OKRĘG 3 - Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki i Witomino

Łukasz Strzałkowski

Łukasz Strzałkowski, kandydat na radnego z okręgu nr 3
Miejsce 2

Kim jest?

Ma 38 lat i w Gdyni mieszka od urodzenia. Tu mieszkali jego rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. Od dziecka uwielbia piłkę nożną oraz motoryzację. Jak o sobie mówi, w tym pierwszy mu nie wyszło, ale w tym drugim jest całkiem niezły. Łukasz od 4 lat prowadzi własny warsztat samochodowy w Gdyni przy ul. Spokojnej. Swój zawód wybrał nieprzypadkowo, ponieważ od zawsze lubił robić coś dla ludzi i z innymi ludźmi. Łukasz jest skromny, ale ma ogromne serce i doprowadza zawsze sprawy do końca. 

Łukasz kończy właśnie drugą kadencję w Radzie Dzielnicy Leszczynki. Radnym został po raz pierwszy w 2015 roku. Doświadczenie samorządowe zdobywał także zasiadając przez dwie kadencje w Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego. Jest również współzałożycielem Forum Gdyńskich Rad Dzielnic.

W pierwszej kadencji Rady Dzielnicy pełni funkcję wiceprzewodniczącego, w drugiej kadencji powierzono mu prowadzenie rady jako przewodniczącemu. Mimo ciężki warunków, które spowodowała pandemia, obie kadencje Łukasza można zaliczyć do udanych. Jako przewodniczący nie tylko godził interesy wielu stron, ale także był odpowiedzialny za organizację pracy całej rady.

Dzięki jego pracy i zaangażowaniu w dzielnicy zaczęły się odbywać pierwsze teatry dla dzieci w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, kina plenerowe, czy teatry dla dorosłych na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 29. Bardzo fajnym wydarzeniem, które przyjęło się na Leszczynkach i którego jest współpomysłodawcą jest bieg na orientację – Harpuś.

W pierwszych edycjach konkursu Przyjazna Dzielnica, wspólnie z radnymi i mieszkańcami składałem projekty, które zaowocowały organizacją pierwszego dnia Sąsiada na Leszczynkach.

Jako społecznik ma często związane ręce. O wiele więcej może zdziałać, zasiadając w Radzie Miasta. Łukasz wielokrotnie pokazał, że w Gdyni najważniejszy powinien być mieszkaniec.

Łukasz potrafi współpracować. W ramach Budżetu Obywatelskiego wraz z mieszkańcami dzielnicy udało im się zrealizować kilka bardzo ciekawych i ważnych projektów m.in:

 • Skatepark pod Estakadą Kwiatkowskiego,
 • pierwszy etap placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 29,
 • pierwszy etap Parku Zielone Leszczynki przy ul. Niemojewskiego.
 • parki kieszonkowe.

Łukasz jest niezwykle skromny, ale też bardzo pracowity. Razem z kolegą z Rady Dzielnicy w obu dzielnicowych szkołach: Technikum Chłodniczym i Elektronicznym oraz Szkole Podstawowej nr 29 zainicjowali coroczny konkurs „Pozytywnie Wzorowy„. Jest to jedyny taki konkurs w całej Gdyni. 

Łukasz za współpracę i wsparcie dzielnicowych szkół w 2016 roku otrzymał od dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 29 tytuł „Przyjaciela Szkoły”.

Prywatnie uwielbia podróżować z żoną po Polsce. Jego zdaniem nasz kraj ma bardzo dużo do zaoferowania. Polska jest pełna magicznych miejsc, jednak szczególne miejsce w jego sercu zajmuje Gdynia, dla której przez wiele lat pracował społecznie.

Łukasz uważa, że bycie radnym miasta Gdyni to wyróżnienie. Jako radny będzie dbał o sprawy mieszkańców, wspomagał ich w rozwiązywaniu problemów związanych z ich otoczeniem, dzielnicą i miastem.

Bez wątpienia Łukasz będzie radnym, który będzie stał po stronie mieszkańca!

Bycie radnym miasta Gdyni to ogromne wyróżnienie. Głosujący mieszkaniec obdarowuje kandydata zaufaniem i chce czuć, że radny będzie dbał o jego sprawy i problemy związane z jego otoczeniem, dzielnicą i miastem. Radny nie może po wyborach chować się w budynku przy al Marszałka Piłsudskiego 52/54, aby być jedynie do dyspozycji prezydenta i od czasu do czasu zrobić sobie zdjęcie na festynie. Radny nie jest od spełniania życzeń prezydenta. Radny powinien stać po stronie mieszkańca

Łukasz Strzałkowski

CELE

Poprawa stanu chodników i ulic w dzielnicach

Zmiany w funkcjonowaniu budżetu Obywatelskiego

Miasto bardziej otwarte dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych

Większe kompetencje dla rad dzielnic

Dbanie o miejsca zielone w mieście

Umożliwienie mieszkańcom podejmowania decyzji

w ważnych dla nich sprawach, które dotyczą miasta i dzielnicy.

gdyńskie cv

Radny Dzielnicy

Leszczynki od 2015 r.
1 kadencja - wiceprzewodniczący
2 kadencja - przewodniczący

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego

od 2015 roku 2 kadencje

 • Współzałożyciel Forum Gdyńskich Rad Dzielnic.
 • Inicjator imprez dzielnicowych takich jak:
  • teatry dla dzieci,
  • kina plenerowe,
  • teatry dla dorosłych na świeżym powietrzu,
  • współpomysłodawca Harpusia – biegu na orientację.
 • Współpomysłodawca pierwszego Dnia Sąsiada na Leszczynkach.
 • Z jego wsparciem udało się zrealizować projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego:
  • Skatepark pod Estakadą Kwiatkowskiego,
  • pierwszy etap placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 29,
  • pierwszy etap Parku Zielone Leszczynki przy
   ul. Niemojewskiego,
  • park kieszonkowe.
 • Konkurs „Pozytywnie Wzorowy”.

Łukasz Strzałkowski