OKRĘG 5 - Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack oraz Wielki Kack

Jarosław Zyguła

Miejsce 7

Kim jest?

Jarosława Zygułę sąsiedzi kojarzą przede wszystkim jako dobrego ducha Małego Kacka, a jego rodzina związana jest od pokoleń z północną Gdynią. Tereny przy Komendzie Portu Wojennego Gdynia należały kiedyś m.in. do jego pradziadków, oksywskiej rodziny Budziszów.

Mimo, że do tej pory moja współpraca z miejskimi urzędnikami układa się prawidłowo, związałem się z ruchami miejskimi, a konkretnie z Gdyńskim Dialogiem. Uważam, że nasze gdyńskie sprawy potrzebują właśnie dialogu, którego brakuje nagminnie, co powoduje coraz szersze niezadowolenie mieszkańców i nawoływanie do zmian w Radzie Miasta oraz najwyższych władzach. Pracując bezpośrednio z pasażerami naszych promów na linii Gdynia – Karlskrona, często słyszę, że Gdynia staje się smutną sypialnią, przez to pieniądze wydają w Sopocie i Gdańsku, które tętnią życiem – zwraca uwagę Jarosław Zyguła i dodaje: – Warto powalczyć, by to się zmieniło.

Choć Jarosław Zyguła zawodowo związany jest z morzem i pracuje na linii promowej Gdynia – Karlskrona, co wymusza dwutygodniowe nieobecności, czas, który ma po powrocie, wykorzystuje niesamowicie efektywnie. Angażuje się w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej, od 5 lat jest również radnym dzielnicy Mały Kack.

Jest jedną z tych osób, które nie narzekają, że rady mogą zbyt mało, starając się wykorzystać dla dzielnicy istniejące kompetencje tej jednostki. Dodatkowo, uważa, że także budżet obywatelski daje możliwości do zmieniania otoczenia i nie odpuszcza żadnej z okazji. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu powstały w dzielnicy takie miejsca jak Park Rodzinny, boisko wielofunkcyjne z oświetleniem i monitoringiem, progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych, słupki ograniczające nieprawidłowe parkowanie a także monument z tablicą i masztem flagowym upamiętniający istniejące na tym terenie w okresie przedwojennym i powojennym szybowisko. Także wybieg dla psów przy Halickiej powstał przy jego współudziale.

Jarek Zyguła jest uparty, wytrwały, ale także szuka porozumienia i rozwiązań we współpracy z urzędnikami i jak mówi – to przynosi skutek. Aktualnie realizowana jest przebudowa miejskiego placu zabaw, który powstanie jako przykład partnerstwa publiczno – prywatnego i możliwy był dzięki zwycięskiemu projektowi w ramach Budżetu Obywatelskiego. Warto przypomnieć, że to Jarosław Zyguła doprowadził do tego, że rada dzielnicy Mały Kack mimo początkowych wątpliwości, uchwaliła petycje sprzeciwiającą się cięciom sieci połączeń komunikacji zbiorowej, w szczególności skrócenia trasy linii 152. Wspierając mieszkańców od początku, przekonał również większość radnych do jasnego głosu w tej sprawie.

Jarosław od lat angażuje się w pomoc zwierzętom. Potrafi zmotywować do tego wiele wspaniałych osób oraz firm. Chętnie wspomaga schroniska dla zwierząt. To właśnie jego miłość do psów sprawiła, że tak chętnie zaangażował się w powstanie wybiegu dla psów przy ul. Halickiej.

Zainicjował m.in akcję dostarczenia materacy do Schroniska w Dąbrówce k. Wejherowa.

PROGRAM

Większe możliwości działania rad dzielnic, lepsza współpraca z jednostkami miasta

Reforma budżetu obywatelskiego i poprawa efektywności

Kompleksowy plan inwestycji dla Kaczych Buków,

zapewnienie podstawowego standardu życia dla mieszkańców tej części miasta

Racjonalność i oszczędność w wydatkowaniu środków publicznych,

zmniejszenie zadłużenia Gdyni

Poprawa komunikacji dzielnic południowych

z resztą Gdyni, w tym – komunikacji zbiorowej

Nacisk na inwestycje i remonty lokalne i dzielnicowe

Estetyzacja miasta

Dialog urzedników z mieszkańcami, zwiekszenie realnej partycypacji

Odbudowa zniszczonych przez powódź mostków na rzece Kaczej

Powstanie apteki

w górnej części Małego Kacka (Bernadowo)

gdyńskie cv

Radny Dzielnicy

Mały Kack
2019 - obecnie

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej

Mały Kack

Wybrane inicjatywy

Jarek Zyguła, dzięki swojemu zaangażowaniu miał duży wpływ na powstanie i realizację wielu ciekawych projektów, m.in: 

  • park rodzinny w dzielnicy,
  • boisko wielofunkcyjne z oświetleniem i monitoringiem,
  • progi zwalniające i wyniesione przejścia dla pieszych,
  • słupski ograniczające nieprawidłowe parkowanie,
  • monument z tablicą i masztem flagowym, który upamiętnia istnienie w tym miejscu w okresie przedwojennym i powojennym szybowisko,
  • wspomógł także powstanie wybiegu dla psów przy ul. Halickiej.
  • przebudowa miejskiego placu zabaw (jest w trakcie realizacji, to przykład partnerstwa publiczno – prywatnego),
  • razem z całą radą dzielnicy uchwalili petycji sprzeciwiającą się cięciom linii 152.

Jarosław Zyguła