OKRĘG 2 - Chylonia, Cisowa oraz Pustki Cisowskie – Demptowo.

Krzysztof Wasilewski

Miejsce 6

Kim jest?

Krzysztof Wasilewski, to 50-letni gdynianin, który po prostu kocha Gdynię. Przez lata dbał o miasto jako policjant. W Policji służył od 1994, z czego ostatnie 23 lata na jednym z największych rejonów gdyńskiego garnizonu, w komisariacie Policji w Gdyni Chyloni. Zna ten rejon nie tylko z doświadczenia wynikającego z wieloletniej pracy. Wie doskonale, ile jest w nim jeszcze do zrobienia dla mieszkańców. 

Jest społecznikiem i krwiodawcą. Sam oddał ponad 40 litrów krwi. Jest prezesem
Policyjnego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Gdyni oraz Zasłużonym Krwiodawcą Gdyni i Pomorza.

Za pracę społeczną i zawodową m.in na rzecz miasta dwukrotnie wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta Gdyni oraz 3 krotnie odznaczony przez Prezydentów RP złotym srebrnym i brązowym krzyżem zasługi.

Prywatnie jest miłośnikiem i sympatykiem teatru a szczególnie musicalu. Miłością i to chyba odwzajemnioną darzy nasz rodzimy teatr Muzyczny w Gdyni.
Jego życiowe motto to: ” Żyjemy dzięki temu, co dostajemy, ale dopiero dzięki temu, co dajemy innym nasze życie ma sens. „

CELE DLA GDYNI

Dbałość o bezpieczeństwo w dzielnicach

Sprawna i dobrze funkcjonująca komunikacja miejska

Nacisk na inwestycje lokalne i dzielnicowe, powstrzymanie degradacji przestrzeni publicznych

Wspieranie gdyńskich przedsiębiorców

Urząd Miasta otwarty i dostępny dla mieszkańców

Promowanie lokalnych centrów handlu i usług i spędzania czasu wolnego w dzielnicach