Transparentność władz miasta, udział mieszkańców w rządzeniu?

Zapraszamy do kolejnego etapu konsultacji programowych. Tym razem pytamy o to jak rozumiecie transparentność w mieście, władz miasta i jak według Was powinna wyglądać partycypacja obywatelska?

Trwa wczytywanie

Jak powinno wyglądać planowanie przestrzenne w Gdyni?

Zapraszamy do kolejnego etapu konsultacji programowych. Tym razem jesteśmy ciekawi Waszej opinii w obszarze planowania przestrzennego Gdyni, infrastruktury, urbanistyki i architektury naszego miasta.

Trwa wczytywanie

Zachęcamy do lektury wywiadu z naszą kandydatką na Prezydenta Gdyni – Aleksandrą Kosiorek, który przeprowadziła pani red. Katarzyna Fryc. Rozmowa ukazała się w wydaniu papierowym oraz internetowym Gazety Wyborczej.

Liczyć na zwycięstwo to duży optymizm, ale jest ono możliwe. Istotne, by nie tracić z pola widzenia celu równie ważnego jak prezydentura, a może nawet ważniejszego. Jest nim odebranie Samorządności Wojciecha Szczurka większości w radzie miasta – mówi Aleksandra Kosiorek, kandydatka federacji Gdyński Dialog na prezydenta Gdyni.

Zachęcamy do lektury: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,30410052,aleksandra-kosiorek-do-prezydenta-gdyni-trzeba-wiedziec.html

16 listopada opublikowaliśmy raport dotyczący zakończenia I etapu inwestycji „Węzeł Karwiny”, w którym widać rozbieżności między tym co było obiecane mieszkańcom, a tym co zostało wykonane. Pani redaktor, Dorota Abramowicz na łamach lokalnego dziennika „Zawsze Pomorze” opisała sprawę Węzła Karwiny.

Według Gdyńskiego Dialogu podczas przebudowy węzła Karwiny doszło do licznych nieprawidłowości. Opozycja zarzuca władzom miasta m.in. drastyczne zmiany w zakresie prac w ramach inwestycji i zawiadamia NIK o możliwej niegospodarności. – Odbyły się już kontrole, która nie wykazały nieprawidłowości. Środki z Unii Europejskiej nie są zagrożone – odpowiadają miejscy urzędnicy.

Zachęcamy do lektury całego tekstu! https://www.zawszepomorze.pl/gdynski-dialog-wystepuje-do-nik-o-kontrole-budowy-wezla-karwiny

Budowa węzła Karwiny w Gdyni trwała ponad dwa lata i przez ten czas znacznie utrudniała życie mieszkańcom południowych dzielnic Gdyni. Wielokilometrowe zatory tworzyły się prawie codziennie, a często przejazd jednego kilometra zajmował ponad godzinę.

Po ogłoszeniu 3 listopada 2023 r. przez wiceprezydenta Marka Łucyka zakończenia prac oraz rozpoczęciu procedury odbiorowej Gdyński Dialog postanowił przeprowadzić obywatelską kontrolę tej inwestycji.

 – Dzięki działaniom radnej miasta z ramienia Gdyńskiego Dialogu Mirosławy Król udało nam się otrzymać ostateczny harmonogram prac uzgodniony z wykonawcą – mówi Aleksandra Kosiorek, prawniczka i kandydatka Gdyńskiego Dialogu na prezydentkę Gdyni w nadchodzących wyborach. – Jego lektura rzuciła nowe światło na inwestycję budowy Węzła Karwiny. Jest wiele wątpliwości, co do zasadności niektórych punktów harmonogramu i wydatkowania na nie środków. Jedno jest pewne, dopilnujemy, by za wielomiesięczne opóźnienie i wszelkie niezgodności z pierwotnym planem ktoś odpowiedział – dodaje Kosiorek

Jak miało być?

