OKRĘG 1 - Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze

Aneta Banach

Miejsce 2

Kim jest?

Aneta Banach jest gdynianką, ekonomistką i społeczniczką. Jest idealną kandydatką do Rady Miasta. 

Codzienność, wychowanie, sport i praca nauczyły ją dobrej organizacji i sprawności działania. Od zawsze równolegle pracowała, uczyła się , spełniała się w roli mamy, znajdowała czas na prace społeczną i inne pasje. Aneta mówi, że Północ Gdyni to taki śpiący olbrzym, którego należy obudzić. Liczy, że wreszcie wstanie, walnie pięścią w stół i powie: „koniec opowieści z mchu i paproci, dość lekceważenia i pozorowania działań!”

Najpierw Cię ignorują. Poźniej śmieją się z Ciebie. Później z Tobą walczą. Później wygrywasz

Ekonomistka

Aneta Banach ukończyła studia ekonomiczne na  Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Społeczniczka

Aneta jest społeczniczką z powołania. Od ponad 25 lat działa aktywnie na rzecz Gdyni i jej mieszkańców

Kandydatka

Kandyduje, ponieważ jako mieszkanka Oksywia codziennie doświadcza zaniedbań władz w północnych dzielnicach.

Ukończyła studia ekonomiczne na  Akademii Nauk Stosowanych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Specjalności Polityka Gospodarcza i Strategia Przedsiębiorstw. Studiowała Ekonomię i Zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim. Ma 27 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach Głównej księgowej, Dyrektora działu wdrożeń, Analiz Prawnych i Aktualizacji, Dyrektora finansowego. Odpowiadała za reorganizację przedsiębiorstw w kryzysie. Zarządzała środowiskiem finansowym w organizacjach Pracowała w jednostkach budżetowych, firmach prywatnych i różnych ich segmentach, a także w spółkach międzynarodowych i giełdowych. Współpracuje z gdyńskimi przedsiębiorcami. Wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno mikro jak i makro przedsiębiorców różnych branż. Rozumie ich potrzeby w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przez osiemnaście lat prowadziła z sukcesami działalność w branży finansowej oraz gastronomicznej. Duże doświadczenie zawodowe i otwartość na dynamiczne zmiany otoczenia umożliwiły mi pracę dla najlepszych i z najlepszymi.

Z pochodzenia jest dęblinianką, od ponad 27 lat Gdynia jest jej domem i miejscem na ziemi. Tu wychowała dzieci, razem z nimi jako pracująca mama korzystała z udogodnień które oferowało rozwijające się dynamicznie miasto, wykorzystywała szansę, napotykała również na przeszkody, które dawało się rozwiązywać.

Chcę dla moich dzieci i wnuków miasta, które będzie ich domem, które będzie dbało stworzy im najlepsze warunki do życia, pracy i rozwoju. Gdynia to nie HOTEL, to DOM
mówi Aneta

Prywatnie jest mamą dwojga dorosłych dzieci. Córka Ola jest anglistką w jednej z gdyńskich szkół, syn Jakub studiuje psychologię, teściową (najcudowniejszą 😊) dla Bartka-gdyńskiego przedsiębiorcy i ekonomisty,  od miesiąca dumna babcią Franka (która śle ogromne podziękowania dla lekarzy i personelu redłowskiego szpitala).

Jako, ze nie potrafi żyć bez bliskich, osiemnaście lat temu jej młodszy brat dołączył do niej i w Gdyni stworzył gniazdko dla swej cudownej rodziny. Jego córki Marta i Milena urodziły się już jako gdynianki.

Od zawsze dzieli czas zarówno na  pracę zawodową, zaangażowanie społeczne, przyjaciół i na świetną rodzinę, która jest dla niej najważniejsza. Uwielbiają wspólnie spędzać czas zwiedzając bliższe i dalsze zakątki wyznając zasadę „Niewygoda, to przygoda”.

Chce zostać Radną  Gdyni, bo czuje się współodpowiedzialna za losy swojego miasta. Jako mieszkanka Oksywia codziennie doświadcza zaniedbań władz w północnych dzielnicach. Ma poczucie, że może sprawić, by północne dzielnice zostały realnie zauważone. Gdynia potrzebuje fachowców do  sprawnego zarządzania.  

