OKRĘG 3 - Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki i Witomino

Beata Zastawna

Beata Zastawna
Miejsce 3

Kim jest?

Beata Zastawna to społecznik z powołania i świetny lekarz. Ze swoim ogromnym doświadczeniem i wiedzą mogłaby pracować w najlepszych polskich czy zagranicznych placówkach medycznych, ale Beata wybrała Gdynię. Miasto, które kocha i w którym ma swoje korzenie.

Wielu gdynianom dała się poznać jako świetny lekarz pediatra w dzielnicowych przychodniach oraz zaangażowana Radna Dzielnicy Wzgórze.

Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej w Gdańsku. Swoje życie zawodowe i rodzinne związała z Gdynią. Specjalizacje z chorób dziecięcych  zrobiła pracując w Szpitalu w Redłowie, później leczyła małych pacjentów w Przychodni Wzgórze Maksymiliana.

W latach 2010-2012 pracowała jako dyrektor ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Następnie odnalazła się jako lekarz pediatra w gdyńskich przychodniach- początkowo ponownie na Wzgórzu a od  2016 roku w Przychodni Lekarskiej Witomino, z którą współpracuje do dzisiaj. Jako kobieta pracują jednocześnie współpracuje z przychodnią Medicover w Gdyni oraz prowadzi prywatną praktykę lekarską.

Podejmowała liczne wyzwania zawodowe – oprócz funkcji menadżera w UCMMIT oraz w przychodni, ukończyła studia podyplomowe z dietetyki i poradnictwa żywieniowego ( SGGW, Warszawa) oraz studia doktoranckie zarządzania dla menedżerów ochrony  zdrowia (InterDoktorMen, UMED Łódź), zakończone w 2023 roku uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Współpracowała wielokrotnie z Gdyńskim Centrum Zdrowia w akcjach propagujących profilaktykę zdrowotną. W 2018 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni dla Pracowników Ochrony Zdrowia.

Od 2015 roku Beata Zastawna angażuje się w życie gdyńskiej społeczności jako radna dzielnicy Wzgórze. W drugiej kadencji została wiceprzewodniczącą Zarządu Dzielnicy.

Jest autorką wieloletniego projektu „Bezpieczna Gdynianka- kursy samoobrony dla kobiet” oraz pomysłodawcą festynów rodzinnych powiązanych z profilaktyką i konsultacjami specjalistów- na Witominie „ Zdrowa Rodzina z Witomina” oraz na Wzgórzu  – festyn „Bądź Zdrów!”.

Prywatnie- Beata Zastawna jest mamą trzech córek, z których dwie są już dorosłe. Zaangażowanie społeczne jest dla niej tradycją rodzinną – oboje rodzice byli pedagogami, tata był także radnym Miasta Gdyni w latach 1994-98.

PROGRAM

Koordynacja inwestycji

Niegospodarny i uciążliwy jest chaos w wykonywaniu inwestycji, zarówno małych jak i dużych. Planowanie jednoczasowej, sprawnej realizacji kilku zadań w tym samym miejscu i czasie to oszczędność pieniędzy oraz zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców.

Zmiany w funkcjonowaniu SPP w Gdyni

Zmniejszenie opłat parkingowych SPP, realne zwiększenie miejsc parkingowych, w tym również dla autokarów, rozwój połączeń komunikacji publicznej pomiędzy dzielnicami.

Zadbajmy o Zdrowie

Rozwój atrakcyjnej edukacji prozdrowotnej oraz programy profilaktyczne, skierowane do mieszkańców w każdym wieku.

Rozwój rekreacyjnych terenów

Rewitalizacja istniejących terenów zielonych, ochrona historycznych terenów sportowych gdynian (np. korty, „górka” ARKI , Polanka Redłowska itd.) oraz tworzenie nowych miejsc realizacji sportowych pasji ( np. lodowisko, bezpieczne ścieżki rowerowe).

Dobra komunikacja między mieszkańcami a radą miasta i urzędem

Współpraca z Radami Dzielnic, wspieranie inicjatyw mieszkańców, konsultacje społeczne w sprawie większych inwestycji i zmian, transparentność podejmowanych decyzji i zakupów.

gdyńskie cv

Radny Dzielnicy

Wzgórze od 2015 r.
1 kadencja - aktywna radna
2 kadencja - wiceprzewodnicząca

  • Autorka projektu – Bezpieczna Gdynianka – kursy samoobrony dla kobiet.
  • Pomysłodawczyni festynów rodzinnych powiązanych z profilaktyką i konsultacjami specjalistów:
    • Zdrowa Rodzina z Witomina
    • Bądź Zdrów.

Beata Zastawna