W czwartek, 14 marca 2024 r. odbyła się konferencja prasowa, symbolicznie na niedokończonym Węźle Karwiny, w której poinformowaliśmy o złożeniu do NIK zawiadomienia o nieprawidłowościach przy budowie węzła.✌️

Jednak na tym nie koniec! ✅ Nasi kandydaci Gdyńskiego Dialogu do Rady Miasta (Bartłomiej Austen, Natalia Kłopotek-Główczewska, Szymon Jaros, Aneta Błaszczyk, Jarosław Zyguła) oraz radna miejska Mirosława Król przedstawili 21 postulatów programowych, tzw. „Oczko GD dla dzielnic południowych”, czyli Dąbrowy, Karwin, Wielkiego i Małego Kacka.

✍️ Skończenie inwestycji budowy Węzła Karwin w tym pętli autobusowej, autobus 147 do pętli PKM Karwiny

✍️ Kompleksowa poprawa jakości ulic i chodników, w tym oznakowania poziomego

✍️ Zwiększenie częstotliwości kursów PKM, przywrócenie możliwości dojazdu zbiorkomem do lotniska (Gdańsk, nie Kosakowo 😊 gdzie obecna władza skasowała autobus Gdynia/lotnisko, a PKM jeździ zbyt rzadko)

✍ ,,Zielona fala” na Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej

✍ Utwardzenie ulic w Kacku – ul. Nowodworcowa i przede wszystkim na Kaczych Bukach

✍️ Zerówka dla SP 20

✍️ Apteka w górnym Małym Kacku

✍️ ulica Strzelców- zbudowanie infrastruktury rekreacyjno – sportowej.

✍️ rozładowanie konfliktu z mieszkańcami ościennych dzielnic Kacka w związku z działalnością Leśnej Strzelnicy w Lesie Bernadowskim,

✍️ Odbudowa mostków na rzece Kaczej w obrębie dolnego Małego Kacka.

✍ Powołanie grupy ekspertów do spraw dzików

✍️ Basen Karwiny – pełne otwarcie w wakacje

✍️ Zielone leśne strefy relaksu w dzielnicach

✍️ Odkorkowanie bocznych ulic na Dąbrowie, czyli otwarcie Lubczykowej i prawoskręt z Miętowej na Wiczlińską.

✍️ „Zielona strzałka” z Nowowiczlińskiej na Koperkową, a z Obwodnicy na Nowowiczlińską, oraz ze Starodworcowej (SP20)

✍️ Połączenie pieszo-rowerowe Dąbrowy z Wiczlinem

✍️ Rozwój lokalnych centrów, ryneczków.

✍ Parki kieszonkowe i zadbanie o istniejące tereny rekreacyjne – np. Turzycowe Błoto i Jezioro Kackie

✍️ Priorytetowe bezpieczeństwo dla dzieci idących do szkoły. Przykładem przejście dla pieszych na Nowowiczlińskiej, które jest drogą do szkoły dzieci zamieszkujących ulicę Jarzębinową, Anyżowa i okolic.

✍️ Zwiększenie kompetencji i budżetów Rad Dzielnic, nowy statut dla Rad Dzielnic.

✍️ Utworzenie liceum lub szkoły ponadpodstowej w okolicach Dąbrowy w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne uczniów

Na łamach Gazety Wyborczej ukazała się opinia Bartłomieja Austena z Gdyńskiego Dialogu na temat budowy Węzła Karwiny.

O korkach na Karwinach napisano już sporo. Gehenna mieszkańców gdyńskich Karwin, Fikakowa, Dąbrowy, Kaczych Buków, ale również innych gmin ościennych, która zaczęła się trzy lata temu podczas budowy węzła łączącego trasę S6 z aglomeracją trójmiejską, płynnie przepoczwarzyła się w tą samą udrękę, ale związaną z budową węzła integracyjnego Karwiny. 3 listopada 2023 r. wiceprezydent Marek Łucyk ogłosił zakończenie prac oraz rozpoczęcie procedury odbioru. Czy można w związku z tym odtrąbić koniec i kolejny z wielu sukcesów miasta?

