W styczniu Prezydent Wojciech Szczurek ogłosił, że rezygnuje z pomysłów dopuszczenia do zabudowy Polanki Redłowskiej. To duży sukces wielu osób które zaangażowały się w ten temat. Udało się obronić jeden z najcenniejszych terenów naszego miasta przed sprzedażą. Jednak zapisach planu miejscowego dla rejon rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” są dodatkowe zapisy dotyczące sąsiednich terenów, które naszym zdaniem są mocno kontrowersyjne i jest zdecydowanie za wcześnie by temat odpuścić.
Na terenach dawnego stadionu Arki Gdynia, czyli obecnych kortów tenisowych, szykuje się budowa WIELKIEGO HOTELU dochodzącego do wysokości nawet 13 metrów!

Pierwotnie wyłożony w maju 2017 roku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, wyznaczał minimalna wielkość wydzielonych działek budowlanych na 50 tysięcy metrów kwadratowych, co w praktyce wyłączało możliwość podziału na mniejsze działki. W styczniu 2019 roku wielkość tę zmniejszono do 25 tysięcy mkw., by w październiku 2021 roku szokująco znów ją zmniejszyć, do 4 tysięcy mkw., co pozwala na budowę tam szeregu odrębnych nieruchomości.

W kolejnych wyłożeniach proponowano coraz większą dozwoloną wysokość zabudowy – zaczynano od 11 metrów, obecnie proponuje się 13 metrów. Równolegle poszerzano także możliwe funkcje do zrealizowania na tym terenie: najpierw były to korty tenisowe i klub sportowy, 2020 roku pojawił się już zapis: „obiekty sportu i rekreacji z usługami towarzyszącymi”, natomiast gdy w maju 2022 wyłożono plan po raz kolejny, zapis brzmiał „dopuszcza się lokalizację obiektów z zakresu usług turystyki i usług zdrowia w strefie dopuszczalnej lokalizacji usług turystyki i usług zdrowia”. Kolejna zmiana dotyczyła maksymalnej powierzchni zabudowy – ją również w toku prac zwiększono o połowę. Widać zatem, że na tym terenie będzie można dużo więcej niż pierwotnie zakładano.

Pod koniec 2019 roku wydarzyła się bardzo ważna zmiana. Podmioty posiadające prawo użytkowania wieczystego do działek o powierzchni 10 tysięcy mkw., KT Arka oraz Fundacja „NOVA” (oba podmioty zarządzane przez tą samą osobę), uzyskały 10-letnią dzierżawę sąsiednich działek o łącznej powierzchni ponad 20 tysięcy mkw. Początkowo budowa nowego obiektu miała odbyć się wyłącznie na działkach użytkowanych wieczyście, ale ponieważ dwa najstarsze, jeszcze przedwojenne korty mają zostać zachowane, planowany obiekt hotelu przesunięto w stronę morza i dopasowano do kształtu działki 2095. Działka ta jest działką miejską dzierżawioną na 10 lat, ale po zabudowaniu na podstawie legalnie uzyskanego pozwolenia na budowę, ten kto wybuduje hotel będzie mógł wystąpić o sprzedaż tego zabudowanego fragmentu działki 2095 bez przetargu na podstawie kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce nieruchomościami. Co to oznacza? Że oto dość niskim kosztem, bez konieczności licytowania się z kimkolwiek, inwestor hotelowy po wybudowaniu obiektu otrzyma możliwość zakupu 20 tysięcy mkw. powierzchni w rewelacyjnej lokalizacji, w dodatku z niezwykle korzystnymi zapisami planu pozwalającymi na wydzielanie relatywnie niewielkich działek z możliwością zabudowy.

Nic wiec dziwnego, że gdy w okolice kortów nadleciał helikopter z jednym z najbogatszych Polaków i pojawiły się informacje, że doszło do jego spotkania z prezydentem Gdyni, pojawiło się wiele spekulacji. Trudno, by było inaczej, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie ma czegoś takiego jak jawny kalendarz prezydenta, nie odnotowuje się oficjalnych spotkań z deweloperami, inwestorami czy lobbystami. Tego rodzaju spotkania nie są oczywiście niczym nagannym, ale powinno być to transparentne i wiadome dla społeczeństwa czy mediów.

Dziś mamy sytuację, gdy w tym samym planie jeden z terenów spektakularnie ogłasza się ogólnodostępnym i bez prawa do zabudowy, a po sąsiedzku szykowane jest rozwiązanie, o którego skali i skutkach w dłuższej perspektywie wie niewielu. Niektórzy liczą, że osławiona „górka” będzie miejscem ogólnodostępnym i pozwalającym na swobodne piknikowanie i kibicowskie wspominki. Mogą się niestety bardzo rozczarować. Trudno sobie wyobrazić by użytkownicy hotelu czy apartamentów byli zainteresowani bezpośrednim sąsiedztwem takich form ekspresji.

Nie wszystko jeszcze stracone. Plan ciągle nie został uchwalony i jest czas by to zmienić. Dlatego Gdyński Dialog zamierza zgłosić uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska” wraz z otoczeniem i namawiać do tego także państwa.

Uwagi można złożyć pobierając poniższy list, wypełniając i podpisując. Gotowy list należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta, wrzucić do wrzutni lub przekazać go nam.


Link do dokumentu: https://tinyurl.com/3tfttn8r.
Uwagi można złożyć także elektronicznie poprzez formularz udostępniony przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni: https://tinyurl.com/4yu6jxhk.

W polu oznaczenie terenu należy podać: teren nr 30.


Treść uwag które należy złożyć:

Wnoszę o zmianę zapisu karty terenu o numerze 30 i wykreślenie dopuszczenia obiektów z zakresu usług turystyki w tym funkcji hotelowej. Wnoszę o ograniczenie wysokość zabudowy do 11 m dla wszystkich typów usług. Wnoszę o przywrócenie poprzedniego zapisu dotyczącego minimalnej powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych do 50 000 mkw. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.