i o tym powie za chwilę jeszcze trochę więcej koleżanka. Dziękuję bardzo

Natalia Kłopotek-Główczewska

Tak, dokładnie. Istotne w aspekcie termomodernizacji i pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł Wsparcie, wsparcie lokalnych władz. Istnieją programy ogólnopolskie realizowane między innymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki którym można uzyskać nawet do 50% dofinansowania do montażu i kupna mikroinstalacji fotowoltaicznej, czy wymiany kotła na pompę ciepła.

Można też kupić magazyn energii. Niebawem ruszy szósta edycja programu Mój Prąd. Mamy też program Czyste Powietrze. Miasto powinno pomagać mieszkańcom poprzez informowanie o tego typu dotacjach, pomagać je pozyskiwać oraz pomagać i wspierać w rozliczaniu takich dotacji.  Istotne jest, by władze miasta same występowały do Unii Europejskiej, same realizowały z Unii Europejskiej Programy działania dotyczące odnawialnych źródeł energii nie tylko dla budynków użyteczności publicznej, ale także dla wszystkich gospodarstw domowych.

Na coraz większej liczbie dachów w Gdyni możemy zaobserwować właśnie takie mikroinstalacje PV, lecz niewiele domów jest wyposażonych w magazyn energii. Koszt takiego magazynu energii jest wysoki. Ale zainstalowanie go pozwoliłoby odciążyć sieć energetyczną, a co ważniejsze obniżyć rachunki za prąd mieszkańców. 

Zmagazynowanie energii w piku energetycznym i wykorzystanie go wtedy, kiedy energia jest najdroższa, byłoby to korzystne dla mieszkańców, co zmniejszyłoby ich rachunki za prąd. Więcej energii z odnawialnych źródeł to czyste powietrze w Gdyni i zdrowie mieszkańców Gdyni.  Teraz ponownie oddam głos Dawidowi Biernacikowi, by przedstawił drugi, równie ważny postulat Gdyńskiego Dialogu, jakim jest przygotowanie Gdyni na wszelkie zagrożenia naturalne. 

Dawid Biernacik

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym

Szanowni Państwo, realizując różne plany adaptacji, jako ekspert wiem, że miasto Gdynia jest narażone na różne zagrożenia naturalne. Nie jesteśmy tutaj wyjątkiem. Miasto Gdynia leży nad morzem, więc jesteśmy narażeni na zagrożenia także od strony morza. Wzrost poziomu morza następuje, widzimy, że niszczone są plaże, niszczony jest klif, musimy na te zagrożenia się przygotować.

Przykład powodzi miejskiej z 14 lipca 2016 roku pokazał dobitnie, że miasto Gdynia nie jest przygotowane na zagrożenia nawalnymi opadami deszczu. Występują liczne podtopienia, gwałtowne powodzie miejskie, z którymi musimy walczyć, miasto musi być odpowiednio przygotowane. W tym celu należy budować więcej zbiorników retencyjnych, poprawiać retencję miasta, zatrzymywać wodę deszczową na miejscu.

Budować więcej ogrodów deszczowych, budować więcej zielonych dachów, prowadzić działania, które spowodują, że ta woda będzie zatrzymywana i retencjonowana na miejscu, a nie będzie spływała bezpośrednio do kanalizacji. Problemem w Gdyni jest także niedostateczna miejscami kanalizacja deszczowa i kanalizacja sanitarna, dlatego należy tutaj modernizować i rozbudowywać kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, aby to zagrożenie powodziami miejskimi minimalizować.

Ważne jest tutaj, aby miasto aktywnie pozyskiwało różnego rodzaju dotacje i wsparcie. Ważne jest także, aby zweryfikować przygotowany miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Miasto Gdynia posiada taki plan adaptacji do zmian klimatu, natomiast słabo z niego korzysta. W ostatnim czasie miasto także ten plan zmodyfikowało, wprowadziło tam kilka zapisów, które w mojej opinii są trochę kontrowersyjne i mogą budzić kontrowersje i pewien sprzeciw mieszkańcom.

Dosyć niezrozumiałe są tam zapisy dotyczące likwidacji zatok autobusowych, zwężania ulic, czy też wprowadzania strefy tempo 30. To są działania, które pośrednio tylko przyczynią się do poprawy, do mitygacji, do adaptacji do zmian klimatu, natomiast w pierwszej kolejności powinniśmy wprowadzać działania tu i teraz, żeby nas nie zalewało, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, żeby mieszkańcy byli przygotowani na zmiany klimatu.

Natomiast działania takie pośrednie możemy wprowadzić dopiero w późniejszej kolejności, kiedy zabezpieczymy miasto, kiedy mieszkańcy będą czuć się bezpiecznie. Dziękuję bardzo.  

Natalia Kłopotek-Główczewska

Podsumowanie

Podsumowując, oto osiem punktów naszego programu dotyczące ochrony środowiska, czyli koniec z betonem, zieleń w każdej dzielnicy.

Zarząd dróg i Zarząd Zieleni oraz odpowiednia retencja, zmiana miejskiego planu adaptacji, pozyskiwanie dotacji na odprowadzanie wód. Czy mają Państwo jakieś pytania?  W takim razie dziękuję bardzo. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.