Gazeta Wyborcza

Zachęcamy do lektury całego tekstu: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,30469419,bartlomiej-austen-death-metal-na-karwinach.html

Na łamach „Dziennika Bałtyckiego”, redaktor Szymon Szadurski przygotował materiał na temat opóźnień przy budowie Węzła Karwiny, w którym zaznacza, że Gdyński Dialog poprosi NIK o przyjrzenie się sprawie.

Reprezentanci stowarzyszenia Gdyński Dialog zapowiedzieli, że poproszą Najwyższą Izbę Kontroli o przyjrzenie się sposobowi realizacji węzła Karwiny, najbardziej nieudolnie prowadzonej w ostatnich latach inwestycji w Gdyni. Czy w związku z rzekomymi zaniedbaniami, na które wskazują, uda im się rozliczyć przedstawicieli władz miasta?

Dziennik Bałtycki

16 listopada opublikowaliśmy raport dotyczący zakończenia I etapu inwestycji „Węzeł Karwiny”, w którym widać rozbieżności między tym co było obiecane mieszkańcom, a tym co zostało wykonane. Pani redaktor, Dorota Abramowicz na łamach lokalnego dziennika „Zawsze Pomorze” opisała sprawę Węzła Karwiny.

Według Gdyńskiego Dialogu podczas przebudowy węzła Karwiny doszło do licznych nieprawidłowości. Opozycja zarzuca władzom miasta m.in. drastyczne zmiany w zakresie prac w ramach inwestycji i zawiadamia NIK o możliwej niegospodarności. – Odbyły się już kontrole, która nie wykazały nieprawidłowości. Środki z Unii Europejskiej nie są zagrożone – odpowiadają miejscy urzędnicy.

Zachęcamy do lektury całego tekstu! https://www.zawszepomorze.pl/gdynski-dialog-wystepuje-do-nik-o-kontrole-budowy-wezla-karwiny

Budowa węzła Karwiny w Gdyni trwała ponad dwa lata i przez ten czas znacznie utrudniała życie mieszkańcom południowych dzielnic Gdyni. Wielokilometrowe zatory tworzyły się prawie codziennie, a często przejazd jednego kilometra zajmował ponad godzinę.

Po ogłoszeniu 3 listopada 2023 r. przez wiceprezydenta Marka Łucyka zakończenia prac oraz rozpoczęciu procedury odbiorowej Gdyński Dialog postanowił przeprowadzić obywatelską kontrolę tej inwestycji.

 – Dzięki działaniom radnej miasta z ramienia Gdyńskiego Dialogu Mirosławy Król udało nam się otrzymać ostateczny harmonogram prac uzgodniony z wykonawcą – mówi Aleksandra Kosiorek, prawniczka i kandydatka Gdyńskiego Dialogu na prezydentkę Gdyni w nadchodzących wyborach. – Jego lektura rzuciła nowe światło na inwestycję budowy Węzła Karwiny. Jest wiele wątpliwości, co do zasadności niektórych punktów harmonogramu i wydatkowania na nie środków. Jedno jest pewne, dopilnujemy, by za wielomiesięczne opóźnienie i wszelkie niezgodności z pierwotnym planem ktoś odpowiedział – dodaje Kosiorek

Jak miało być?

Pierwotnym celem inwestycji było zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Gdyni. Zakres projektu zakładał szeroko zakrojone prace obejmujące:

 • budowa parkingu na około 140 miejsc Park&Ride, około 50 miejsc Bike&Ride,
 • budowa buspasów w ciągu ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej,
 • budowa pętli autobusowej w pobliżu przystanku PKM Karwiny,
 • przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Wielkopolskiej,
 • rozbudowa ul. Sopockiej z przebudową skrzyżowania,
 • rozbudowa ul. Strzelców wraz z pętlą autobusową na końcu ulicy;
Infografika: realizacja poszczególnych elementów na Węźle Karwiny wobec pierwotnych obietnic

