16 maja z inicjatywy stowarzyszenia Wszystko dla Gdyni. odbyło się spotkanie z panem Dariuszem Chmielewskim, Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dotyczące przyszłości kortów przy Ejsmonda i decyzji konserwatorskiej. W spotkaniu uczestniczył Dawid Biernacik – szef klubu radnych Gdyński Dialog oraz adw. Maciej Urbański z kancelarii Adwokaci i Radcy Prawni Urbański, Karolak Sp. p., – pełnomocnik stowarzyszenia „Wszystko dla Gdyni” w postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego historycznego „zespołu miejskiego stadionu lekkoatletycznego z boiskiem piłkarskim i kortami tenisowymi 🎾 czyli tzw. „Forum Sportowego” przy ul. Ejsmonda w Gdyni”.

Przypomnijmy, że wniosek o wpisanie do rejestru zabytków został złożony jako reakcja zaniepokojonych mieszkańców na uchwalony 🙋głosami radnych Samorządności Wojciecha Szczurka w poprzedniej kadencji Rady Miasta miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego ważnego dla gdynian terenu. Plan ten został uchwalony nie uwzględniając uwag zgłaszanych podczas konsultacji społecznych, które zmierzały do wskazania i utrwalenia historycznego przeznaczenia terenu jako ogólnodostępnego forum sportowego i rekreacyjnego. Plan też nie zapewniał możliwości całorocznego uprawiania sportu 🎾 oraz szkolenia dzieci i młodzieży. W uchwalonym planie były natomiast zapisy, które mogły niepokoić w kontekście dopuszczenia innej niż sportowe i rekreacyjne możliwości zabudowy 🏗 tej nieruchomości.

We wniosku nie chodziło o zablokowanie możliwości rozwoju terenu Forum Sportowego, ale uchronienie go przed wykorzystaniem na cele nie związane ze sportem i rekreacją. Wniosek stowarzyszenia od początku wspierał 👍 również Gdyński Dialog, stąd wspólna wizyta również na tym etapie.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków podczas spotkania podzielił pogląd, iż oprócz zabytkowych dóbr materialnych ważne są w przypadku terenów Forum Sportowego także historyczne wartości niematerialne związane z tym obiektem.

Najprawdopodobniej już w czerwcu możemy spodziewać się pozytywnej 👍dla treści wniosku decyzji, której oczekuje wiele gdyńskich środowisk i mieszkańcy Gdyni. Co prawda od momentu doręczenia decyzji strony postępowania będą miały 14 dni na ewentualne złożenie odwołania, liczymy jednak, że decyzja jako odpowiadająca oczekiwaniu społecznemu nie będzie kontestowana.

O sprawie będziemy informować na bieżąco.

Radni Koalicji Obywatelskiej na konferencji prasowej poinformowali, że uznają negocjacje koalicyjne za zakończone, co, z pewnym zaskoczeniem, przyjmujemy do wiadomości.

Jeszcze ostatnio pytaliśmy o te kwestie, ale pozostały bez odpowiedzi. Nadal uważamy, że komunikowanie się przez media to nie jest najlepszy sposób.

Podczas obu spotkań, do których doszło, prezydent Aleksandra Kosiorek podtrzymywała konsekwentnie swoją gotowość powierzenia stanowiska jednego z wiceprezydentów osobie wskazanej przez KO, deklarując zapewnienie wszelkich narzędzi i środków, by ta osoba mogła skutecznie zająć się dwoma ważnymi dla KO obszarami tematycznymi. W toku rozmów proponowaliśmy też kilka innych wariantów skutecznego zadbania przez osoby wskazane przez KO o kluczowe dla tego środowiska obszary, ale propozycje te zostały odrzucone.

Odrzucone też zostały niemal w całości nasze sugestie odnośnie ważnych programowo komisji. W zasadzie zostaliśmy poinformowani o stanowisku KO w tej kwestii, czyli podobnie jak w przypadku naszych wniosków dotyczących zapewnienia pluralizmu w prezydium rady. 

Ponadto pani prezydent wystosowała stałe zaproszenie dla pana Tadeusza Szemiota jako przewodniczącego Rady Miasta do uczestnictwa w posiedzeniach Kolegium Prezydenta, by miał szansę i możliwość bieżącego obserwowania prac i procesu podejmowania decyzji. Zaproszenie to oczywiście jest nadal aktualne. 

W toku rozmów przekazaliśmy też rozmówcom listę spraw, wokół których należałoby naszym zdaniem zbudować porozumienie programowe, a potem – zapewnić mu gwarancje realizacji poprzez wskazanie osób odpowiedzialnych za tematy. Lista ta ani nie została przyjęta, ani odrzucona, ani uzupełniona.

