Okręg 2 - Chylonia, Cisowa oraz Pustki Cisowskie – Demptowo

Alina Zmuda - Trzebiatowska

Alina Zmuda Trzebiatowska
Miejsce 3

Kim jest?

Mieszkanka Chyloni, studentka politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwentka III LO w Gdyni, instruktorka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z Gdyni, była drużynowa gromady zuchenek na terenie Pustek Cisowskich, obecnie członkini Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR. Aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i wolontariuszka gdyńskiego Centrum Współpracy Młodzieży, organizatorka strajków, warsztatów i kampanii społecznych.

Związana z Akademią Wiedzy Obywatelskiej https://www.awo.org.pl/ , w jej ramach organizując dwie edycje bootcampów obywatelskich (spotkań szkoleniowych dla młodzieży dotyczących aktywności obywatelskiej, służby cywilnej itd.), a także działając w projekcie WOS Masterclass (przygotowującym materiały i scenariusze lekcji WOS wspierających ponad 700 nauczycieli i nauczycielek szkół średnich w całej Polsce). Absolwentka projektu European Green Activists Training realizowanego przez Green European Foundation, uczestniczka pierwszej edycji programu „Dziewczyny do polityki” organizowanego przez Stowarzyszenie Tkalnia, Ambasadorka Latarnika Wyborczego i projektu Zielone Innowacje. Zwycięzczyni konkursu „Odnówmy Europę”, w ramach którego odbywała staż w biurze europosłanki Róży Thun w Parlamencie Europejskim.

Różnorodna aktywność społeczna nie przeszkadza jej w edukacji – uzyskała stypendium rektorskie za wyróżniające wyniki w nauce. Przez ostatnie miesiące – stażystka GEF w Brukseli. Aktywistka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i wolontariuszka gdyńskiego Centrum Współpracy Młodzieży, organizatorka strajków, warsztatów i kampanii społecznych. Od lat interesuje się sprawami społecznymi i angażuje się w nie.

Jako reprezentantka swojego pokolenia, a także jedna z założycielek Trójmiejskiej grupy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, w szczególny sposób interesuje się kwestiami zrównoważonego rozwoju, przygotowania miasta na wyzwania związane ze zmianami klimatu, przeciwdziałaniu wyludnianiu się miasta i starzeniu się jego populacji. Dużą uwagę zwraca również na niespójną politykę transportową miasta i brak konsekwencji w traktowaniu komunikacji zbiorowej. Z uwagi na doświadczenia samorządowe taty, od lat interesuje się sprawami miasta, zna wyzwania i bolączki Gdyni, a w szczególności dzielnic Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie – Demptowo.

KLUCZOWE ASPEKTY

Remonty ulic i chodników

w dzielnicach odległych od centrum miasta.

Dbałość o jakość komunikacji publicznej,

by była realną alternatywą dla mieszkańców.

Powstrzymanie wyprzedaży miejskich terenów,

mogących służyć mieszkańcom (np. terenu po byłym Domu Dziecka).

Poprawę jakości powietrza,

w szczególności aktywną politykę miasta w stosunku do Eko-Doliny oraz likwidowanie źródeł wysokiej emisji, w tym tzw. kopciuchów przez tworzenie systemu zachęt do wymiany pieców

Tworzenie systemu zachęt dla młodych mieszkańców

do pozostawania w Gdyni, zamiast zasilania gmin sąsiednich

Stworzenie w dzielnicach lokalnych centrów handlu i usług,

w lokalizacjach promowanych przez miasto.

Wypracowanie strategii neutralności klimatycznej miasta na najbliższe lata

Wykorzystanie potencjału istniejących Przystani Sąsiedzkich

tak, by tętniły życiem i służyły także grupom nieformalnym.

Alina Zmuda-Trzebiatowska