OKRĘG 1 - Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze

Beata Wróbel

Miejsce 5

Kim jest?

„O indywidualności człowieka decydują fakty z jego życia i charyzma”

Beata Wróbel należy do wspaniałego grona ludzi określanych jako 50+. To jej atut, bo ma za sobą wiele życiowych doświadczeń, mnóstwo trudnych spraw, które wytrwale prowadziła do końca. Z każdej zawsze wyciągała odpowiednią naukę i czerpała życiową mądrość.

Jest absolwentką dwóch uczelni wyższych – Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia i z powołania jest pedagogiem i od ponad 30 lat z pasją i entuzjazmem uczy informatyki, a obecnie również matematyki. Niemal trzy dekady jej kariera zawodowa związana była z dwiema szkołami znajdującymi się w północnych dzielnicach Gdyni: SP 33 w Gdyni Oksywiu oraz SP 28 (dzisiejszy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6) w Babich Dołach. Obecnie pracuje w trzech gdyńskich placówkach: w SP 40 w Chyloni, SP 29 na Leszczynkach, a także w SP 52 na Grabówku.

Łączenie pracy w kilku różnych placówkach wymaga dużej samodyscypliny i organizacji pracy, ale to właśnie cechy, które dobrze charakteryzują Beatę Wróbel.

Dba, aby łączyć przyjemne z pożytecznym i obowiązki z zabawą, by w ten sposób stwarzać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Właśnie dlatego współpracując z różnymi instytucjami jak: Rady Dzielnicy, Klub 3.Flotylli okrętów czy Hospicjum św. Wawrzyńca w Oksywiu, organizuje różnego rodzaju imprezy o zasięgu miejskim, a nawet pomorskim. Ma na swoim koncie organizację i prowadzenie koncertów charytatywnych: m.in. „To będzie miłość”, „Dla Ciebie, Mamo”, „Miłość niejedno ma imię”, a obecnie pracuje nad kolejnym wydarzeniem muzycznym z tego cyklu pt. „Muzyczna podróż”. Wszystkie koncerty miały na celu wsparcie Hospicjum dla Dzieci w Gdyni Bursztynowa Przystań.

Koordynowała projekt „Kultura w dzielnicy”, który realizowany był w formie różnorodnych comiesięcznych imprez w SP 28. Wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 28 i we współpracy ze szkołą w Łodzi realizowała projekt „Pociąg do Gdyni”, w ramach którego uczniowie obu szkół promowali swoje miasta, wymieniali się różnymi ciekawostkami i w ten sposób budzili w sobie prawdziwy pociąg do Gdyni.

Organizowała i prowadziła niemal przez 20 lat konkurs „Gdyński Przegląd Jasełek” oraz Pomorski Konkurs Piosenki Angielskiej. Obydwa wydarzenia skierowane były do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa pomorskiego i stanowiły wielkie wydarzenie kulturalne dla tych środowisk.
Obecnie rozpoczęła wdrażanie kolejnego projektu „Z pasją o pasji”, który skierowany jest do uczniów i ma na celu prezentację ludzi, którzy z pasją potrafią opowiadać o swoich zainteresowaniach, a przy okazji zarażać nimi innych, zwłaszcza młodych ludzi, których czasem tak trudno oderwać od smartfonów.

Kocha teatr, muzykę i kino, więc często można ją spotkać w różnych instytucjach kulturalnych naszego miasta. Nigdy nie należała i nie należy do partii politycznej – jest społeczniczką kierującą się dobrem sprawy, a nie barwami politycznymi czy poglądami współpracowników. Szuka dialogu i najlepszego rozwiązania.

Referencje

Beatę znam od 30 lat. Jest człowiekiem dialogu. Uwielbia spotykać się i rozmawiać z ludźmi. Jej pasją jest poszukiwanie prawdy w życiu, a miłością sztuka, poezja i muzyka. W posłudze wobec ludzi łączy mądrość, ofiarność i zdolność ciągłego trwania aż do finału.

Jerzy Miotke

b. wiceprezydent Gdyni, wieloletni radny, laureat Medalu im. E. Kwiatkowskiego

 Pani Beata Wróbel aktywnie działa na rzecz Hospicjum dla Dzieci "Bursztynowa Przystań" jako organizatorka koncertów charytatywnych. Jesteśmy Jej wdzięczni za propagowanie idei hospicyjnej, uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby słabszych, a jednocześnie wprowadzanie uczestników koncertów w piękny świat muzyki.

Ks. Grzegorz Miloch

Dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca

cele #dlaGdyni

Komunikacja na miarę XXI wieku

Sprawna komunikacja z centrum miasta wymaga przemyślanych rozwiązań komunikacyjnych, mądrze prowadzonych remontów dróg i wszelkich traktów komunikacyjnych z dążeniem do likwidacji barier architektonicznych.

Przyjazny urząd i bliska kultura

Stworzenie lokalnego punktu obsługi mieszkańców w sprawach urzędowych oraz utworzenie centrum kulturalnego w celu organizacji imprez i zajęć dla różnych grup wiekowych - Kulturalna Gdynia Północ.

Dzieci i młodzież naszą przyszłością

Stworzenie dla młodych Gdynian atrakcyjnych miejsc do rekreacji i wypoczynku z wykorzystaniem istniejącej bazy i jej modernizacją. Wsłuchiwanie się w problemy młodych i wskazywanie im różnych form pomocy oraz rozwoju.

Gdynia Północ w nowej odsłonie

Zagospodarowanie nieużytków poprzez budowę nowoczesnych placów zabaw, parków kieszonkowych oraz wybiegów dla psów.

Edukacja na miarę XXI wieku

Poprawa jakości edukacji, a w szczególności zmniejszenie liczebności klas i stworzenie mobilnych pracowni informatyczne do wykorzystania przez nauczycieli różnych przedmiotów.

Czerpanie z doświadczenia i mądrości seniorów

Dbałość o dobrostan najstarszych mieszkańców dzielnic poprzez utworzenie miejsc przyjaznych dla seniorów, gdzie każdy z nich poczuje się potrzebny. Kluby seniora przy bibliotekach to dobra forma aktywizacji tej grupy i wyrwania z samotności w tłumie.

Z ludźmi i dla ludzi

Uważam, że radny to człowieka, który musi być wśród swoich wyborców i chce wsłuchiwać się w ich problemy. Interweniuje w ważnych sprawach, reaguje na pomysły mieszkańców i wspólne z nimi pokonuje trudności. Tu pragnę podkreślić, że jestem osobą konsekwentną i wytrwałą, która nie poddaje się.

Beata Wróbel