Wyrażamy rozczarowanie dzisiejszą informacją i obrotem spraw, ale nie jesteśmy zaskoczeni gdyż dotychczasowe komunikaty KO przed rozmowami i w trakcie nich i pewna bierność negocjacyjna (to po naszej stronie było zarówno proponowanie terminów jak i organizacja samych spotkań) wskazywały na taki scenariusz. Mieliśmy nadzieje, że na końcu górę weźmie świadomość oczekiwań mieszkańców Gdyni. Robimy zatem swoje i wierzymy, że na końcu przy podejmowaniu decyzji na sali obrad kluczowe będą kwestie programowe, a nie partyjna polityka czy dyspozycje z centrali.

Zachętę dla prezydent Kosiorek do powołania kompletu wiceprezydentów traktujemy jako rezygnację z aspiracji KO w tym zakresie, co umożliwi pani prezydent podjęcie rozmów, które do tej pory, z uwagi na poważne traktowanie negocjacji, odraczała.

Dawid Biernacik 
Przewodniczący Klubu Radnych
Gdyńskiego Dialogu

Nasza prezydentka, Aleksandra Kosiorek, ostro zabrała się do pracy. Oprócz wszystkich obowiązków formalnych związanych z objęciem funkcji prezydenta, odbyła spotkania z szefami niektórych wydziałów i jednostek oraz zajęła się bieżącymi sprawami 💼📈🗓️

⛔ Zgodnie ze zgłaszanymi wcześniej postulatami Gdyńskiego Dialogu oraz innych środowisk, pani prezydent zrezygnowała z najbliższych przetargów na sprzedaż miejskich działek 🏘️

❗Oferty nieruchomości przeznaczonych wcześniej na sprzedaż zostaną jeszcze raz przedstawione, a przyczyny kompleksowo omówione z analizą korzyści, jakie daje miastu ich sprzedaż.

🤝 Nowo wybrani radni będą mogli zapoznać się ze szczegółami i z pełną odpowiedzialnością podjąć decyzje dotyczące nieruchomości, a tym samym mieć realny wpływ na budżet miasta.

Nieruchomości, które miały być wystawione na sprzedaż:

  • Skrzypowa 30a, działka nr 1204/1, obręb Dąbrowa, o powierzchni 1938 m2, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, cena wywoławcza nieruchomości: 930 000 zł;
  • Olgierda 65, działki nr 2046 i 2047/2, obręb Mały Kack, o powierzchni 714m2, objęte decyzją o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną, cena wywoławcza nieruchomości: 750 000 zł + 23% VAT;
  • Powstania Styczniowego, działki nr 1443/5 i 1470/2, obręb Redłowo, o powierzchni 735m2, przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną z dopuszczeniem obiektów usługowych lub mieszkaniowo-usługowych, cena wywoławcza nieruchomości: 950 000 zł + 23% VAT;
  • Powstania Wielkopolskiego, działka nr 1221/9, obręb Redłowo, o powierzchni 542m2, przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, cena wywoławcza nieruchomości: 840 000 zł + 23% VAT;
  • Kolonia 45C, działka nr 900/1, obręb Dąbrowa, o powierzchni 846m2, przeznaczona zabudowę jednorodzinną wolnostojącą oraz usługową, cena wywoławcza nieruchomości: 450 000 zł + 23% VAT;
  • Hutnicza, działka nr 207, obręb Cisowa, o powierzchni 11639m2, nieobjęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy, cena wywoławcza nieruchomości: 2 840 000 zł 23% VAT;

źródło: gdynia.pl

🎉 Świętujemy nowy rozdział dla Gdyni! 🌊

Z ogromną dumą informujemy, że dzisiaj, 7 maja 2024 roku, Aleksandra Kosiorek oficjalnie objęła urząd Prezydenta Gdyni. Razem z nią, nasi fantastyczni radni złożyli ślubowanie, gotowi służyć społeczności i wspierać dynamiczny rozwój naszego miasta.

Bartłomiej Austen – zostanie wiceprezydentem Gdyni Dawid Biernacik Emilia Rogała Anna Salomon Łukasz Strzałkowski Ireneusz Trojanowicz Beata Zastawna

Przewodniczącym rady miasta został Tadeusz Szemiot, któremu gratulujemy, podobnie jak trójce wiceprzewodniczących: Maroli Śrubarczyk-Cichowskiej, Jakubowi Ubychowi oraz radnemu Gdyńskiego Dialogu Ireneuszowi Trojanowiczowi.

