OKRĘG 4 - Orłowo, Kamienna Góra, Redłowo, Śródmieście, Wzgórze Świętego Maksymiliana

Robert Belof

Miejsce 7 (ostatnie)

Kim jest?

Mieszka w Gdyni od ponad 25 lat. Na co dzień pracuje jako konsultant informatyczny i  zajmuje się planowaniem produkcji w systemie SAP. Jest również współudziałowcem małej specjalistycznej przychodni leczniczej.

Jako radny chciałby przede wszystkim doprowadzić do:

  • poprawy jakości nawierzchni ulic w mieście i poprawy organizacji ruchu, np. przywrócenie dwukierunkowej Świętojańskiej:
  • wygospodarowania większej liczby miejsc parkingowych i ograniczenia strefy płatnego parkowania;
  • zniesienia lub znacznego obniżenia cen parkowania przez pierwszą godzinę, co zaktywizowałoby handel w miejscach objętych strefą płatnego parkowania, a jednocześnie zwiększyłoby rotację parkujących samochodów;
  • wprowadzenia darmowych przejazdów komunikacją miejską w obrębie Gdyni dla posiadaczy karty mieszkańca. Takie posunięcie odciążyłoby miasto od znacznej części ruchu samochodowego, dając mieszkańcom atrakcyjną alternatywę:
  • zrównoważenia rozwoju ulic dla samochodów i dróg dla rowerów, dosyć jednostronnego preferowania rowerzystów, codzienne życie mieszkańców to nie przejazdy rowerem, nie mieszkamy w strefie klimatycznej umożliwiającej takie całoroczne poruszanie się w życiu codziennym. Większość pracujących gdynian nie ma możliwości dojazdu rowerem do pracy, Ale dla większości z nas jazda rowerem to bardzo przyjemna rekreacja.

Zdecydował się kandydować na radnego, ponieważ chciałby, żeby Gdynia znów, jak za czasów św. pamięci Franciszki Cegielskiej, była prężnym, nowoczesnym miastem, do którego ściągają mieszkańcy z całego trójmiasta na zakupy, do restauracji i w celach rekreacyjnych. Chciałby, żeby w naszym mieście wszystkim żyło się jak najlepiej, żeby codzienne zakupy, albo wizyty u lekarza, wymagające wyjazdu do śródmieścia, nie wiązały się z ponoszeniem dodatkowych, dużych kosztów związanych z opłatami parkingowymi.

Mieszkamy w pięknym miejscu, w „Mieście z marzeń i z morza” i wszyscy zasługujemy na to, żeby Nasze Miasto znów było przyjazne dla nas wszystkich

Robert Belof

#dlaGdyni chciałbym

Poprawa jakości nawierzchni ulic w mieście

Dwukierunkowa Świętojańska

Większa liczba miejsc parkingowych

Obniżenie cen parkowania

Darmowe przejazdy komunikacją miejską

dla posiadaczy karty mieszkańca

Zrównoważenie rozwoju ulic dla wszystkich uczestników ruchu

Robert Belof