OKRĘG 2 - Chylonia, Cisowa oraz Pustki Cisowskie – Demptowo.

Marek Richert

Marek Richert
Miejsce 4

Kim jest?

Marek Richert, mieszkaniec i radny dzielnicy Chylonia.
Bliskie są mu dzielnice Chyloni, Pustek Cisowskich, Demptowa i Cisowej, które zna od dziecka. Dorastał w rejonie ul. Swarzewskiej i Rozewskiej. Jest człowiekiem kontaktowym i otwartym na ludzi. Przede wszystkim potrafi słuchać. Dzięki otwartości na drugiego człowieka, dostrzega problemy innych oraz potrzeby różnych rejonów Gdyni. Jest świetnym obserwatorem. Potrafi docenić korzystne zmiany, ale wyciąga także wnioski z błędnych decyzji, które wpłynęły na jakość życia mieszkańców. Jest autorem różnych projektów do Budżetu Obywatelskiego, które były odpowiedzią na aktualne potrzeby mieszkańców. Jedno jest pewne, Marek jest człowiek czynu i nie rzuca słów na wiatr.

Od 2019 roku jest radnym dzielnicy Chylonia, gdzie pełni funkcję przewodniczącego komisji remontowo – inwestycyjnej. Dzięki pracy w Radzie Dzielnicy zdobył doświadczenie jak funkcjonuje miasto, oraz wie co można by było poprawić. Widząc potrzebę zmian w różnych obszarach wielokrotnie inicjował działania składając wnioski do Budżetu Obywatelskiego (wybieg dla psów w Parku Kilońskim, budowa chodnika w ul. Raduńskiej od strony ul. Krokowskiej, remont ul. Helskiej, remonty schodów wraz z dobudowaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej na tarasie pomiędzy Swarzewską i Raduńską).

Rozwój miasta

 • Dążenie do zmniejszenia zadłużenia Budżetu Miasta !!!
 • Wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców przy budowaniu strategii rozwoju Gdyni.
 • Większa współpraca z sąsiadującymi gminami, miastami oraz miastami zaprzyjaźnionymi.
 • Dążenie do budowy miasta przyjaznego wszystkim mieszkańcom poprzez wspieranie fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych a także dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych.
 • Rewitalizacje miejsc zaniedbanych, które mają potencjał – pielęgnacja zieleni, alejki, strefy street workout, mała retencja.

Transport

 • Komunikacja miejska:
  • Analiza dotychczasowej sytuacji, dofinansowanie i rozwój komunikacji miejskiej w Gdyni – w tym utworzenie połączenia autobusowego pomiędzy Chylonią i Wiczlinem przez ul. Marszewską.
  • Przebudowa wejścia na peron w Chyloni od strony ulicy Palmowej, z pochylnią, ławeczkami.
 • Parkowanie – Audyt i reforma Stref Płatnego Parkowania, włączenie parkingów przysklepowych tam gdzie to możliwe do SPP, na dotychczasowych zasadach, tak aby te środki pozostawały Gdyni i służyły mieszkańcom.
 • Drogi:
  • Wspieranie inicjatywy budowy Drogi Czerwonej w tunelu przy udziale środków Budżetu Państwa.
  • Dążenie budowy tunelu pod torami na ul. Puckiej przy współudziale środków PKP.
  • Utworzenie alternatywnego wyjazdu z Pustek Cisowskich w okolicach nowopowstającego osiedla na terenach dawnego Tesco.
  • Audyt i działania w kierunku polepszenia działania systemu
  • Budowa nowoczesnego systemu monitoringu współpracującego z sygnalizacją świetlną, poprawiającą bezpieczeństwo pieszych oraz płynność ruchu.