Przedłużenie prac i aneks

Planowo prace miały się zakończyć 11 maja 2023 roku. W tym czasie poziom zaawansowania prac budowlanych wynosił jednak zaledwie około 65 proc. Prezydent Marek Łucyk zdecydował więc o podpisaniu z wykonawcą aneksu nr 4 w dniu 31 maja 2023 roku, czyli 3 tygodnie po pierwotnym terminie zakończenia pracy. Aneks ten wprowadził nowy termin zakończenia prac na dzień 3 listopada 2023 roku, oraz… dość drastycznie zmienił zakresu prac w ramach inwestycji. W toku kontroli Gdyńskiego Dialogu okazało się, że zaniechano łącznie prac o wartości 11,6 mln zł. Z zakresu zniknęły m.in.:

 • przebudowa ulicy Sopockiej, 
 • budowa parkingu P+R przy PKM Karwiny,
 • budowa pętli autobusowej przy PKM Karwiny.

– Z pierwotnie planowanych 101,7 mln zł zapisanych w umowie z wykonawcą pozostało 90,2 mln zł – mówi Bartłomiej Austen z Gdyńskiego Dialogu. – Żeby te pieniądze nie przepadły, a właściwie można też przypuszczać, że po to, by zwykli mieszkańcy się nie zorientowali, administrujący Gdynią zdecydowali się zlecić wykonawcy dodatkowe prace o wartości 7,8 mln zł. Na papierze zatem finalna różnica w kwocie nie jest więc duża: było 101,7 mln złotych, a jest 99,1 ml złotych – podsumowuje Austen

Wykonawca się spóźnił, więc należy mu za to dopłacić?

Pierwotnym terminem zakończenia prac zapisanym w umowie był 11 maja 2023 roku. Wykonawca tego terminu nie dotrzymał. Zamiast rozpocząć naliczanie kar umownych, w ramach aneksu nr 4 zdecydowano się… dopłacić wykonawcy 1 148 176 zł! Powodem uzasadniającym dopłatę jest to, że przez dodatkowe 6 miesięcy, między majem a listopadem, wykonawca musi utrzymać plac budowy. 

Był parking Park&Ride, będzie parking Korzenna 1? Po zakończeniu inwestycji węzeł przesiadkowy… praktycznie nie powstał

Z lektury dokumentów, jakie posiadamy wynika, że w aneksie nr 4 z dnia 31 maja 2023 roku zdecydowano się zastąpić „jednopoziomowy parking Park&Ride na 140 miejsc” czymś, co nazwano w harmonogramie „parking Korzenna 1”. Co ciekawe, z pierwotnego projektu parkingu Park&Ride zniknęły systemy zliczania miejsc postojowych, płatnego parkowania oraz monitoringu. Nie będzie też tablic informacyjnych. Łącznie zrezygnowano w ten sposób z prac o wartości 1,6 mln zł. W ich miejsce wprowadzono nowy parking Korzenna 1, którego budowa zakłada wyłącznie prace drogowe oraz wykonanie oświetlenia. Powyższych systemów zliczania miejsc, płatnego parkowania czy monitoringu nie ujęto. Jednak jego koszt ma wynieść 1,8 mln zł czyli o 200 tys zł drożej.

Trasy rowerowe, które budowano zanim pojawiły się w harmonogramie

Kolejną pracą dodatkową zleconą w ramach aneksu nr 4 z dnia 31 maja 2023 roku są trasy rowerowe wzdłuż ulic Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej. Pierwotnie miało ich nie być i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wyraźnie jest napisane, że przetarg ich nie obejmuje. W aneksie nr 4 jednak nagle się pojawiają. Zleca się wykonanie tras na odcinku od ul. Gryfa Pomorskiego do Źródła Marii i potem dalej od Źródła Marii do PKM Karwiny.

 – Dziwi nas to, że te zapisy pojawiają się tak późno, choć prace nad ich budową trwały już w 2022 roku – komentuje Aleksandra Kosiorek. – Mówiąc prościej: wykonawca przystąpił do ich budowy zanim w ogóle otrzymał na tę budowę zlecenie. Drugim zaskoczeniem jest ich wartość. Za łącznie około 1 km długości dróg rowerowych płacimy 1,4 mln zł. Tak, to my mieszkańcy dołożyliśmy się do węzła przesiadkowego, który, jak się okazuje, wcale węzłem przesiadkowym nie jest – dodaje. 

