Dzisiaj (6 marca) odbyła się konferencja prasowa, w czasie której zaprezentowaliśmy kolejny fragment naszego programu – tym razem mówiliśmy o transparentności i pracy urzędu miasta.💁‍♂️ W jej trakcie przecięliśmy wstęgę symbolicznie otwierając urząd miasta i ogłaszając koniec pandemii! 😁

POBIERZ PROGRAM DLA GDYNI – CZĘŚĆ 1 URZĄD MIASTA I TRANSPARENTNOŚĆ >>

Jednak nasz program dotyczący transparentności ma więcej szczegółów, zachęcamy do zapoznania się.

👉 Skrót poniżej a całość na naszej stronie.

1️⃣KONIEC PANDEMII – OTWÓRZMY URZĄD MIASTA 🔓

Postulujemy natychmiastowe otwarcie Urzędu Miasta dla ludzi, którzy utrzymują go ze swoich podatków i tu załatwiają swoje sprawy. Jeśli obecne władze tego nie zrobią, zobowiązujemy się do otwarcia urzędu niezwłocznie po wygranych wyborach.

2️⃣ ZREORGANIZUJMY STRUKTURY MIEJSKIE – dość tworzenia zbędnych struktur 🏘️

Konieczna jest reorganizacja miejskich struktur. Jako mieszkańcy i podatnicy nie chcemy utrzymywać jednostek dublujących swoje zadania lub wyodrębnionych tylko w celu rozdawania stanowisk kierowniczych.

3️⃣ POWSTRZYMAJMY SPADEK JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH 💁‍♂️

Istotne jest usprawnienie działania Urzędu Miasta. Obecnie mieszkańcy oceniają magistrat jako miejsce nieprzyjazne, zbiurokratyzowane, gdzie stawia się kolejne przeszkody formalne zamiast pomóc przejść przez proces załatwiania sprawy.

Będziemy upraszczać procedury, wszędzie, gdzie to możliwe. Standardem staje się brak odpowiedzi na pisma, ignorowanie obywateli, rad dzielnic, które winny być konsultowane i informowane. Na pisma należy odpowiadać w terminie i w języku zrozumiałym dla odbiorcy.

4️⃣ POWOŁAJMY RZECZNIKA PRAW MIESZKAŃCÓW ⚖️

Postulujemy powołanie Rzecznika Praw Mieszkańców, którego zadaniem będzie reprezentowanie interesów i praw mieszkańców wobec urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych. Rzecznik będzie miał kompetencję do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach przyjęć interesantów oraz skarg i zażaleń w zakresie realizowanych zadań.

5️⃣ POPRAWMY WARUNKI PRACY URZĘDNIKÓW, wprowadźmy urząd jako pracodawcę w XXI wiek 💼

Obecne warunki pracy prowadzą do odpływu merytorycznych, wartościowych urzędników do gmin ościennych. Musimy głośno mówić o mobbingu, jaki spotyka urzędników w pracy. O blokowaniu awansów najbardziej kompetentnych osób na rzecz osób powiązanych z władzami miasta.

Czas zacząć budować profesjonalny korpus urzędniczy, i doceniać to, co robi, lecz jednocześnie wymagając wysokiej jakości.

6️⃣ UZNAJMY TRANSPARENTNOŚĆ JAKO OCZYWISTY STANDARD 💎

Oczekujemy transparentnych procedur konkursowych i jawnych, otwartych konkursów na stanowiska urzędnicze.

Koniec z praktyką zatrudniania na wysokich stanowiskach urzędniczych znajomych i kolegów prezydenta. To oburzające i demotywujące dla pracowników działanie przeczy zasadom transparentności i jest przejawem nepotyzmu.

Transparentność to również sposób dostarczania mieszkańcom informacji o sprawach miasta, zarówno poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz przez odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej. Dane potrzebne do podejmowania decyzji strategicznych, powinny być jawne i dostępne, tak by na przykład widoczne były trendy dotyczące liczby uczniów i oddziałów w danych placówkach edukacyjnych.

7️⃣ UTWÓRZMY LOKALNE CENTRA KONTAKTÓW 🫂

W czasach, gdy coraz więcej spraw można załatwić przez Internet, gdzie końcówki systemów teleinformatycznych można przygotować w dowolnych lokalizacjach, warto poważnie potraktować utworzenie lokalnych centrów kontaktu. Mieszkaniec mógłby tam złożyć wnioski, może odebrać dokumenty, uzyskać kluczowe informacje, bez potrzeby jechania do centrum miasta.

8️⃣ OTWARTE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI 🤲

Od wielu lat nie odbywają się otwarte spotkania prezydenta miasta z mieszkańcami. To też element otwartości, transparentności i lokalnej demokracji. Otwarte spotkania muszą być normą i być organizowane cyklicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.