Nastało nowe, co przyniesie – zobaczymy. Na razie pozostaje pewne rozczarowanie, że Koalicja Obywatelska nie otworzyła się na pomysł, który jest standardem niemalże wszędzie, by wszystkie kluby miały swoją reprezentację w prezydium.

To i tak gigantyczny postęp po mrokach jedynowładztwa Samorządności, ale konsekwentnie uważamy, że Gdynia zasługuje na więcej. Wszystkim radnym gratulujemy i życzymy dobrej i skutecznej pracy dla dobra Gdyni.

Formalnie powołany został też klub radnych Gdyńskiego Dialogu, którego przewodniczącym został Dawid Biernacik.

Za nami trudny kampanijny czas. Ale oprócz ciężkiej pracy, był to czas bardzo dobrej energii, przyjaźni i poczucia wspólnoty. Każdy z naszych członków i wielu sympatyków pracowało na dobre wyniki w wyborach do Rady Miasta i na wynik naszej kandydatki na prezydenta – Aleksandry Kosiorek.

To było wspaniałe doświadczenie, które pozostanie w naszych sercach na zawsze. Pokazaliśmy, na czym polega prawdziwa demokracja i jak powinna wyglądać polityka w całej Polsce. Jesteśmy ludźmi z różnych środowisk, czasami różnymi poglądami na wiele spraw i innymi doświadczeniami, którzy mimo to potrafili razem współpracować dla dobra wszystkich mieszkańców. Różnić można się mądrze.

Ważne, żeby potrafić się wzajemnie szanować, słuchać, chcieć budować porozumienie i być gotowym na kompromisy. W Gdyni musi być miejsce na dialog i współpracę. Tu każdy mieszkaniec powinien czuć się ważny i widzialny. Aleksandra Kosiorek jest naszą kandydatką na prezydenta Gdyni. Jesteśmy z niej bardzo dumni. Dziękujemy za jej wrażliwość na drugiego człowieka, otwarty umysł, tolerancję, siłę i determinację. Aleksandro, jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy dla Ciebie pracować. Dziękujemy wszystkim Gdynianom za ogrom pozytywnej energii, wsparcie, wiele ciepłych słów i pomoc w kampanii. Obiecujemy, że zrobimy wszystko, żeby Państwa nie zawieść.

Niech Gdyński Dialog będzie przykładem dla całej Polski i przekona ludzi, że wbrew temu, co robią politycy i przedstawiciele wiodących partii politycznych, polityka nie musi żerować na złych emocjach i dzielić ludzi. 21 kwietnia w niedzielę nie zapomnijcie zagłosować w II turze wyborów prezydenckich w naszym mieście. Bo Gdynia zasługuje na więcej

Stan tzw. Drogi do Bojana jest tragiczny. Trzeba to zmienić. Naszym zdaniem konieczna jest współpraca z sąsiednimi gminami, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania komunikacyjne. 

Uporem oraz segregacją mieszkańców na lepszych i gorszych nie zachęcamy nikogo do pozostania w Gdyni.

Naszym zdaniem Gdynia zasługuje na więcej

Bartłomiej Austen – otrzymał mandat Radnego w okręgu nr 5 i jest kandydatem na wiceprezydenta Gdyni.

Łukasz Strzałkowski – otrzymał mandat Radnego w okręgu nr 3

Uważamy, że dzieci to przyszłość Gdyni. Na Chwarznie-Wiczlinie wciąż jest ogromne zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach samorządowych, na miejsca w zerówce. Uważamy, że Przedszkole nr 58 powinno zostać rozbudowane o nowe sale dydaktyczne i salę do WF.

Naszym zdaniem rozbudowa przedszkola o żłobek nie jest dobrym pomysłem. Żłobek powinien powstać na Chwarznie-Wiczlinie, ale nie jako dodatek do przedszkola, a samodzielna placówka.

Bartłomiej Austen – otrzymał mandat Radnego w okręgu nr 5 i jest kandydatem na wiceprezydenta Gdyni.

Łukasz Strzałkowski – otrzymał mandat Radnego w okręgu nr 3

Zobacz nasz program: https://www.gdynskidialog.pl/program-dla-gdyni/

Wybory do Rad Dzielnic 

Zbliżają się wybory do Rad Dzielnic w Gdyni na kadencję 2024-2029. Radni dzielnic współtworzą Gdyński Dialog, dlatego jednostki pomocnicze miasta są dla naszego środowiska bardzo istotne. Mamy też w naszym programie szereg propozycji, które wzmocnią ich znaczenie. 

Gdyński Dialog nie planuje jednak – tak jak to robiły przez lata Samorządność Wojciecha Szczurka oraz partie polityczne – wystawiać własnych list do Rad Dzielnic ani popierać konkretnych osób. Uważamy, że powinny one funkcjonować bez szyldów partii i organizacji, a jedyną rekomendacją dla kandydatów ma być ich dorobek i praca na rzecz lokalnej społeczności. 

