Komitet Wyborczy Wyborców jest finansowany jedynie z indywidualnych wpłat od mieszkańców.

NUMER KONTA BANKOWEGO:

PKO BP Oddział 1 w Gdyni

74 1020 1853 0000 9702 0629 3585

Tytułem: darowizna na KWW Gdyński Dialog

KWW GDYŃSKI DIALOG

Komitet Wyborczy Wyborców Gdyński Dialog
Siedziba komitetu wyborczego: ul. Przebendowskich 8A , 81-543 Gdynia
REGON: 527604595
NIP: 5862402058

Uwaga:
Nie można wykonywać przelewów z:

 • z rachunku firmowego lub zagranicznego,
 • przez internetowych pośredników płatności,
 • przez osoby, które nie posiadają obywatelstwa polskiego lub nie mieszkają na stałe w Polsce.

Ważne

 • zakazane jest udzielanie komitetowi wyborczemu korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem usług wymienionych w art. 132 par.5 pkt 1-4 (art.132 par.5 Kodeksu wyborczego)
 • korzyści majątkowe przyjęte przez komitet z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego lub ich równowartość podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa (art. 149 par.1 Kodeksu wyborczego)
 • naruszenie zasad finansowania komitetu wyborczego, wymienionych w art. 506 Kodeksu wyborczego stanowi występek zagrożony karą grzywny od 1000 zł do 100 000 zł (art. 506 Kodeksu wyborczego)
Kto może dokonywać wpłaty?

Środki finansowe mogą pochodzić wyłącznie od OSÓB PRYWATNYCH

 • obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski
 • wpłacać można jedynie przelewem
 • ostatnia wpłata może wyjść w dzień wyborów, tj. do 07.04.2024
 • nie wolno wpłacać na poczcie oraz w kasie banku
 • nie mogą wpłacać spółki, stowarzyszenia, fundacje.
Jaka może być maksymalna wysokość wpłaty?

Łączna suma wpłat od jednej osoby fizycznej nie może przekroczyć kwoty 63 630 zł

Czy wpłaty będą publiczne?

Jesteśmy zobowiązani prowadzić rejestr wpłat o wartości przekraczającej od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę: tj.: 4242,00 zł

Na co przeznaczone są pieniądze z wpłat?

Prawo do prowadzeni kampanii wyborczej na rzecz kandydatów przysługuje wyłącznie komitetowi wyborczemu!
Oznacza to, że wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych, dokonywaniem wydatków na organizowanie spotkań wyborczych i promocji poszczególnych kandydatów w formie plakatów, ulotek muszą być
prowadzone przez komitety.

W związku z tym, wszystkie wpłacone środki przeznaczane są na wydatki związane z kampanią wyborczą, tj.:

 • billboardy,
 • plakaty,
 • ulotki,
 • reklama w Internecie,
 • reklama prasowa,
 • itp.

Wesprzyj nas