Pierwotnym celem inwestycji było zwiększenie liczby pasażerów transportu zbiorowego w Gdyni. Zakres projektu zakładał szeroko zakrojone prace obejmujące:

 • budowa parkingu na około 140 miejsc Park&Ride, około 50 miejsc Bike&Ride,
 • budowa buspasów w ciągu ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej,
 • budowa pętli autobusowej w pobliżu przystanku PKM Karwiny,
 • przebudowa skrzyżowań w ciągu ul. Wielkopolskiej,
 • rozbudowa ul. Sopockiej z przebudową skrzyżowania,
 • rozbudowa ul. Strzelców wraz z pętlą autobusową na końcu ulicy;
Infografika: realizacja poszczególnych elementów na Węźle Karwiny wobec pierwotnych obietnic

Przedłużenie prac i aneks

Planowo prace miały się zakończyć 11 maja 2023 roku. W tym czasie poziom zaawansowania prac budowlanych wynosił jednak zaledwie około 65 proc. Prezydent Marek Łucyk zdecydował więc o podpisaniu z wykonawcą aneksu nr 4 w dniu 31 maja 2023 roku, czyli 3 tygodnie po pierwotnym terminie zakończenia pracy. Aneks ten wprowadził nowy termin zakończenia prac na dzień 3 listopada 2023 roku, oraz… dość drastycznie zmienił zakresu prac w ramach inwestycji. W toku kontroli Gdyńskiego Dialogu okazało się, że zaniechano łącznie prac o wartości 11,6 mln zł. Z zakresu zniknęły m.in.:

 • przebudowa ulicy Sopockiej, 
 • budowa parkingu P+R przy PKM Karwiny,
 • budowa pętli autobusowej przy PKM Karwiny.

– Z pierwotnie planowanych 101,7 mln zł zapisanych w umowie z wykonawcą pozostało 90,2 mln zł – mówi Bartłomiej Austen z Gdyńskiego Dialogu. – Żeby te pieniądze nie przepadły, a właściwie można też przypuszczać, że po to, by zwykli mieszkańcy się nie zorientowali, administrujący Gdynią zdecydowali się zlecić wykonawcy dodatkowe prace o wartości 7,8 mln zł. Na papierze zatem finalna różnica w kwocie nie jest więc duża: było 101,7 mln złotych, a jest 99,1 ml złotych – podsumowuje Austen

Wykonawca się spóźnił, więc należy mu za to dopłacić?

Pierwotnym terminem zakończenia prac zapisanym w umowie był 11 maja 2023 roku. Wykonawca tego terminu nie dotrzymał. Zamiast rozpocząć naliczanie kar umownych, w ramach aneksu nr 4 zdecydowano się… dopłacić wykonawcy 1 148 176 zł! Powodem uzasadniającym dopłatę jest to, że przez dodatkowe 6 miesięcy, między majem a listopadem, wykonawca musi utrzymać plac budowy. 

Był parking Park&Ride, będzie parking Korzenna 1? Po zakończeniu inwestycji węzeł przesiadkowy… praktycznie nie powstał

Z lektury dokumentów, jakie posiadamy wynika, że w aneksie nr 4 z dnia 31 maja 2023 roku zdecydowano się zastąpić „jednopoziomowy parking Park&Ride na 140 miejsc” czymś, co nazwano w harmonogramie „parking Korzenna 1”. Co ciekawe, z pierwotnego projektu parkingu Park&Ride zniknęły systemy zliczania miejsc postojowych, płatnego parkowania oraz monitoringu. Nie będzie też tablic informacyjnych. Łącznie zrezygnowano w ten sposób z prac o wartości 1,6 mln zł. W ich miejsce wprowadzono nowy parking Korzenna 1, którego budowa zakłada wyłącznie prace drogowe oraz wykonanie oświetlenia. Powyższych systemów zliczania miejsc, płatnego parkowania czy monitoringu nie ujęto. Jednak jego koszt ma wynieść 1,8 mln zł czyli o 200 tys zł drożej.

Trasy rowerowe, które budowano zanim pojawiły się w harmonogramie

Kolejną pracą dodatkową zleconą w ramach aneksu nr 4 z dnia 31 maja 2023 roku są trasy rowerowe wzdłuż ulic Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej. Pierwotnie miało ich nie być i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wyraźnie jest napisane, że przetarg ich nie obejmuje. W aneksie nr 4 jednak nagle się pojawiają. Zleca się wykonanie tras na odcinku od ul. Gryfa Pomorskiego do Źródła Marii i potem dalej od Źródła Marii do PKM Karwiny.

