Redaktor Paweł Radzewicz zrelacjonował wydarzenie, które inicjatorem był Gdyński Dialog z symbolicznego otwarcia inwestycji drogowej na Węźle Karwiny. Zgodnie z planem 11 maja 2023 r. miało być zakończenie robót.

Zamiast miejskiego święta, jakim mogłoby być oddanie inwestycji w terminie, w okolicy węzła odbyła się w czwartek gorzka uroczystość, zorganizowana przez zrzeszonych w ramach Gdyńskiego Dialogu społeczników i opozycję. – Przecinamy wstęgę z napisem: „Nie da się” – mówiła Natalia Kłopotek-Główczewska z Gdyńskiego Dialogu. – Tylko symbolicznie możemy dzisiaj otworzyć ten węzeł – rozkładała ręce.

Więcej przeczytamy w internetowym wydaniu serwisu radiowego TOK FM: https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185062,29749286,wstega-nie-da-sie-przecieta-gorzkie-otwarcie-przebudowywanego.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.