OKRĘG 2 - Chylonia, Cisowa oraz Pustki Cisowskie – Demptowo.

Emilia Rogała

Emilia Rogała
Miejsce 2

Kim jest?

Mieszkanka Pustek Cisowskich, Przewodnicząca zarządu dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo. W Gdyni mieszka od urodzenia, przez kilka lat w Chyloni, a następnie na Pustkach Cisowskich – od 20 lat, doskonale znając specyfikę i problemy dzielnicy. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku prawo. Zawodowo zajmuje się jakościowym i środowiskowym systemem zarządzania w firmie produkcyjno-handlowej. 

Od początku funkcjonowania gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego skutecznie działała jako autorka i współautorka wielu wygranych projektów dzielnicowych, zarówno inwestycyjnych (plac zabaw przy SP nr 16, przy ul. Rumskiej oraz Gulgowskiego , tyrolka przy ul. Borowikowej, elementy siłowni zewnętrznych, stacje naprawy rowerów, AED, park rekreacyjno-sportowy przy ul. Bławatnej, lampy doświetlające przy ul. Rumskiej i Pawiej, stojaki rowerowe oraz dla hulajnóg oraz doświetlenie placu zabaw przy SP16, sterylizacja i kastracja kotów wolnobytujących,) jak i projektów miękkich – szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kurs samoobrony dla mieszkańców. Dzięki moblizowaniu mieszkańców do udziału w BO przy głosowaniu na składane przez nią wnioski, dzielnica Pustki Cisowskie- Demptowo dwukrotnie osiągnęła rekordową w skali Gdyni  frekwencję – ponad 40% mieszkańców dzielnicy – co zaskutkowało realizacją dodatkowych projektów. 

Od 2019r. przewodniczy Radzie Dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo i jest tam naturalną liderką. Ta właśnie rada w tej kadencji jako pierwsza zrealizowała założenia listy inwestycji budżetu inwestycyjno-remontowego. Kierowany przez nią zarząd dzielnicy (złożony z debiutantów, co jest wyjątkiem w skali miasta) aktywnie działał na rzecz kompleksowego zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Skarbka w Demptowie, dzięki czemu obok wcześniej wygranego wniosku w BO, mogły powstać boiska w obecnym kształcie, elementy do zabaw, tor do jazdy na rolkach, oświetlenie, zagospodarowanie zieleni. Inwestycjami zrealizowanymi z budżetu inwestycyjnego rady była także budowa wyniesionego przejścia dla pieszych z wysepką przed SP16 na skrzyżowaniu ul. Chabrowej z ul. Czeremchową z likwidacją progu zwalniającego, budowa miejsc postojowych kiss&ride oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Żurawiej m.in. poprzez utworzenie ciągu pieszo-rowerowego, doprowadzenie i remont chodnika oraz montaż poręczy wzdłuż skarpy. Zostały sfinansowane także dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ul. Bławatnej i Żurawiej).

Ważnym zadaniem w radzie dzielnicy było utrzymywanie transparentności jej działań oraz dialog z jednostkami miasta i mieszkańcami. Jako przewodnicząca, wraz ze świetnie współpracującym zarządem, podejmowała sprawy bezpieczeństwa w dzielnicy, w tym przejść dla pieszych oraz problematycznych skrzyżowań, m.in. poprzez próbę złożenia w miejskim budżecie obywatelskim modernizacji skrzyżowania ulic Kartuskiej, Jaskółczej i Swarzewskiej. Uczestniczyła także w rozmowach na temat projektu budynku nowej sali gimnastycznej oraz wraz z zarządem dzielnicy lobbowała w sprawie utworzenia w dzielnicy miejsca spotkań dla mieszkańców, co udało się osiągnąć przez stworzenie sąsiedzkiej Przystani Chabrowa. Zarządowi udało się także doprowadzić do spotkań mieszkańców z jednostkami miasta i innymi np. na spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa, spotkaniu w sprawie Potoku Demptowskiego, spotkania z Nadleśnictwem Gdańsk czy ostatnio – z przedstawicielami Eko – Doliny.

Zarząd dzielnicy złożył petycję do władz miasta w sprawie cięć linii komunikacji miejskiej W, 34 i 30 w 2023r., pod którą podpisało się ponad 2 tysięcy mieszkańców. Zaangażowana w działania wspierające  powstanie apteki w dzielnicy Pustki Cisowskie -Demptowo. Wspierała też szereg działań „miękkich: szkolenia z pomocy przedmedycznej dla klas trzecich szkoły podstawowej, różnego typu zajęcia ruchowe, biegi górskie w dzielnicy, pikniki sąsiedzkie, akcje sprzątania ziemi, zajęcia teatralne i kreatywne dla dzieci.

Prywatnie – mężatka, mama dwóch córek.

CELE DLA GDYNI I DZIELNICY

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w dzielnicach

Działania estetyzacyjne na terenie dzielnic

Zmniejszenie uciążliwości Eko-Doliny, systemowy nadzór nad działaniami spółki

Zwiększenie kompetencji rad dzielnic oraz reforma budżetu obywatelskiego

Tworzenie lokalnych centrów usług i rekreacji, zwiększanie oferty twórczego spędzania wolnego czasu

Estetyzacja miasta

Zwiększenie liczby drobnych lokalnych inwestycji w naszych dzielnicach

Racjonalność i oszczędność w wydatkowaniu środków publicznych, zmniejszenie zadłużenia Gdyni

MOJE gdyńskie cv

Radna Dzielnicy

Pustki Cisowskie – Demptowo
2019 - obecnie

Wraz Radą Dzielnicy może pochwalić się wieloma osiągnięciami w ciągu ostatnich kilku lat:

 • Działania na rzecz kompleksowego zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy ul. Skarbka w Demptowie, dzięki czemu powstały:
  • boiska,
  • elementy do zabaw,
  • tor do jazdy na rolkach,
  • oświetlenie,
  • zagospodarowanie zieleni.
 • Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych i rowerzystów z wysepką przed SP16 na skrzyżowaniu ul. Chabrowej z ul. Czeremchową z likwidacją progu zwalniającego.
 • Budowa miejsc postojowych kiss&ride.
 • Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Żurawiej m.in. poprzez utworzenie ciągu pieszo-rowerowego, doprowadzenie i remont chodnika oraz montaż poręczy wzdłuż skarpy.
 • Sfinansowano dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Bławatnej i Żurawiej.
 • Zarząd dzielnicy złożył petycję do władz miasta w sprawie cięć linii W, 34 i 30 w 2023 r. Pod petycją zebrano ponad 2 tys. podpisów.

Emilia Rogała