OKRĘG 4 - Kamienna Góra, Orłowo, Redłowo, Śródmieście, Wzgórze Świętego Maksymiliana

Katarzyna Myszka

Miejsce 3

Kim jest?

Gdynianka od 4 pokoleń, absolwentka II LO, była harcerka. Studiowała anglistykę, amerykanistykę i slawistykę na Uniwersytecie wiedeńskim, pracowała przez wiele lat w organizacjach polonijnych w Kilonii. Od lat mieszkanka Śródmieścia, jak mówi: „W Gdyni mieszkam, a nie tylko jestem zameldowana”. Jest baczną obserwatorką i aktywną mieszkanką – dlatego też od dwóch kadencji jest radną dzielnicy Śródmieście – obecnie wiceprzewodniczącą zarządu dzielnicy. Angażuje się we wszelkie formy konsultacji i partycypacji, widząc w dialogu z mieszkańcami wielką wartość i czując ogromny niedosyt w obecnej sytuacji.

Katarzyna Myszka jest radną dzielnicy Śródmieście już drugą kadencję. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącej zarządu dzielnicy. Jest otwarta na ludzi, dlatego zawsze angażuje się we wszelkie formy konsultacji. Rozmowy z mieszkańcami są dla niej wielką wartością. Jako radna dzielnicy widzi jak wiele jest jeszcze do zrobienia. 

Jest doświadczoną pośredniczką w obrocie nieruchomościami, doskonale znającą rynek ale także kwestie związane z inwestycjami, nie tylko mieszkaniowymi oraz planowanie przestrzenne. W swojej działalności zajmowała się nie tylko pośrednictwem, ma doświadczenia z różnych branży, w tym gastronomicznej – i szereg spostrzeżeń odnośnie polityki miasta w tym zakresie.

Ma dwie dorosłe córki.

Program dla Gdyni

Reforma SPP

Przegląd, reforma i uporządkowanie Strefy Płatnego Parkowania

Zwiększenie nadzoru nad gospodarką nieruchomościami miejskimi

i jej uracjonalnienie. Przegląd stanu zasobów miejskich nieruchomości mieszkalnych.

Ochrona terenów cennych dla mieszkańców

(Polanka Redłowska, Korty Arki, Park Rady Europy)

Transparentność w działalności urzędu

i jego wydziałów. Przegląd finansów miasta, outsorsingu usług miejskich i ich koszty.

Uracjonalnienie gospodarki śmieciowej,

kontrola nad stawkami za wywóz nieczystości i odpowiedź na pytanie o wykorzystanie powstałej nadwyżki. Szukanie nowych źródeł taniej energii elektrycznej i ogrzewania dla mieszkańców.

Budowa parków kieszonkowych.

Idea miasta przyjaznego przedsiębiorczości

Zwiększenie kompetencji rad dzielnic.

Debata i konsultacje z mieszkańcami na tematy ich dotyczące.

Reforma Straży Miejskiej

Budowa lodowiska miejskiego i pływalni

Uporządkowanie zaszłości w stanie prawnym nieruchomości

wywłaszczonych z naruszeniem prawa.

Katarzyna Myszka