OKRĘG 4 - Orłowo, Kamienna Góra, Redłowo, Śródmieście, Wzgórze Świętego Maksymiliana

Dawid Biernacik

Miejsce 1

Kim jest?

Biernacik Dawid Michał (ur. 1983) – naukowiec, społecznik i gdyński patriota.
Od 2015 roku jest radnym dzielnicy Orłowo, działającym społecznie w lokalnych stowarzyszeniach dbających o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Gdyni. Kontynuuje tradycję rodziny od 3 pokoleń mieszkającej i udzielającej się na rzecz naszego ukochanego miasta – tata Dawida był radnym Orłowa oraz działał w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Orłowa; mama za bezinteresowną pracę z dziećmi niepełnosprawnymi odznaczona została m.in. Złotym Krzyżem Zasługi.

Zawodowo jest klimatologiem. W 2023 roku obronił doktorat i uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dziedzinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Od 17 lat związany jest z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym, pracując jako adiunkt w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii IMGW-PIB w śródmieściu Gdyni. W licznych wywiadach dla portali internetowych, prasy, radia i telewizji objaśnia m.in. sprawy związane z pogodą i klimatem, za co w 2021 roku otrzymał „Srebrną Odznakę za Zasługi dla IMGW-PIB”.

Prócz doktoratu, który dotyczył powiązania naturalnych izotopów z warunkami meteorologicznymi i zanieczyszczeniem powietrza w Polsce, w swoim dorobku naukowym posiada niemal 40 publikacji wydanych w Polsce i zagranicą. Był wykonawcą kilkunastu ekspertyz, opracowań oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych z zakresu klimatologii, adaptacji i monitoringu klimatu, a także inżynierii środowiska oraz kontroli jakości danych. Tworzył Miejski Plan Adaptacji do zmiany klimatu dla miasta Gdyni. Od 2020 roku jest członkiem i sekretarzem Oddziału Bałtyckiego Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Dla Gdyni Dawid działa społecznie: przez dwie kadencje (od marca 2015 roku aż do dziś) jako Radny Dzielnicy przepięknego Orłowa oraz od 2020 roku jako wiceprezes Stowarzyszenia Nasze Orłowo bezinteresownie walczy z nadmierną zabudową miasta. Pomaga mieszkańcom Gdyni, chroni gdyńskie zabytki i tereny zielone po słynnej restauracji Maxim przy orłowskim molo. Jest autorem zrealizowanych projektów dotyczących montażu osłon zapobiegających ochlapywaniu pieszych pod wiaduktem na ul. Wielkopolskiej, oświetlenia ul. Kościelnej oraz pomagał przy projekcie estetyzacji Placu Górnośląskiego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności społeczno-charytatywnej oraz na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. Organizował kolonie, obchody dni dziecka, liczne turnieje sportowe, aukcje i zbiórki świąteczne, wyprawki szkolne, wizyty sportowców w gdyńskich szkołach, współpracowałem ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym, schroniskiem dla zwierząt i wiele, wiele innych.

Prócz pracy zawodowej i społecznej prywatnie jest zaangażowanym kibicem piłkarskim, mającym na koncie ponad 150 wyjazdów na mecze Arki w całej Polsce i zagranicą. Charytatywnie był wieloletnim wiceprezesem zarządu i członkiem komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Kibiców Gdyńskiej Arki. Inicjatorem spotkań międzypokoleniowych na słynnej „Górce” oraz współautorem stałej wystawy i pamiątkowych tablic przy ul. Ejsmonda. W 2010 roku aktywnie zabiegał o  rozpoczęcie budowy nowego Stadionu Miejskiego w Gdyni.
W przeszłości był redaktorem comiesięcznego magazynu kibiców „Arkowcy”, a w nielicznych  wolnych chwilach nadal piszę artykuły na portalu  Arkowcy.pl.

Regularnie uczestniczy również we wszystkich ważnych wydarzeniach historycznych w Gdyni jak obchody rocznic tragicznego Grudnia ‘70, Parada Niepodległości, Marsz Pamięci Żołnierzom Wyklętym. Dba o pamięć żołnierzy poległych w obronie naszej Ojczyzny, aktywnie angażuje się także w życie Parafii Matki Bożej Bolesnej w Gdyni-Orłowie.

Od kilku lat współpracuje z Federacją Gdyński Dialog. W 2021 roku prowadził panel dyskusyjny podczas Kongresu Miejskiego w tematyce ochrony środowiska, jakości powietrza i gospodarki wodnej  w Gdyni, natomiast w 2022 roku moderował spotkanie edukacyjne z ekspertem, dotyczące mierzenia śladu węglowego w naszym mieście.  

6 priorytetów #dlaGdyni na przyszłość

Remonty ulic i chodników

remonty chodników, schodów, ulic i oświetlenia w dzielnicach Gdyni

Rewizja Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni

z myślą o mieszkańcach miasta i lokalnym biznesie (zarówno obszaru Strefy, dni i godzin jej funkcjonowania, a także stawek abonamentów)

Objęcie całego Orłowa MPZP,

w celu zachowania jego historycznego, willowego i nadmorskiego charakteru letniska, a nie budowy kolejnych zamkniętych osiedli deweloperskich

Rozwój terenów zielonych w każdej dzielnicy,

w tym mini parku miejskiego na granicy Radłowa i Orłowa (na terenie między Aleją Zwycięstwa oraz ulicami Weteranów i Powstania Styczniowego).

Współpraca w gdyńskimi klubami sportowymi i uczelniami,

w celu utworzenia Akademii Sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy treningowej z trawiastymi boiskami

Zwolennik równomiernego i racjonalnego traktowania wszystkich użytkowników dróg w Gdyni,

w tym także kierowców i pieszych.

MOJE gdyńskie cv

Stowarzyszenie Nasze Orłowo

wiceprezes 2020 - obecnie

Radny Dzielnicy

Orłowo
2015 - obecnie

Stowarzyszenie Kibiców Gdyńskiej Arki

2009 - obecnie

 • Pomaga mieszkańcom Gdyni.
 • Chroni gdyńskie zabytki i tereny zielone.
 • Dba o świadomość i pamięć historyczną o ważnych wydarzeniach w Gdyni.
 • Walczy z nadmierną zabudową miasta.
 • Autor zrealizowanych projektów dotyczących:
   – osłon, które zapobiegają ochlapywaniu pieszych pod wiaduktem na ul. Wielkopolskiej;
   – oświetlenia przy ul. Kościelnej;
   – pamiątkowych tablic przy ul. Ejsmonda z sukcesami i historią Arki Gdynia. 
 • Ma wieloletnie doświadczenie w działalności społeczno – charytatywnej oraz na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami.
 • Organizator różnego typu imprez sportowych, dni dziecka, kolonii i turniejów.
 • Popularyzator nauki, autor wielu wywiadów, ekspertyz i projektów badawczych
 • 40 publikacji z dziedziny inżynierii środowiska, klimatologii, oceanografii i kontroli jakości danych, także bezpośrednio dotyczących Gdyni.  

Dawid Biernacik