Regulamin

statut stowarzyszenia

Wesprzyj nas

każda pomoc ma znaczenie

Dołącz do nas

Nasze cele i misja

Naszym celem jest wzmacnianie zaangażowania mieszkańców w życie publiczne. Chcemy pokazać, że obywatele Gdyni mają wpływ i mają prawo współdecydować o swoim mieście.
Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Działania na rzecz transparentności instytucji miejskich

Działania na rzecz transparentności instytucji miejskich

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta

Działania wspomagające rozwój demokracji

Działania wspomagające rozwój demokracji

Statutowe cele Stowarzyszenia Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

  1. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego, podejmowanie i wspieranie inicjatyw miejskich, wzmacnianie kapitału społecznego i rozwój społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gdyni.
  2. Wzmacnianie zaangażowania obywateli miasta Gdyni w życie publiczne.
  3. Działania na rzecz zwiększenia transparentności funkcjonowania instytucji miejskich oraz publicznych, podejmowanie kontroli obywatelskich.
  4. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Gdyni i jego społeczności.
  5. Realizacja i propagowanie projektów edukacyjnych, kulturalnych i ekologicznych
  6. Projektowanie budżetu miasta w sposób określający potrzeby i aspiracje mieszkańców.
  7. Działalność na rzecz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzewostanu, terenów zielonych i parków oraz stref nadmorskich.
  8. Propagowanie idei racjonalnego zarządzania miastem Gdynia, z uwzględnieniem słusznych potrzeb obywateli.
  9. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  10. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji.

Pytania&Odpowiedzi

Do Stowarzyszenia Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu możesz zapisać się bezpośrednio kontaktując się z czlonkiem stowarzyszenia lub wyrażając chęć zapisania się przez wysłanie do nas maila. W obu przypadkach poprosimy Cię o wypełnienie krótkiego formularza online oraz zapoznanie się z regulaminem stowarzyszenia.

W związku z tym, że jako stowarzyszenie chcemy działać zgodnie z wyznaczonym celem i misją członkowie dobrowolnie zgadzają się płatne co miesiąc składki. Wysokość składki jest zależna od rodzaju członkostwa. Członkowie Wspierający – 30 zł miesięcznie, Członkowie Zwyczajni – 100 zł co miesiąc.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, która wyrazi taką chęć. Wolontariusze wspierają nas w kolportażu gazet, ulotek, organizacji spotkań z mieszkańcami.

Tak, z członkostwa można zrezygnować w każdej chwili.

Możesz zostać członkiem wspierającym, wolontariuszem lub po prostu wesprzeć nas finansowo dowolną kwotą. 

Można zrobić przelew bezpośrednio na nasz numer konta bankowego:

Bank Millennium

08 1160 2202 0000 0005 7323 6904

Jeżeli korzystasz z serwisu PayPal wystarczy zrobić przelew na adres e-mail: stowarzyszenie@gdynskidialog.pl

Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

NIP: 9581734262  REGON: 525594384

Wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdynia pod numerem 78.

Nr konta bankowego

Bank Millennium

Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu

08 1160 2202 0000 0005 7323 6904

Stowarzyszenie Przyjaciół Gdyńskiego Dialogu