OKRĘG 1 - Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze

Ireneusz Trojanowicz

Ireneusz Trojanowicz

Ireneusz Trojanowicz Radny Miasta Gdyni i wiceprzewodniczący rady miasta

Jestem Radnym Miasta Gdyni IX kadencji z okręgu 1, który obejmuje dzielnice: Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze.

W Radzie Miasta zasiadam w dwóch komisjach:

 • Komisja Oświaty (przewodniczący)
 • Komisja Sportu (członek)

kontakt

e-mail: ireneusz.trojanowicz@rm.gdynia.pl

Magister teologii, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tam też ukończył studia podyplomowe na kierunku Nauki o Rodzinie. Ważnym etapem edukacji był również roczny kurs zarządzania oświatą. Od ponad trzydziestu lat jest związany zawodowo ze Szkołą Podstawową nr 39, w której pracuje jako nauczyciel (będąc równocześnie jej absolwentem). Dodatkowo pełni funkcję doradcy metodycznego w Gdyńskim Ośrodku Doradztwa Nauczycieli ( GODN ).

W jego życiu ważną rolę odgrywa sport. Jako wielki pasjonat piłki nożnej, na przełomie lat 80 i 90 był piłkarzem ligowym Arki Gdynia. Posiada licencję UEFA B trenera piłki nożnej.

Drzemiąca dusza społecznika sprawia, że od lat angażuje się w sprawy lokalnej społeczności.

W 2018 przy wsparciu wielu społeczników ze Wspólnej Gdyni został obdarzony zaufaniem i wybrany na radnego miasta Gdyni. Czas bycia radnym pozwolił mu poznać niuanse funkcjonowania miasta, (praca w komisjach Oświaty oraz Samorządności Lokalnej) a zarazem dostrzec potrzeby jego mieszkańców i zgłaszać te problemy do realizacji. Zaowocowało to m.in. interpelacjami kierowanymi do Prezydenta Miasta, pomocą mieszkańcom, nauczycielom oraz utworzenia nowej inicjatywy obywatelskiej, którą jest Gdyński Dialog. W czasie kadencji udało mu się zorganizować przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej dwudniowy kongres o rodzinie, Festyn rodzinny z zawodami w aquathlonie, zawody w halowej piłce nożnej dla dzieci i młodzieży. Wraz z Zarządem Portu Gdynia zorganizował i prowadził międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych z okazji 100 rocznicy jego powstania. Jako mieszkaniec składał projekty do Budżetu Obywatelskiego: pierwszy z nich umożliwił bezpłatny dostęp dla mieszkańców Oksywia do pływalni w AMW, drugi oczekuje na realizację i dotyczy oświetlenia chodnika pomiędzy szkołą podstawową nr 39 a przedszkolem nr 48 oraz remontu placu zabaw wraz ścieżką edukacyjną na terenie przyszkolnego lasku.

Ireneusz Trojanowicz to 55 – letni mieszkaniec Obłuża. Jest szczęśliwym mężem Agnieszki oraz ojcem czworga dzieci.

Dodatkowo wraz z żoną od wielu lat przy parafii św. Andrzeja Boboli prowadzi konferencje dla małżeństw i spotkania dla narzeczonych. Jest zwolennikiem aktywnego wypoczynku z rodziną, lubi podróże, wyprawy w góry i wycieczki.

Szczególnie zależy mu na rozwoju dzielnic północnych i współpracy ze wszystkimi, którzy widzą potencjał tej części Gdyni m.in. z radami północnych dzielnic Gdyni, szkołami i przedszkolami, przedstawicielami gminy Kosakowo, parafiami, AMW czy portem.

Siódemka #dlaGdyni Północ

Dojazd do dzielnic północnych

Stworzenie zespołu, który opracuje najlepsze możliwości dojazdu do dzielnic północnych.

Wsparcie budowy bus pasa

na ulicy Janka Wiśniewskiego.

Ożywienie i zagospodarowanie

takich miejsc jak: bulwar na Oksywiu, teren przy plaży na Babich Dołach, skwer Ireny Kwiatkowskiej (przy stawku).

Instalacja odprowadzającą do stawu deszczówkę

Wniosek do Budżetu Obywatelskiego na instalację odprowadzającą do stawu deszczówkę z dachów bloków znajdujących się w pobliżu skwerku, które pozwolą na uzupełnienie wody w stawku.

Współpraca z gminą Kosakowo

Szersza współpraca z gminą Kosakowo m.in. wspólne opracowanie projektu wiaduktu przy ul. Płk. Dąbka nad torami.

Komunikacja dla dzielnicy Północ

i wydłużenie nowo powstałej linii autobusowej nr 135, która przebiegałaby dodatkowo przez Oksywie Dolne – Oksywie Górne – ul. Płk. Dąbka do pętli na Pogórzu Górnym.

Współpraca z Radami Dzielnic Gdyni Północ.

Siódemka #dlaGdyni

Urząd Miasta przyjazny dla mieszkańca i urzędnika.

Miejska przestrzeń w dzielnicach dla mieszkańców.

Remonty ulic na bieżąco - nie tylko przed wyborami.

Rady Dzielnic z nowymi statutami i większą efektywnością działania.

Tworzenie przestrzeni do współpracy z firmami.

Sport i kultura z nową wizją dla Gdyni.

Lepszy klimat dla Śródmieścia.

MOJE gdyńskie cv

Radny Miasta

od 2018 r.

 • Praca w komisjach Oświaty oraz Samorządności Lokalnej.
 • Ok. 100 interpelacji złożonych na prośbę mieszkańców do Prezydenta Miasta.
 • Współtwórca miejskiej inicjatywy – Gdyński Dialog.
 • We współpracy z Akademią Marynarki Wojennej zorganizował dwudniowy kongres o rodzinie.
 •  Wraz z Zarządem Portu Gdynia zorganizował i prowadził międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych z okazji 100 rocznicy jego powstania.
 • Jako mieszkaniec złożył projekty do Budżetu Obywatelskiego:
  • bezpłatny dostęp dla mieszkańców Oksywia do pływalni AMW.
  • oświetlenie chodnika między szkołą podstawową nr 39 a przedszkolem nr 48 oraz remontu placu zabaw wraz ścieżką edukacyjną na terenie przyszkolnego lasku.