Jakość życia

 • Jakość powietrza – Nadzór nad jakością powietrza w mieście zniwelowanie uciążliwości zapachowych z Eko-Doliny.
 • Mieszkalnictwo – Zwiększenie bazy lokali komunalnych w Gdyni.
 • Potrzeby naturalne – Zwiększenie ilości toalet publicznych w wybranych lokalizacjach miasta.
 • Zieleń – Zwiększenie ilości naturalnej zieleni, nowe nasadzenia drzew, krzewów.
 • Dostępność – Przeciwdziałanie stygmatyzacji osób niepełnosprawnych, poprzez remonty schodów, budowy pochylni, platform lub wind, obniżanie krawężników przy przejściach lub wyniesienia przejść dla pieszych, usuwanie barier stanowiących niebezpieczeństwo dla osób niedowidzących
 • Rozwój – Organizacja akcji profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przeciwko wykluczeniu
 • Zdrowie – Rozbudowa i wsparcie sieci pomocy psychologicznej
 • Ścieżki rowerowe – rozbudowa i połączenie tam gdzie to możliwe bezpiecznych tras rowerowych, dążąc do ich połączenia w jedną całość
 • Imprezy sportowe – zmiana charakteru imprez sportowych w taki sposób aby nie blokowały miasta, np. organizacja biegów lub wyścigów rowerowych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego a także absolwent podyplomowych studiów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem danymi biznesowymi.

Marek to kontaktowa osoba – to właśnie w bezpośredniej rozmowie z sąsiadami poznaje się prawdziwe potrzeby mieszkańców dotyczące otaczającej przestrzeni.

MOJE CELE

gdyńskie cv

Radny Dzielnicy

Chylonia
2019 - obecnie

Wybrane inicjatywy

 • W ramach prac Rady Dzielnicy Chylonia współtworzył koncepcję uporządkowania terenu przy SKM Leszczynki, z budową strefy Kiss&Ride, przejścia dla pieszych i pochylni dla osób niepełnosprawnych
 • Jako przewodniczący Komisji Remontowo – Inwestycyjnej był zaangażowany w projekty utwardzenia terenów w kilku lokalizacjach dzielnicy Chylonia:
  • Wejherowska 10
  • Łebska wraz z rewitalizacją sieci kanalizacji deszczowej
  • Lubawska na terenie SP10 wraz z poszerzeniem bramy wjazdowej dostosowanej dla dużych wozów straży pożarnej
  • w trakcie opracowywania dokumentacji jest jeszcze remont nawierzchni drogi przy Chylońskiej 42, pomiędzy barem mlecznym i zakładem fryzjerskim
 • Jako Radny Dzielnicy dążył do poprawienia bezpieczeństwa na ul. Morskiej od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Wiejską i Swarzewską przez planowane inwestycje:
  • Utworzenie prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską – zadanie jest obecnie na etapie opracowywania dokumentacji,
  • Zamontowanie radarowych wyświetlaczy prędkości na Morskiej, zwiększających bezpieczeństwo mieszkańców w tym dzieci i młodzieży w drodze do szkoły – zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego.
  • Wyznaczenie miejsc parkingowych przed ciastkarnią w taki sposób aby nie przesłaniały widoczności pojazdom wyjeżdżającym z ul. Swarzewskiej.
 • Od 2020 roku zabiega o utworzenie połączenia autobusowego pomiędzy Chylonią i Chwarznem – Wiczlinem przez ul. Marszewską, np. przez przedłużenie linii autobusu 159.
 • Pisemne poparcie dla koncepcji utworzenia drogi Czerwonej w tunelu wzdłuż ul. Południowej i Północnej, czyli od ul. Morskiej do ul. Hutniczej.
 • W ramach budżetu obywatelskiego opracowanie i zgłoszenie:
  • Remontu schodów wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych Swarzewska 48 – Rozewska 31.
  • Remont schodów Swarzewska 52 – Raduńska 19, 23E wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.
  • Budowa polanki rekreacyjnej na tarasie przy schodach prowadzących od ul. Raduńskiej do ul. Swarzewskiej z dojazdem dla osób niepełnosprawnych i małym ogrodem deszczowym.
  • Budowa tężni solankowej w Parku Kilońskim.
  • Uporządkowanie terenu parkingu przy ul. Krzywej (teren za sklepem Rossmann przy ul. Kartuskiej), w tym utworzenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnoprawnością oraz montaż lamp LED.
  • Budowa ogrodu deszczowego na terenie SP40 przy ul. Gospodarskiej.
  • Siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy ulicy Swarzewskiej w Gdyni.
  • Remont ulicy Helskiej wraz z rewitalizacją sieci kanalizacji burzowej.
  • Budowa wybiegu dla psów w Parku Kilońskim.
 • Dążenie do wyremontowania przez Miasto podwórek przy ul. Zamenhofa 2, 4, 6, 10, które zostały pominięte podczas rewitalizacji ZOH.

Marek Richert