Jest społeczniczką z powołania. Od ponad 25 lat działa aktywnie na rzecz Gdyni.
Lubi mieć poczucie, że nie ma  rzeczy niemożliwych, nie ma osób do których nie da się dotrzeć, nie ma spraw, których nie można załatwić, szczególnie gdy jest mało czasu, zadanie trudne, a ludzie są pełni obaw.

Z zaangażowaniem  działała w radzie dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo, a po przeprowadzce na Oksywie, miała przyjemność współtworzyć radę dzielnicy Oksywie. Te doświadczenia dwóch różnych rad i dzielnic zaowocowały dużym doświadczeniem, wartościowymi kontaktami i poczuciem, że warto się angażować.

Od wielu lat jesteście Państwo uczestnikami zainicjowanymi lub wspieranymi przeze nią projektami i działaniami integrującymi lokalna społeczność, poprawiającymi estetykę terenów, promujących kulturę, sport w dzielnicach.

Działając w radzie dzielnicy koncentrowała się na tworzeniu oraz promowaniu projektów integrujących lokalną społeczność związanych z rozwojem, kulturą sportem oraz estetyką.

Nigdy nie była związana z żadną partią polityczną, chociaż od lat współpracuję z różnymi środowiskami, rok 2020 to czas gdy była częścią Ekipy Szymona zaangażowana w Kampanię Prezydencką.

CELE

ODKORKOWAĆ PÓŁNOC

Doprowadzi do powołania zespołu, który od początku kadencji zajmie się kompleksowym rozwiązaniem problemu dojazdu do północnych dzielnic Gdyni. Nie mamy czasu i pieniędzy na pozorne rozwiązania

INWESTYCJE DLA PÓŁNOCY

Zadba o inwestycje na które czekamy od lat. Doprowadzi do powstania rankingu miejskich inwestycji, zwiększając przejrzystość kolejności ich realizacji. Doprowadzi do zwiększenie puli środków na kompleksowe programy drogowe i chodnikowe w dzielnicach.

REKREACJA

Zadba o tworzenie nowych miejsc rekreacji w dzielnicach (tereny zielone, kreatywne place zabaw, miejsca odpoczynku) i już istniejące. Najwyższy czas, by przypomnieć nam wszystkim w jak pięknym i historycznym miejscu mieszkamy.

WSPÓŁPRACA

Będzie dążyć do lepszego wykorzystania potencjału miasta morskiego z przemysłem stoczniowym i Marynarką Wojenną. Zadba o lepszą współpracę miasta z AMW oraz sąsiadującymi gminami.

KOMUNIKACJA

Zadba o poprawę dostępności komunikacji miejskiej w północnych dzielnicach.

JESTEŚMY SĄSIADAMI

Jako wieloletnia Radna Dzielnicy dostrzega jej niewykorzystany potencjał. Będzie działała w kierunku zwiększenia jej kompetencji, by mogły realizować ważne lokalne inwestycje. Będzie dążyła do angażowania okalnych partnerów i mieszkańców do wspólnych przedsięwzięć, zwiększenie puli Budżetu Obywatelskiego. Wesprze aktywniejszy udział mieszkańców w procesie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego

RODZINA

Zadba o lepsze wsparcie rodzin w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz rodzin w kryzysie.

TRANSPARENTNOŚĆ

Poprze wszelkie inicjatywy wspierające przejrzystość zarządzania miastem Gdynianie powinni mieć łatwy dostęp do informacji publicznych i pełnej wiedzy o wydatkach miasta oraz źródłach ich finansowania

URZĄD DLA MIESZKAŃCÓW

Będzie audytowała dostępność urzędu dla mieszkańców i naciskać na decyzje ułatwiające załatwianie spraw w urzędzie.

MONITOROWANIE WYDATKÓW CELEM ZMNIEJSZENIA ZADŁUŻENIA

Wiedzę zawodową wykorzysta dla kontrolowania tworzenia i realizacji budżetu tak by zmniejszać zadłużenie Gdyni

BIZNES

Gdynia powinna być otwarta na problemy przedsiębiorców. Będzie zabiegać o powołanie ciała doradczego działającego przy prezydencie, dedykowanego potrzebom biznesu.

