Przedstawiciele stowarzyszenia Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka, organizacji współtworzącej federację Gdyński Dialog, w piątek 16 września 2022 r. złożyli do Prokuratury Rejonowej w Gdyni zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy sprzedaży działki przy ul. Przemyskiej 34 i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Małego Kacka.

Upoważnieni przez federację członkowie Gdynianki złożyli również wniosek do NIK o wszczęcie kontroli w tej sprawie. W ich ocenie możliwa jest niegospodarność władz miasta skutkująca dochodami o wiele milionów niższymi niż należałoby uzyskać.

Działka zbyt tania, jak na Gdynię

Sprawa działki przy ul. Przemyskiej 34 już od kilku tygodni bulwersuje opinię publiczną w Gdyni. W 2019 roku miasto sprzedało działkę – przeznaczoną zgodnie z ówcześnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obiekty produkcyjne, bazy, składy i magazyny oraz zabudowę usługową – za prawie 12,5 mln zł. W przeliczeniu na cenę za metr kwadratowy była to kwota kilkukrotnie niższa niż za działki, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczał zabudowę mieszkaniową. Nowy właściciel, firma Inter Marine, niedługo później złożył wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej działki. Rada Miasta Gdyni wyraziła na to zgodę, a 31 sierpnia 2022 roku przyjęła nowy plan, który przewiduje właśnie funkcje mieszkaniowe dla tego terenu.

Zawiadomienie do prokuratury i wniosek o kontrolę NIK

W związku z tym, że okoliczności sprzedaży działki i działań planistycznych były niejasne, wszyscy radni opozycyjni – w tym Mirosława Król i Ireneusz Trojanowicz z Gdyńskiego Dialogu – głosowali przeciwko przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała przeszła jednak głosami radnych Samorządności Wojciecha Szczurka.

– Dlatego że sprawa była nie tylko bulwersująca, ale też istniało ryzyko, iż na skutek tych działań miasto stracić mogło nawet kilkanaście milionów złotych, postanowiliśmy działać – tłumaczy Emil Reszczyński ze stowarzyszenia Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka. – Tak też złożyliśmy dzisiaj do Prokuratury Rejonowej w Gdyni zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Wysłaliśmy także wniosek o wszczęcie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Gdyńskie stowarzyszenie do współpracy zaprosiło mecenas Aleksandrę Kosiorek z Gdyńskiego Dialogu. – Obserwując sekwencję wydarzeń oraz działań miasta w sprawie działki przy ul. Przemyskiej 34 na przestrzeni ostatnich 12 lat, we wspólnej ocenie należało złożyć zawiadomienie – mówi Kosiorek.

Kilkadziesiąt milionów mniej w kasie gminy?

 Niepokojącą sekwencje wydarzeń potwierdza również materiał red. Krzysztofa Katki w „Gazecie Wyborczej”, co również skłania do działań w tej sprawie.

„Wskazać należy, że działki znajdujące się w sąsiedztwie sprzedawanej nieruchomości, na których przeznaczenie w planie już uwzględniało funkcję mieszkaniową, osiągały znacząco wyższe ceny nabycia – w lipcu 2020 roku zostały one sprzedane w cenie po ok. 988 i ok. 994 zł / m2. Tymczasem działka przy ul. Przemyskiej 34, której dotyczy zawiadomienie, została sprzedana za kwotę ok. 366 zł / m2. Sprzedaż jej w warunkach uwzględniających przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową (jak wynikało to ze studium), przy założeniu ceny sprzedaży zbliżonej do sąsiednich działek, umożliwiłoby osiągnięcie ceny sprzedaży w okolicach 29.500.00,00 zł + 23% VAT, czyli w sumie 36.285.00,00 zł. Szczegółowa wycena nieruchomości przy założeniu zmiany funkcji zagospodarowania terenu nie została przeprowadzona i powinna zostać wykonana w toku postępowania, jednak bezspornie stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie mogło dojść do uszczuplenia majątku samorządu gminnego o kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.” – piszą w zawiadomieniu członkowie stowarzyszenia.

To już drugie w krótkim okresie zawiadomienie do prokuratury skierowane przez środowisko Gdyńskiego Dialogu.

Więcej informacji:

Natalia Kłopotek-Główczewska – rzeczniczka Gdyńskiego Dialogu – 665 264 060

Emil Reszczyński – Młodzi na Rzecz Gdyni – Gdynianka – 726 142 452

Aleksandra Kosiorek – pomoc prawna/opracowanie zawiadomienia – 509 755 307

 W załączniku:

1. Zawiadomienie do prokuratury,

2. Zdjęcie przedstawicieli stowarzyszenia Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka przed Prokuraturą Rejonową w Gdyni (mat. prasowy). Na zdjęciu Paweł Szczepański oraz Emil Reszczyński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.