Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wiceprezydentkę Gdyni Katarzynę Gruszecką-Spychałę. Dziś, w czwartek 8 września, zeznania złożył Ireneusz Trojanowicz – radny miasta. To po jego kontroli przeprowadzonej w Gdyńskim Centrum Kultury złożone zostało zawiadomienie.

👉 Radny miasta Ireneusz Trojanowicz od grudnia 2021 roku sprawdza funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Kultury i jego niejasnych związków z finansowaniem InfoBoxu, czyli administrowanej przez Agencję Rozwoju Gdyni przestrzeni biurowo-wystawienniczej zbudowanej w 2013 roku na rogu ul. Świętojańskiej i 10 Lutego. 1 grudnia 2021 roku złożył on interpelację w tej sprawie, jednak odpowiedź otrzymana niespełna dwa tygodnie później od wiceprezydentki Katarzyny Gruszeckiej-Spychały nie wyczerpywała wątpliwości. W związku z tym 25 marca Ireneusz Trojanowicz rozpoczął w Gdyńskim Centrum Kultury pierwszą w historii gdyńskiego samorządu kontrolę radnego.

👉 Jej wyniki okazały się zaskakujące. Ireneusz Trojanowicz oraz wspierająca go mecenas Aleksandra Kosiorek nie otrzymali w trakcie kontroli dokumentów, które potwierdzałyby fakt refakturowania kosztów na Wydział Administracyjny, na które powołuje się wiceprezydentka w odpowiedzi na interpelację. Co więcej, analiza dokumentów księgowych nie wykazała, żeby miasto Gdynia w latach 2013-2022 zwracało koszty wynajmu InfoBoxu. Gdyńskie Centrum Kultury poniosło w tym okresie nieuzasadnione w kontekście jego działalności koszty na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

👉 17 sierpnia 2022 r. radny zakończył kontrolę i przesłał protokół do prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka i dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury Beaty Nawrockiej. Sześć dni później, 23 sierpnia, Ireneusz Trojanowicz złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przez Katarzynę Gruszecką-Spychałę przestępstwa ściganego z urzędu, polegającego na oświadczeniu nieprawdy w dokumencie urzędowym, jakim była odpowiedź na interpelację Radnego Miasta Gdyni Ireneusza Trojanowicza.

👉 Po zapoznaniu się z przekazanymi materiałami, 26 sierpnia prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdyni postanowił wszcząć śledztwo w tej sprawie.

– Jest to dla mnie ważna wiadomość, że wątpliwości, które miałem w zakresie wydatków i funkcjonowania InfoBoxu, dostrzegła również Prokuratura, która wszczęła postępowanie wyjaśniające – mówi Ireneusz Trojanowicz, radny miasta Gdyni.

W czwartek 8 września Ireneusz Trojanowicz złożył w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni zeznania.

#gdynskidialog

Postanowienie o wszczęciu śledztwa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.