Najważniejsze informacje

Przypominamy najważniejsze informacje dla osób chcących kandydować do Rad Dzielnic. 

– Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi gminy, które powołane zostały na mocy ustawy o samorządzie gminnym i Statutu Miasta Gdyni. W naszym mieście funkcjonują od końca lat 90. Zgodnie ze statutami radni zajmują się wspieraniem mieszkańców dzielnicy, występują z wnioskami do prezydenta i Rady Miasta, opiniują miejskie dokumenty, biorą udział w konsultacjach. Katalog zadań i tematów nie jest ograniczony, ale władze miasta w różnym zakresie korzystają z pomocy jednostek pomocniczych miasta. Na realizację zamierzeń Rady Dzielnic mają dwa rodzaje budżetu. Pierwszy z nich to tzw. budżet roczny, a jego kwota wynika z liczby mieszkańców Dzielnicy pomnożonej przez 10. Z niego finansuje się np. organizację imprez sąsiedzkich i turniejów sportowych, dofinansowuje zajęcia dodatkowe w szkole lub wyjazdy członków klubu seniora oraz realizuje mniejsze inwestycje, np. zakup ławki lub posadzenie kilku drzew. Drugi budżet – tzw. inwestycyjno-remontowy – przyznawany jest na okres kadencji, a jego kwota zależna jest nie tylko od liczby mieszkańców, ale też od powierzchni dzielnicy. Służy on do realizacji większych projektów – utworzenia parku, postawienia latarni ulicznych, remontu chodnika lub posadzenia szpaleru drzew. 

– W zbliżającej się kadencji każda Rada Dzielnicy będzie miała po 15 radnych. Z nich radni wyłonić muszą trzyosobowy Zarząd – przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. 

– Żeby zgłosić się należy wypełnić trzy dokumenty znajdujące się w Biuletynie Informacji Publicznej: druk zgłoszenia listy kandydatów na radnych (jak zgłaszasz się sam, jest to lista jednoosobowa), oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz wykaz osób popierających listę kandydatów na radnych. Każda osoba, która zgłasza swoją kandydaturę musi zdobyć podpisy 25 osób zamieszkujących dzielnicę. Warto zebrać dwa-trzy podpisy więcej, na wypadek gdyby któraś z podpisanych osób podała nieprawidłowe dane lub mieszkała w innej dzielnicy. 

– Termin zgłaszania kandydatów do Rad Dzielnic upływa w piątek 19 kwietnia. Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic będzie przyjmować zgłoszenia list kandydatów na radnych w Urzędzie Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, pok. 215 w godzinach od 8:00 do godz. 16 (do 19 kwietnia), a w dniu 19 kwietnia do godz. 20. 

– Zgodnie z kalendarzem wyborczym 6 maja ogłoszone zostaną listy kandydatów, 17 maja zakończy się kampania wyborcza, a 19 maja przeprowadzone zostaną wybory. W dzielnicach, w których liczba kandydatów jest mniejsza lub równa 15, wyborów się nie przeprowadza. 

Jeżeli macie dodatkowe pytania zachęcamy do kontaktu z Jędrzejem Szerle, radnym kadencji 2019-2024 i przewodniczącym Zarządu Dzielnicy Śródmieście: jszerle@gmail.com. 

Jędrzej Szerle

To była niezwykła, pełna wielkich emocji i wzruszeń noc. Gdy spływały wyniki z kolejnych komisji widzieliśmy, że jesteście z nami, że wspólnie zrobiliśmy coś niezwykłego i że zgadzamy się co do tego, że Gdynia zasługuje na więcej.

Nie znamy jeszcze wyników do rady miasta i bardzo na nie czekamy – potrzebni są nam aktywni, samodzielni w myśleniu i działaniu radni, w twórczym dialogu z prezydentem zmieniający miasto i wierzymy, że takich właśnie wybraliście. Dziękujemy za każdy głos, który jest dla nas oznaką zaufania i wiary w to, co mówimy i to, co próbujemy zmienić. Dziękujemy za to, co już Waszą decyzją się zmieniło.

Za nami pierwsza połowa ważnego meczu, którego stawką jest przyszłość Gdyni. Bądźcie z nami na tej drugiej – bardzo was potrzebujemy. Zadbajmy, by zmiana była zmianą, a nie – drobną korektą. Zróbmy to razem gdyńskimi rękami. Zróbmy Aleksandra Kosiorek prezydentem naszego miasta!

Oficjalne wyniki na stronie PKW:

https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/226200