Nowy mikrobuspas

Kolejną zmianą wprowadzoną przez aneks nr 4 jest powstanie buspasa pomiędzy ulicami Zapolskiej a Małe Karwiny. 

– To ciekawy zapis, bo tego buspasa, o długości zaledwie około 150 m, nie było w pierwotnych wymaganiach przetargowych – zauważa Austen.  Na mocy aneksu został zbudowany za kwotę 639 tys zł. To bardzo drogi buspas, bo jego zaledwie jeden metr kosztował nas aż 4 300 złotych – podaje.

Co powstało?

Wiceprezydent Marek Łucyk twierdzi, że prace budowlane zakończyły się 3 listopada 2023 roku i przystąpiono do procedury odbiorowej. Gdyński Dialog zweryfikował więc, co zostało wykonane według stanu na dzień 10 listopada 2023 r.

– Przyjeżdżając na miejsce od razu widać, że tu, gdzie miał pojawić się parking Park&Ride, obecnie zwany “parkingiem Korzenna 1”, jest ciągle biuro budowy – mówi Szymon Jaros z Gdyńskiego Dialogu, radny dzielnicy Karwiny. – Nie wygląda, jakby prace nad budową parkingu w tym miejscu się rozpoczęły. W mojej ocenie tego elementu inwestycji może się nie udać wykonać w ciągu kilku tygodni, a co za tym idzie, rozliczenie go w ramach środków unijnych może się nie powieść – z obawą dodaje Jaros

Marek Łucyk zapewne też musiał to zobaczyć i pewnie zdaje sobie z tego sprawę – mówi obecny na wizji lokalnej Bartłomiej Austen. – Czy parking jednak powstanie i z których pieniędzy panowie Łucyk i Szczurek zapłacą za jego budowę wykonawcy, tego nie wiem. Jest cień szansy, że parking z opóźnieniem, ale jednak zostanie zbudowany. Gdyński Dialog będzie to monitorował – zapowiedział Austen

Kolejną kwestią jest skrzyżowanie z ul. Sopocką oraz pętla autobusowa obok stacji PKM Karwiny. Te elementy nie powstały i już wiadomo, że w tym etapie na pewno już nie powstaną. Zrezygnowano z ich budowy podpisując z wykonawcą aneks nr 4. Kolejny etap inwestycji zakłada budowę nowych wiaduktów nad linią kolejową i zapewne wtedy możemy się spodziewać realizacji tych brakujących elementów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 Kosiorek: “Trzymamy rękę na pulsie”

Gdyński Dialog monitoruje przebieg inwestycji budowy Węzła Karwiny od wielu miesięcy. Dzięki naszej radnej Mirosławie Król mamy dostęp do dokumentów, które pozwoliły przeprowadzić niniejszą kontrolę.

– Już w styczniu mieliśmy poważne wątpliwości czy uda się zakończyć prace w terminie. Jak widać, mieliśmy rację – mówi Aleksandra Kosiorek. – Prac nie zakończono ani w pierwotnym terminie 11 maja 2023 r., ani w ostatecznym terminie 3 listopada 2023. r. Nasza kontrola pokazała jednak jeszcze coś. Możliwą niegospodarność w wydatkowaniu publicznych pieniędzy przez ekipę Wojciecha Szczurka. W wyniku kontroli znaleźliśmy kilka wydatków, które są sygnałami o potencjalnych nieprawidłowościach w prowadzeniu tej inwestycji. Nie pozostawimy tego bez echa i konsekwencji. Trzymamy rękę na pulsie – uspokaja Kosiorek. 

W przypadku nieprawidłowości przede wszystkim chodzi o:

 • Przyznanie wykonawcy wynagrodzenia o wartości 1,1 mln zł za utrzymanie placu budowy z powodu półrocznego opóźnienia,
 • Zastąpienie budowy jednopoziomowego parkingu P+R, budową “parkingu Korzenna 1”, droższego o 0,2 mln zł, mimo że zakres prac znacząco został zredukowany (brak systemu zliczania miejsc, poboru opłat, monitoringu),
 • Zlecenie po wysokich cenach prac dodatkowych, których nie było w SIWZ:
  • budowę dwóch nowych tras rowerowych o długości około 1 km za kwotę 1,4 mln zł,
  • budowę dodatkowego buspasa o długości około 100 m za kwotę 0,6 mln zł;

W związku z tym Gdyński Dialog podejmuje dalsze kroki i składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli. 

