OKRĘG 3 - Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki i Witomino

Piotr Ananicz

Miejsce 6

Kim jest?

Piotrek Ananicz, urodzony w Gdyni przedsiębiorca, prowadzący od 7 lat Wytwórnię Filmów Wariacja. Harcmistrz, w karierze harcerskiej przeszedł wiele funkcji instruktorskich od zastępowego do Komendanta Kręgu „Leśna Szkółka”.  Autor bardzo dobrego projektu do Budżetu Obywatelskiego Gdyni, dotyczącego poprawy stanu kluczowej drogi wyjazdowej z Dębowej Góry na Wiczlinie, niedopuszczonego przez Urząd Miasta do głosowania (od tego się zaczęło).  Prywatnie jest szczęśliwym mężem i tatą.

Jego główną ambicją do pracy w Radzie Miasta Gdyni jest pomoc swojemu osiedlu w poprawieniu stanu dróg (będących w większości błotami, przez które głównie można brnąć, kląć i wątpić).

Piotrek Ananicz, urodzony w Gdyni przedsiębiorca, prowadzący od 7 lat
Wytwórnię Filmów Wariacja. Harcmistrz, w karierze harcerskiej przeszedł wiele funkcji instruktorskich od zastępowego do Komendanta Kręgu „Leśna
Szkółka”.  Autor bardzo dobrego projektu do Budżetu Obywatelskiego Gdyni,
dotyczącego poprawy stanu kluczowej drogi wyjazdowej z Dębowej Góry
na Wiczlinie, niedopuszczonego przez Urząd Miasta do głosowania (od
tego się zaczęło). Jego główną ambicją do pracy w Radzie Miasta Gdyni jest pomoc swojemu osiedlu w poprawieniu stanu dróg (będących w większości
błotami, przez które głównie można brnąć, kląć i wątpić).

CELE

Piotr Ananicz