Przedstawiciele stowarzyszenia Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka, organizacji współtworzącej federację Gdyński Dialog, w piątek 16 września 2022 r. złożyli do Prokuratury Rejonowej w Gdyni zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Sprawa dotyczy sprzedaży działki przy ul. Przemyskiej 34 i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części Małego Kacka.

Prokuratura Rejonowa w Gdyni wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez wiceprezydentkę Gdyni Katarzynę Gruszecką-Spychałę. Dziś, w czwartek 8 września, zeznania złożył Ireneusz Trojanowicz – radny miasta. To po jego kontroli przeprowadzonej w Gdyńskim Centrum Kultury złożone zostało zawiadomienie.