 – Dziwi nas to, że te zapisy pojawiają się tak późno, choć prace nad ich budową trwały już w 2022 roku – komentuje Aleksandra Kosiorek. – Mówiąc prościej: wykonawca przystąpił do ich budowy zanim w ogóle otrzymał na tę budowę zlecenie. Drugim zaskoczeniem jest ich wartość. Za łącznie około 1 km długości dróg rowerowych płacimy 1,4 mln zł. Tak, to my mieszkańcy dołożyliśmy się do węzła przesiadkowego, który, jak się okazuje, wcale węzłem przesiadkowym nie jest – dodaje. 

Nowy mikrobuspas

Kolejną zmianą wprowadzoną przez aneks nr 4 jest powstanie buspasa pomiędzy ulicami Zapolskiej a Małe Karwiny. 

– To ciekawy zapis, bo tego buspasa, o długości zaledwie około 150 m, nie było w pierwotnych wymaganiach przetargowych – zauważa Austen.  Na mocy aneksu został zbudowany za kwotę 639 tys zł. To bardzo drogi buspas, bo jego zaledwie jeden metr kosztował nas aż 4 300 złotych – podaje.

Co powstało?

Wiceprezydent Marek Łucyk twierdzi, że prace budowlane zakończyły się 3 listopada 2023 roku i przystąpiono do procedury odbiorowej. Gdyński Dialog zweryfikował więc, co zostało wykonane według stanu na dzień 10 listopada 2023 r.

– Przyjeżdżając na miejsce od razu widać, że tu, gdzie miał pojawić się parking Park&Ride, obecnie zwany “parkingiem Korzenna 1”, jest ciągle biuro budowy – mówi Szymon Jaros z Gdyńskiego Dialogu, radny dzielnicy Karwiny. – Nie wygląda, jakby prace nad budową parkingu w tym miejscu się rozpoczęły. W mojej ocenie tego elementu inwestycji może się nie udać wykonać w ciągu kilku tygodni, a co za tym idzie, rozliczenie go w ramach środków unijnych może się nie powieść – z obawą dodaje Jaros

Marek Łucyk zapewne też musiał to zobaczyć i pewnie zdaje sobie z tego sprawę – mówi obecny na wizji lokalnej Bartłomiej Austen. – Czy parking jednak powstanie i z których pieniędzy panowie Łucyk i Szczurek zapłacą za jego budowę wykonawcy, tego nie wiem. Jest cień szansy, że parking z opóźnieniem, ale jednak zostanie zbudowany. Gdyński Dialog będzie to monitorował – zapowiedział Austen

Kolejną kwestią jest skrzyżowanie z ul. Sopocką oraz pętla autobusowa obok stacji PKM Karwiny. Te elementy nie powstały i już wiadomo, że w tym etapie na pewno już nie powstaną. Zrezygnowano z ich budowy podpisując z wykonawcą aneks nr 4. Kolejny etap inwestycji zakłada budowę nowych wiaduktów nad linią kolejową i zapewne wtedy możemy się spodziewać realizacji tych brakujących elementów.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Czcionka, numer

Opis wygenerowany automatycznie

 Kosiorek: “Trzymamy rękę na pulsie”

Gdyński Dialog monitoruje przebieg inwestycji budowy Węzła Karwiny od wielu miesięcy. Dzięki naszej radnej Mirosławie Król mamy dostęp do dokumentów, które pozwoliły przeprowadzić niniejszą kontrolę.

– Już w styczniu mieliśmy poważne wątpliwości czy uda się zakończyć prace w terminie. Jak widać, mieliśmy rację – mówi Aleksandra Kosiorek. – Prac nie zakończono ani w pierwotnym terminie 11 maja 2023 r., ani w ostatecznym terminie 3 listopada 2023. r. Nasza kontrola pokazała jednak jeszcze coś. Możliwą niegospodarność w wydatkowaniu publicznych pieniędzy przez ekipę Wojciecha Szczurka. W wyniku kontroli znaleźliśmy kilka wydatków, które są sygnałami o potencjalnych nieprawidłowościach w prowadzeniu tej inwestycji. Nie pozostawimy tego bez echa i konsekwencji. Trzymamy rękę na pulsie – uspokaja Kosiorek. 