OBUDZIĆ POTENCJAŁ

Dostrzega ogromny potencjał w mieszkańcach i samych dzielnicach. Nie daje zgody na pozorne działania i lekceważenie problemów mieszkańców. Będzie wspierać inicjatywy służące zaangażowaniu mieszkańców

CV SPOŁECZNIKA

 • Wspiera inicjatywy Wzbogacania zbiorów bibliotecznych Szkół, Pomoce dydaktyczne dla Szkół
 • Zagospodarowanie terenu ogródka Przedszkola Samorządowego nr 46, nr 21, Szkoły Podstawowej
 • Estetyzacji rond oraz skrzyżowań ul. Demptowska, Chabrowa, Skarbka , Kartuska
 • Autor projektów Budżetu Obywatelskiego promującego historyczne szlaki Oksywia
2024

Gdyńśki Dialog

Współorganizator inicjatyw i spotkań organizowanych cyklicznie przez Gdyński Dialog

2024
2023

Aktywna społecznie

 • Reportaż "Wigilia dla samotnych" Akowskiej Mańkowski
 • Propagowanie akcji niezapomnianego i niezastąpionego Maćka Bukowskiego Gdyńska Hematologia
 • Protest pod UM przeciw likwidacji Lini W i 34
 • Współorganizator inicjatywy "Gdyński Dług"
 • Członek zarządu Gdyński Dialog
 • Współuczestnik spotkania " Jak sąsiad z sąsiadem"
 • Współorganizator "edukacja w Gdyni " Gdyński Dialog
 • Protest pod UM "Łucyk musi odejść "
 • Inicjatywa "Odbetonujemy Gdynię "
 • Współorganizator akcji Gdyński Dialog "Szybciej dojdę niż dojadę "
 • Gościła Rodzinę z Ukrainy w swoim domu.
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół gdyńskiego Dialogu

 • 2023
  2022

  Działałność społeczna

 • Propagowanie inicjatywy , zbieranie podpisów "Prof.Norman Davies Honorowym Obywatelem Gdyni"
 • Zbieranie podpisów przeciwko lIKwidacji lini W i 34
 • Organizacja Wigilia dla Samotnych Gdyński Dialog
 • Wspieranie Vitaliwego w poszukiwaniu i oranizacji leczenia i rehabilitacji zawansowane SM
 • Współorganizator Zbiórki dla Vitaliego na leczenie SM
 • Wspieranie gdyńskich młodych przedsiębiorców

 • 2022
  2020

  Współpraca na rzecz zmiany, życie w czasie pandemii

 • Członek zespołu Teem Hołownia
 • Współorganizator inicjatyw podczas Kampanii Prezydenckiej Szymona Hołowni Ekipy Szymona
 • Otwarcie Pomorskiego Regionalnego biura kandydata na Prezydenta Szymona Hołowni, ul. Starowiejska
 • Live Ekipa Szymona" Jak zadbać o domowy budżet w czasie kwarantanny
 • Udział w Strajku Kobiet

 • 2020
  2018-2019

  Udział w projekcie AM i Ambasady Kuwejtu

  „Student Kuwejcki w polskim domu”

  2018-2019
  2018

  Ruch Miejski Wspólna Gdynia

 • Cykl Spotkań "Porozmawiajmy o dzielnicach" RMWG
 • Współorganizator akcji "Nasza Gdyńska Reformacja"
 • Otwarcie biura Ruchu Miejskiego Wspólna Gdynia ul.Starowiejska
 • Współorganizatorka akcji Sprzątanie Dzielnic Północnych Gdyni
 • Ruch Miejski Wspólna Gdynia- członek zarządu
 • Wybory do RM z KWW RMWG
 • 2018
  2017

  Działalność społeczna

 • Współtwórca projektu 'Oksywskie poruszenie "
 • Współorganizator Zbiórki dla Pani Marty na leczenie
 • 2017
  2016-2018

  Uczestnik warsztatów Rewitalizacji Oksywia, Domu Sąsiedzkiego

  2016-2018
  2016

  Współtwórca projektu "Cykl Koncertów" RD Oksywie

  2016
  2014-2018

  Organizacja imprez

  Festyny, cykl koncertów, Spotkania Teatralne, Spotkania Mikołajkowe

  2014-2018

  Aneta Banach