Beata Zastawna

OKRĘG 3 - Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki i Witomino

Beata Zastawna

Beata Zastawna

Beata Zastawna Radna Miasta Gdyni

W kwietniu 2024 roku zostałam wybrana Radną Gdyni IX kadencji 2024 -2029 r. z okręgu nr 3, który obejmuje:  Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki i Witomino.

W Radzie Miasta zasiadam w dwóch komisjach:

  1. Komisja Oświaty (wiceprzewodnicząca)
  2. Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia (przewodnicząca)

KONTAKT

e-mail: beata.zastawna@rm.gdynia.pl

PROGRAM

Koordynacja inwestycji

Niegospodarny i uciążliwy jest chaos w wykonywaniu inwestycji, zarówno małych jak i dużych. Planowanie jednoczasowej, sprawnej realizacji kilku zadań w tym samym miejscu i czasie to oszczędność pieniędzy oraz zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców.

Zmiany w funkcjonowaniu SPP w Gdyni

Zmniejszenie opłat parkingowych SPP, realne zwiększenie miejsc parkingowych, w tym również dla autokarów, rozwój połączeń komunikacji publicznej pomiędzy dzielnicami.

Zadbajmy o Zdrowie

Rozwój atrakcyjnej edukacji prozdrowotnej oraz programy profilaktyczne, skierowane do mieszkańców w każdym wieku.

Rozwój rekreacyjnych terenów

Rewitalizacja istniejących terenów zielonych, ochrona historycznych terenów sportowych gdynian (np. korty, „górka” ARKI , Polanka Redłowska itd.) oraz tworzenie nowych miejsc realizacji sportowych pasji ( np. lodowisko, bezpieczne ścieżki rowerowe).

Dobra komunikacja między mieszkańcami a radą miasta i urzędem

Współpraca z Radami Dzielnic, wspieranie inicjatyw mieszkańców, konsultacje społeczne w sprawie większych inwestycji i zmian, transparentność podejmowanych decyzji i zakupów.

gdyńskie cv

RADNA MIASTA GDYNI

Okręg nr 3

Radny Dzielnicy

Wzgórze od 2015 r. do 2024 r.
1 kadencja - aktywna radna
2 kadencja - wiceprzewodnicząca

  • Autorka projektu – Bezpieczna Gdynianka – kursy samoobrony dla kobiet.
  • Pomysłodawczyni festynów rodzinnych powiązanych z profilaktyką i konsultacjami specjalistów:
    • Zdrowa Rodzina z Witomina
    • Bądź Zdrów.