Wybory do Rad Dzielnic 

Zbliżają się wybory do Rad Dzielnic w Gdyni na kadencję 2024-2029. Radni dzielnic współtworzą Gdyński Dialog, dlatego jednostki pomocnicze miasta są dla naszego środowiska bardzo istotne. Mamy też w naszym programie szereg propozycji, które wzmocnią ich znaczenie. 

Gdyński Dialog nie planuje jednak – tak jak to robiły przez lata Samorządność Wojciecha Szczurka oraz partie polityczne – wystawiać własnych list do Rad Dzielnic ani popierać konkretnych osób. Uważamy, że powinny one funkcjonować bez szyldów partii i organizacji, a jedyną rekomendacją dla kandydatów ma być ich dorobek i praca na rzecz lokalnej społeczności. 

Najważniejsze informacje

Przypominamy najważniejsze informacje dla osób chcących kandydować do Rad Dzielnic. 

– Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi gminy, które powołane zostały na mocy ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Miasta Gdyni. W naszym mieście funkcjonują od końca lat 90. Zgodnie ze statutami radni zajmują się wspieraniem mieszkańców dzielnicy, występują z wnioskami do prezydenta i Rady Miasta, opiniują miejskie dokumenty, biorą udział w konsultacjach. Katalog zadań i tematów nie jest ograniczony, ale władze miasta w różnym zakresie korzystają z pomocy jednostek pomocniczych miasta. Na realizację zamierzeń Rady Dzielnic mają dwa rodzaje budżetu. Pierwszy z nich to tzw. budżet roczny, a jego kwota wynika z liczby mieszkańców Dzielnicy pomnożonej przez 10. Z niego finansuje się np. organizację imprez sąsiedzkich i turniejów sportowych, dofinansowuje zajęcia dodatkowe w szkole lub wyjazdy członków klubu seniora oraz realizuje mniejsze inwestycje, np. zakup ławki lub posadzenie kilku drzew. Drugi budżet – tzw. inwestycyjno-remontowy – przyznawany jest na okres kadencji, a jego kwota zależna jest nie tylko od liczby mieszkańców, ale też od powierzchni dzielnicy. Służy on do realizacji większych projektów – utworzenia parku, postawienia latarni ulicznych, remontu chodnika lub posadzenia szpaleru drzew. 

– W zbliżającej się kadencji każda Rada Dzielnicy będzie miała po 15 radnych. Z nich radni wyłonić muszą trzyosobowy Zarząd – przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. 

– Żeby zgłosić się należy wypełnić trzy dokumenty znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej: druk zgłoszenia listy kandydatów na radnych (jak zgłaszasz się sam, jest to lista jednoosobowa), oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych. Każda osoba, która zgłasza swoją kandydaturę musi zdobyć podpisy 25 osób zamieszkujących dzielnicę. Warto zebrać dwa-trzy podpisy więcej, na wypadek gdyby któraś z podpisanych osób podała nieprawidłowe dane lub mieszkała w innej dzielnicy. 

– Termin zgłaszania kandydatów do Rad Dzielnic upływa w piątek 19 kwietnia. Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic będzie przyjmować zgłoszenia list kandydatów na radnych w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 215 w godzinach od 8:00 do godz. 16 (do 19 kwietnia), a w dniu 19 kwietnia do godz. 20. 

– Zgodnie z kalendarzem wyborczym 6 maja ogłoszone zostaną listy kandydatów, 17 maja zakończy się kampania wyborcza, a 19 maja przeprowadzone zostaną wybory. W dzielnicach, w których liczba kandydatów jest mniejsza lub równa 15, wyborów się nie przeprowadza. 

Jeżeli macie dodatkowe pytania zachęcamy do kontaktu z Jędrzejem Szerle, radnym kadencji 2019-2024 i przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Śródmieście: jszerle@gmail.com. 

Jędrzej Szerle

✅ Tak – jest drożej, mniej i wolniej. Ale uczciwie.

✅ Nie – Gdyński Dialog nie będzie wieszać swoich materiałów wbrew prawu, bez pytania właścicieli o zgodę ani w miejscach, gdzie materiałów wieszać nie wolno.

✅ Tak – bilboard kosztuje duże pieniądze, nie wszystkie są dostępne ani w miejscach, gdzie chcemy ani w terminach, których potrzebujemy. Ich druk i wyklejenie trwa.

✅ Tak, zapytanie właściciela o zgodę na wywieszenie, skutkuje tym, że można dostać odmowę i ją uszanować.

❌Tak – kto nie pyta, nie dostanie odmowy, a zanim właściciel się zorientuje, już będzie po sprawie.

❌ Tak – gdyńskie barierki przy ulicach, przejściach dla pieszych i w pasie drogowym są pozawieszane nielegalnie banerami dużych komitetów wyborczych.

❗ Patrzymy na oblicze wiceprezydenta sąsiedniego miasta, który kandyduje do sejmiku i zakładamy, że doskonale wie, co się dzieje z jego banerami i że jego ludzie traktują Gdynie jako teren do podbicia i zajęcia siłą.

❗ Patrzymy na kandydata KO z południowej części miasta, który zachowuje się, jakby oszalał i brał udział w konkursie na zawieszenie jak największej liczby banerów w nielegalnych miejscach.

❗ Patrzymy na banery z wizerunkiem prezydenta Gdyni, przewodniczącej rady miasta oraz radnych Samorządności i to najlepsza odpowiedź na pytanie, dlaczego Gdynia wygląda jak wygląda.

Ktoś, kto nie umie wyegzekwować, by jego banery wywieszono zgodnie z prawem, nie jest w stanie niczego dopilnować w mieście.

Ktoś, kto macha lekceważąco na zwrócenie mu uwagi i odpowiada, że to nie zasłania widoczności i jest OK, pokazuje nam swój stosunek do przestrzegania zasad i prawa. Faulujemy, ale w słusznej sprawie🤦🏼‍♀️ – zdają się mówić gdyńscy włodarze. To przypomina twierdzenie dziecka „jak czegoś nie wolno, a się bardzo chce, to można”. I pewnie nieprzypadkowo dzieci nie dopuszcza się do rządzenia miastem.

Kandydaci ekipy rządzącej miastem nie tylko zezwalają na takie praktyki, ale niekiedy sami osobiście, własnymi rękami, je realizują – to symbol całkowitego upadku. I wiedzą też doskonale, że Straż Miejska, mimo wielokrotnych zgłoszeń, będzie tolerować tę sytuację albo dla swojego spokoju wyśle gdzieś pełne troski pismo z apelem. I tak minie czas do 7 kwietnia.

I nie będziemy tu wstawiać fotografii z nazwiskami tych ludzi, by ich nie promować. Mamy nadzieję, że po 7 kwietnia nielegalne materiały znajdą się na śmietniku, a te nazwiska – na śmietniku historii.

🌟 A my robimy swoje. Z szacunkiem do naszego miasta.😀

Już w najbliższą niedzielę o 12, w Hotel Nadmorski członek Gdyńskiego Dialogu Krystian Nehrebecki zaprasza na kolejną z Biesiad Literackich. Tym razem bohaterką rozmowy będzie jedyny w swoim rodzaju utwór literacki zbiorowego autorstwa, czyli Konstytucja, a grono rozmówców – doborowe. Ponadto, fragmenty tekstu czytać będzie Katarzyna Figura.

Wstęp wolny – zapraszamy, informując lojalnie, że sala ma swoją pojemność.

Link do wydarzenia:

https://www.facebook.com/events/348144750902941