Nasi działacze zarówno Ci, którzy myślą o najbliższych wyborach jak i Ci, którzy chcą pozostać w strefie patrzącej władzy na ręce nie próżnują. Redaktor Krzysztof Romański opisał protest, który odbył się przed Urzędem Miasta w Gdyni z naszej inicjatywy. Towarzyszyli nam aktywiści Nowej Lewicy i Wszystko dla Gdyni.

Kilkadziesiąt osób stawiło się we wtorkowe przedpołudnie, 20 czerwca br., przed wejściem do gdyńskiego magistratu. Manifestację zorganizowały: opozycyjna wobec rządzącego w Gdyni prezydenta Wojciecha Szczurka Federacja „Gdyński Dialog” oraz Nowa Lewica i ruch Wszystko dla Gdyni.  

Przeczytajcie cały tekst: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,29888376,wezel-karwiny-to-hanba-i-kpiny-gdynianie-protestowali-przed.html

Nawet lokalny serwis internetowy nadmorski24.pl zainteresował się naszymi działaniami. Redakcja serwisu opisała zainicjowany przez nas protest pod Urzędem Miasta w Gdyni w sprawie odwołania wiceprezydenta Marka Łucyka.

Pod Urzędem Miasta Gdyni we wtorek (20 czerwca) odbył się protest zorganizowany przez kilka organizacji społecznych. Próbują one wpłynąć na ich zdaniem fatalną politykę rządzącej od lat ekipy prezydenta Wojciecha Szczurka.

Zachęcamy do lektury: https://nadmorski24.pl/aktualnosci/59104-przedstawiciele-organizacji-spolecznych-chca-odwolania-wiceprezydenta-gdyni-marka-lucyka

Lokalny serwis internetowy zrelacjonował kolejne wydarzenie, które zostało przez nas zainicjowane. Wraz z zaangażowanymi społecznikami z całej Gdyni złożyliśmy apel o odwołanie wiceprezydenta Marka Łucyka.

Stowarzyszenie Gdynianka razem z Wspólnie z Wszystko dla Gdyni. Wojciech Ogrodnik, Lewica Pomorskie, Razem Pomorze oraz Gdyński Dialog złożyły w Urzędzie Miasta Gdyni wniosek o odwołanie z funkcji wiceprezydenta Pana Marka Łucyka, bezpośrednio odpowiedzialnego z ramienia władz miasta za realizację projektu Węzła Karwiny.

Przeczytajcie cały wpis: https://dziendobrypomorze.pl/pl/707_samorzad/54658_odwolac-lucyka-spolecznicy-zlozyli-wniosek.html

W internetowym wydaniu pomorskiego dziennika „Zawsze Pomorze” ukazała się relacja z wydarzenia, w którym wzięli miejscy aktywiści z Gdyńskiego Dialogu, Nowe Lewicy, Bryzy, Gdynianki, Naszego Orłowa.

– Prace budowlane ruszyły w październiku 2021 roku. Widząc powolne tempo prac razem z radną Gdyńskiego Dialogu Mirosławą Król na początku tego roku złożyliśmy interpelację do prezydenta miasta, by dopytać o postęp budowy czy harmonogram prowadzonej inwestycji – relacjonuje Szymon Jaros z Gdyńskiego Dialogu. – Otrzymaliśmy odpowiedź, że postęp prac wynosi 60 proc., a pan prezydent nie ma obaw, co do dotrzymania terminu. Co więcej okazało się, że dla tak dużej i skomplikowanej inwestycji, jaką jest budowa Węzła Karwiny, nie ma harmonogramu – dodaje.

Więcej: https://www.zawszepomorze.pl/budowa-wezla-karwiny-opozniona-happening-gdynskiego-dialogu