OKRĘG 3 - Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki i Witomino

Julian Sztandara

Miejsce 4

Kim jest?

Mieszkaniec Witomina, emerytowany oficer lotnictwa wywodzący się z rodziny o tradycjach wojskowych. Jest członkiem wielu organizacji, w których od wielu lat działa społecznie: Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Dzieci Wojny, Stowarzyszenia Oficerów i Sympatyków 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, Polskiego Związku Łowieckiego i Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Niemiecką. Za swoją aktywną działalność w tych organizacjach otrzymał wiele odznaczeń i orderów.

Jako radny Gdyni chciałby m.in. doprowadzić do remontu dwóch zabytkowych ulic Witomina, które pod rządami prezydenta Wojciecha Szczurka nigdy nie doczekały się należytej renowacji i ich obecny stan jest utrapieniem zarówno dla mieszkańców Witomina, jak i wszystkich zmotoryzowanych jadących nimi: ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego i Słonecznej.

CELE

Remont ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego

Remont ulicy Słonecznej

Dialog między mieszkańcami a urzędem

Julian Sztandara