OKRĘG 1 - Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze

Maciej Kaczor

Miejsce 6

Kim jest?

Od urodzenia mieszka w północnej części Gdyni: 20 lat na Obłużu, kolejnych siedem lat na Oksywiu, od 5 lat ponownie na Obłużu, ale swoje docelowe miejsce w Gdyni wybrał w Pogórzu Dolnym. 

Prywatnie mąż i ojciec 2 synów, 5-letniego Bruno i 6-miesiecznego Szymona i, jak mówi, to głównie z ich powodu postanowił kandydować do Rady Miasta. Chciałby by synowie mogli tak jak on wychować się w Gdyni, w której niczego im nie zabraknie i da im duże możliwości rozwojowe. Jest zaangażowanym mieszkańcem, interesuje się życiem miasta i jest bardzo rozczarowany stagnacją i zupełnym brakiem zaangażowania gdyńskiego samorządu w tematy Gdyni – Północ.

Prowadzi własną firmę świadczącą szeroki zakres usług dla mieszkańców, głównie z północy Gdyni i gminy Kosakowo, która przy okazji daje mu możliwość pomocy lokalnej społeczności na własnych zasadach. Są to zazwyczaj niezbędne prace fizyczne, na które najbardziej potrzebujących nie stać, dostarczenie drewna na opał w zimę oraz próby aktywacji zawodowej i społecznej ludzi bezdomnych. Jak dodaje, są to po prostu małe rzeczy, które sam może realizować w ramach dyskretnej pomocy.

program

Stworzenie filii urzędu miejskiego na północy Gdyni

np. w oparciu o potencjał Przystani Sąsiedzkiej na Śmidowicza

Wsparcie i współpraca z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi

Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej, stworzenie linii, która jeździ dookoła północnych dzielnic,

Szersza współpraca z gminą Kosakowo

Zwiększenie kompetencji rad dzielnic

Redukcja kosztów i zmniejszenie zadłużenia miasta

mniej projektów do szuflady, mniej nowych przepłaconych inwestycji, dbałość o majątek gminy

Rewitalizacja miejsc zaniedbanych, parków, lasów, placów zabaw

Doprowadzenie niezbędnych mediów do wszystkich mieszkańców Gdyni – brak kanalizacji jest wstydem dla naszego miasta

Maciej Kaczor