OKRĘG 3 - Chwarzno-Wiczlino, Działki Leśne, Grabówek, Leszczynki i Witomino

Paweł Janecki

Miejsce 9 (ostatnie)

Kim jest?

Od urodzenia mieszka w Gdyni. Wychował się na Grabówku, gdzie uczęszczał do SP nr 17. Sentymentalnie związany jest z Działkami Leśnymi. To właśnie tam chodził do II Liceum im. Adama Mickiewicza. Później przez kilka lat mieszkał również na Leszczynkach. Kiedy zdecydował się założyć rodzinę, przeprowadził się na Chwarzno-Wiczlino, gdzie mieszka już ponad 10 lat. Tutaj też udziela się w Radzie Rodziców SP 48, w której pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Z wykształcenia jest ekonomistą, ale swoją ścieżkę zawodową związał z branżą IT. 

Jako osoba pracująca, przedsiębiorca oraz rodzic doskonale zna i rozumie bolączki komunikacyjne w gdyńskich dzielnicach. Doskonale wie o tym, że rolą radnego nie jest spełnianie woli prezydenta, ale dbanie o interesy mieszkańców. 

TEMATY, KTÓRE SĄ
MU BLISKIE

Z uwagi na aktualne miejsce zamieszkania, Chwarzno – Wiczlino zna chyba wszystkie mankamenty gdyńskiego transportu: zbyt mała częstotliwość połączeń, ograniczone kierunki, dotkliwe korki, nawierzchnia dróg w fatalnym stanie.

Zmiany:

 • Zwiększenie częstotliwości połączeń komunikacji miejskiej + nowe linie autobusowe.
 • Budowa buspasów na całej długości od Witomina przez Chwarzno do Wiczlina. W obu kierunkach i na na całej długości ul. Morskiej od stacji Gdynia Główna do  skrzyżowania ul. Chylońskiej z Morską w dzielnicy Cisowa.
 • Remont / przebudowa / budowa dróg wyjazdowych z Chwarzna – Wiczlina (w kierunkach: Dąbrowa oraz Koleczkowo i Pustki Cisowskie / Chylonia).
 • Inwentaryzacja dojazdów do posesji i zaplanowanie uporządkowania kwestii prawno-formalnych (wytyczenie dróg, uporządkowanie dojazdów).
 • Planowe / cykliczne fachowe naprawy nawierzchni na wiosnę i jesień co powinno zminimalizować plagę dziur powstających po kilkudniowej zimie… 
 • Dodatkowa linia autobusowa przez ul. Hodowlaną na Witominie.
 • Planowanie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych na nowych osiedlach (przy drogach gminnych) przed inwestycjami deweloperskimi.
 • Remont ulicy Małkowskiego (tzw. droga na Bojano)
 • Obwodnica Witomino – realizacja a nie obietnice, które słyszymy już od ponad 12 lat!
 • Remonty dróg w tym dostosowanie (poszerzenie ulic, modyfikacja skrzyżowań) do wzmożonego ruchu z uwagi na planowane nowe osiedla (np. w dzielnicy Leszczynki).

Jest tatą dwóch synów i problemy gdyńskich szkół i przedszkoli są mu bliskie.

Zmiany:

 • Koniec z finansowaniem przez rodziców produktów sanitarnych do przedszkoli i szkół (papier toaletowy, mydło itp.) oraz przyborów do pracy dydaktycznej (papier ksero, toner itp). Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania szkół i przedszkoli to obowiązek samorządu.
 • Wznowienie finansowania dodatkowych zajęć w szkołach. W wielu gdyńskich szkołach z powodu wstrzymania środków zlikwidowano zajęcia fakultatywne dla uczniów.
 • Realne finansowanie zajęć z zakresu kształcenia specjalnego, edukacji włączającej w szkołach. Środki na to są (za każdym dzieckiem z orzeczeniem idzie zwiększona subwencja), ale po prostu znikają w miejskim budżecie.
 • Budowa dodatkowej szkoły podstawowej na Chwarznie-Wiczlinie.
 • Dopilnowanie realizacji obiecanego od 10 lat przez władze Gdyni basenu na Chwarznie-Wiczlinie.
 • Samorządowy żłobek na Chwarznie-Wiczlinie w samodzielnym budynku.
 • Utrzymanie dofinansowania w prywatnych żłobkach do czasu oddania w ręce rodziców i dzieci nowego żłobka.
 • Rozbudowa przedszkola nr 58 o nowe sale przedszkolne, w tym salę do wf.

postulaty #dlagdyni

Poprawa stanu ulic w dzielnicach

Iwentaryzacja dróg dojazdowych oraz wewnętrznych w dzielnicy

Linia autobusowa przez ul. Hodowlaną

Zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów

w tym zwiększenie częstotliwości autobusu 121

Bezpośrednie połączenie z Karwinami

Bezpośredni autobus, który będzie dojeżdżał przynajmniej do Źródła Marii na Karwinach.

Koniec z finansowaniem przez rodziców papieru toaletowego i mydła

w szkołach i przedszkolach. To gmina powinna zapewnić odpowiedniej jakości oraz ilości środki sanitarne dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Audyt finansowania gdyńskiej edukacji

To samorząd powinien dostarczyć niezbędne wyposażenie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole, w tym powinien zapewnić toner, nie rodzice. Potrzebny jest dokładny audyt wydatków oświatowych.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w szkołach

Przywrócenie finansowania dodatkowych zajęć dla uczniów w gdyńskich szkołach.

Finansowanie edukacji włączającej

Dość z niejasnym wydatkowaniem środków, które przeznaczone są na dzieci objęte kształceniem specjalnym.

Rozbudowa przedszkola nr 58

Rozbudowa przedszkola nr 58 przy ulicy Kwiatkowskiej o nowe sale do zajęć dydaktycznych, ale także o salę do WF.

Budowa żłobka samorządowego

W dzielnicy powinien powstać żłobek samorządowy, w osobnym budynku. Do czasu jego powstania powinno zostać zachowane dofinansowanie do miejsc w prywatnych placówkach.

Gdzie ten basen?

Dopilnowanie realizacji budowy obiecanego basenu.

Paweł Janecki