W przypadku nieprawidłowości przede wszystkim chodzi o:

 • Przyznanie wykonawcy wynagrodzenia o wartości 1,1 mln zł za utrzymanie placu budowy z powodu półrocznego opóźnienia,
 • Zastąpienie budowy jednopoziomowego parkingu P+R, budową “parkingu Korzenna 1”, droższego o 0,2 mln zł, mimo że zakres prac znacząco został zredukowany (brak systemu zliczania miejsc, poboru opłat, monitoringu),
 • Zlecenie po wysokich cenach prac dodatkowych, których nie było w SIWZ:
  • budowę dwóch nowych tras rowerowych o długości około 1 km za kwotę 1,4 mln zł,
  • budowę dodatkowego buspasa o długości około 100 m za kwotę 0,6 mln zł;

W związku z tym Gdyński Dialog podejmuje dalsze kroki i składa wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli. 

Byliście na Paradzie Niepodległości? My – tak.

To ważne i jednoczące święto. Mamy z czego się cieszyć i za co dziękować. Jedni wybierają kameralne, rodzinne świętowanie, inni szukają bardziej wspólnotowego przeżywania – i każdy ma rację. W tym roku Gdyński Dialog zdecydował się na zorganizowany udział w Gdyńskiej Paradzie Niepodległości. Najpierw kibicowaliśmy Bartkowi Austenowi, regularnemu uczestnikowi biegów ulicznych, który pobiegł i tym razem, na 10 kilometrowym czasie uzyskując czas 48:11, a później, także z jego udziałem, razem z gdynianami radośnie paradowaliśmy.

Było nas naprawdę dużo, co bardzo cieszy, bo wiemy, że różne osoby z różnych przyczyn być nie mogły. Cieszy nas nie tylko to, że tak licznie mogliśmy maszerować, ale także, że było radośnie, serdecznie i z poczuciem wspólnoty. Dziękujemy za liczne pozdrowienia na trasie przemarszu, za rozmowy przed i po Paradzie, za wspólne zdjęcia, uściski i porozumiewawcze spojrzenia. Bo wiemy na co wspólnie liczymy i czekamy!

Jesteśmy dumni, że mogliśmy tym gdynianom, którzy nie znają, pokazać Aleksandrę Kosiorek i Bartłomieja Austena. Jesteśmy dumni, że dwójka radnych dialogu: Mirosława Król i Ireneusz Trojanowicz byli z nami, podobnie jak duże grono radnych dzielnic. Że przyszli zarówno ci, z którymi znamy się od dawna, jak i ci, którzy wspierają nas dużo krócej, ale z wielką energią.

Niech żyje niepodległa Polska! Niech żyje Gdynia!

Wystąpienie Aleksandry Kosiorek

Zachęamy do zapoznania się z wystąpieniem Aleksandra Kosiorek – profil publiczny podczas konferencji prasowej 25.10.2023 r. w Hotelu Nadmorskim w Gdyni.

„Zacznę od podziękowań: przede wszystkim dla gdynian, którzy wskazali mnie jako osobę, która może dać alternatywę i nowy impuls i dla środowiska Gdyńskiego Dialogu, które uwzględniło głosy mieszkańców i podjęło decyzje o mojej kandydaturze.

Z dumą przyjmuję tę rekomendację – nie musiałam się nad tą decyzją zastanawiać, bo swoją gotowość zgłosiłam już jakiś czas temu. Mam wiedzę, doświadczenie i energię a za mną stoi silne środowisko, które mnie wspiera. Jestem prawniczką, co uważam za bardzo istotny atut. Jestem przedsiębiorczynią więc wiem, że pieniądze pochodzą z ciężkiej pracy i dlatego bardzo je szanuje. Jako osoba pracująca z ludźmi rozumiem, że trzeba z nimi rozmawiać i brać pod uwagę to, co mówią i na czym im zależy. A ponieważ jestem gdynianką to zależy mi na mieście, gdzie mieszkam.

