Redaktor Paweł Radzewicz zrelacjonował wydarzenie, które inicjatorem był Gdyński Dialog z symbolicznego otwarcia inwestycji drogowej na Węźle Karwiny. Zgodnie z planem 11 maja 2023 r. miało być zakończenie robót.

Zamiast miejskiego święta, jakim mogłoby być oddanie inwestycji w terminie, w okolicy węzła odbyła się w czwartek gorzka uroczystość, zorganizowana przez zrzeszonych w ramach Gdyńskiego Dialogu społeczników i opozycję. – Przecinamy wstęgę z napisem: „Nie da się” – mówiła Natalia Kłopotek-Główczewska z Gdyńskiego Dialogu. – Tylko symbolicznie możemy dzisiaj otworzyć ten węzeł – rozkładała ręce.

Więcej przeczytamy w internetowym wydaniu serwisu radiowego TOK FM: https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185062,29749286,wstega-nie-da-sie-przecieta-gorzkie-otwarcie-przebudowywanego.html

Informacja o uruchomieniu liczniku długu pojawiła się również na antenie i w serwisie TO KFM.

Statystyczny gdynianin jest zadłużony na niemal 4,5 tysiąca złotych – tak wynika z obliczeń Federacji Gdyński Dialog. Aktywiści opracowali specjalny licznik, który udostępnili na swojej siedzibie oraz w internecie. Prezentowana na nim kwota cały czas rośnie” – napisał red. Paweł Radzewicz.

Link do całego tekstu: https://miasta.tokfm.pl/miasta_tokfm/7,185062,29393250,ponad-4-tysiace-zlotych-na-jednego-mieszkanca-aktywisci-gdynskiego.html