Szanowni Państwo!

Gdynia potrzebuje zmian – ta prawda dociera do coraz większego grona gdynianek i gdynian, także tych, którzy przez lata głosowali na Wojciecha Szczurka i jego Samorządność. Odnoszę natomiast wrażenie, że ostatnio głosowali w poczuciu, że nie ma chyba lepszego pomysłu. Ja jestem przekonana, że jest.

Nie stoimy dziś przed wyborem czy wybrać wypalonego, zmęczonego, i pozbawionego pomysłu na miasto Wojciecha Szczurka czy oddać miasto partyjnym nominatom, bo SĄ inne opcje.

Moja kandydatura to kandydatura OBYWATELSKA, BEZPARTYJNA I GDYŃSKA.

Moja kandydatura to przekonanie, że Gdynia zasługuje na osobę, której się chce, której zależy, która jest z zupełnie innego pokolenia i bliżej realnych problemów mieszkańców.

W mieście, gdzie jakikolwiek dialog umarł, chcę go odbudować.

W mieście, gdzie prezydent czuje się władcą, chcę być sprawnym zarządcą i managerem.

W mieście rządzącym przez mężczyzn, chcę nawiązać do najlepszych tradycji kobiety, która umiała układać sprawy Gdyni z mieszkańcami i dla mieszkańców. Nie chcę siedzieć i patrzeć, jak dryfujemy na mieliznę i nikt z tym nic nie robi. Szkoda miasta, jego historii i dorobku. Szkoda pracy poprzednich pokoleń.

Chcę prezydentury przejrzystej i transparentnej. Chcę rozmawiać – przede wszystkim z mieszkańcami, ale również z sąsiadami. Konieczne jest odbudowanie dobrych relacji z gminami ościennymi, ponieważ nie jesteśmy samotną wyspą.

Trzeba nam miasta przyjaznego dla wszystkich przedsiębiorców, a nie tylko tych zaprzyjaźnionych z władzą.

Moja wizja Gdyni to jednak w pierwszej kolejności oddanie należnej pozycji mieszkańcom, jako właścicielom tego miasta. My, mieszkańcy, nie możemy czuć się w tym mieście jako osoby drugiej kategorii. Chcemy tu mieszkać, spędzać wolny czas, pracować, i po prostu – czuć się dobrze.

Właściwą pozycję trzeba oddać również radzie miasta. Prezydent Szczurek zapomniał, że to ona powinna faktycznie sterować sprawami miasta. Czasy monarchii absolutnych słusznie już minęły, ale w Gdyni radni wciąż służą tylko do wykonywania poleceń jednej osoby. Czas to zmienić.

Gdynia aspiruje do miasta nowoczesnego, powinna rozwijać się jednak w sposób zrównoważony, nie zapominając o dzielnicach. Żaden rozwój nie będzie jednak możliwy, jeśli natychmiast nie zaczniemy racjonalnie inwestować, a gdzie można – oszczędzać. Konieczne jest podjęcie pilnych działań na rzecz zmniejszania zadłużenia. Sprawy trzeba nazywać po imieniu, naszemu miastu grozi bankructwo, a jego gospodarz udaje, że nic się nie dzieje.

Chcę Gdyni, z której jesteśmy dumni, a nie takiej, która musi kupować nagrody, by wmawiać mieszkańcom, że jest świetnie.

Chcę miasta, które potrafi nadzorować duże inwestycje i władz, które umieją przeprosić za błędy, jeśli się wydarzą.

Jestem gotowa ciężko pracować, by to się udało.

Zwracam się do gdynian: chodźmy razem zmienić to miasto.

Ja, Aleksandra Kosiorek, jestem do waszej dyspozycji. Zróbmy razem dobrą robotę dla naszego miasta!

Zapowiadałam niejednokrotnie, że po objęciu urzędu prezydenta zrealizuję audyt miejskich finansów, w tym również wszelkich zawartych umów wieloletnich. Nie będę jednak zajmowała się tym sama – w razie wygranej chcę zaproponować Bartłomiejowi Austenowi stanowisko wiceprezydenta, dedykowane właśnie kwestiom finansowym i inwestycyjnym.

Konieczna jest również realizacja audytu jednostek miejskich, zarówno co do zasadności ich istnienia, jak i racjonalności struktur zatrudnienia.

Gdynianie dzisiaj skarżą się również na to, że urząd miasta pozostaje dla nich zamknięty. Nie każdy ma możliwość rejestrować się elektronicznie na wizyty, a niekiedy pilność sprawy wymaga, aby sprawę można było załatwić „z marszu” – nawet kosztem stania w kolejce. Urząd musi być dostępny dla wszystkich mieszkańców.

To będą pierwsze decyzje, jakie podejmę. Może wydają się błahe, ale dla mieszkańców są one istotne. Kolejne decyzji i kierunki działań będą zależeć od tego, realizacji jakiego programu oczekiwać będą od nas mieszkańcy.

Przechodząc zatem do programu: Prace nad programem prowadzimy od pewnego czasu, po serii osobistych spotkań tematycznych z mieszkańcami mamy już jego zręby. Możemy zatem rozpocząć kolejny etap prac. Tym razem wykorzystamy przestrzeń internetową, która umożliwi nam szerzej zakrojone konsultacje.

W dniu dzisiejszym zostanie uruchomiona możliwość konsultacji on-line. Zachęcamy mieszkańców, aby przyłączyli się do pracy, ponieważ to ich spraw te kwestie będą dotyczyć. W mieście, w którym od ćwierć wieku nikt nas nie słucha, w końcu zaoferowano taką możliwość. Zatem – do dzieła !”

Wyniki prawyborów

Są wyniki prawyborów Gdyńskiego Dialogu. Wy również mieliście wziąć w nich udział. Nasze prawybory były podzielone na 3 etapy. Pierwszym była debata naszych kandydatów. Po debacie goście mogli oddać swój głos. Następnie były prawybory internetowe, w których licznie wzięliście udział – co nas bardzo cieszy.

Aleksandra Kosiorek kandydatką

A na końcu, opierając się na Waszych typach dokonaliśmy ostatecznego wyboru. I w ten sposób, naszym kandydatem w wyborach samorządowych 2024 na stanowisko Prezydenta/Prezydentki Gdyni będzie Aleksandra Kosiorek!

Oczywiście Bartłomiej Austen nie znika z Gdyńskiego Dialogu. Jako doświadczony przedsiębiorca będzie niezwykłym wsparciem i oparciem dla Aleksandry zarówno w wyborach oraz po jako potencjalny wiceprezydent Gdyni.

Dziękujemy za Wasze głosy!

Wyniki w głosowaniu internetowym:

Wyniki w głosowaniu internetowym na kandydata Gdyńskiego Dialogu:
Aleksandra Kosiorek 69,6% oraz Bartłomiej Austen 30,4%
Wyniki w głosowaniu internetowym na kandydata Gdyńskiego Dialogu.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Kierując się troską o losy Gdyni oraz wypełniając nasze zobowiązania względem gdynianek oraz gdynian chcielibyśmy zaprosić do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących dalszego rozwoju oraz wizji naszego miasta.

Spis treści:

Program z udziałem mieszkańców

Po udanych prawyborach, które pomogły nam wyłonić obywatelskiego kandydata na prezydenta Gdyni, chcemy stworzyć program, w którym znajdą się też wasze pomysły. Zamierzamy go realizować po przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Wasze doświadczenia związane z miastem są bezcenne, Wy wiecie najlepiej, co wymaga poprawy lub zmiany, a jakie rozwiązania należy kontynuować.

Po uwzględnieniu Waszych głosów w drodze dialogu przedstawimy plan na Gdynię z Waszych i naszych marzeń i nadziei. Idea konsultacji jest prosta: co dwa tygodnie będziemy ogłaszali tematy i prosili o opisanie pomysłów, potrzeb i problemów.

Możecie to zrobić bezpośrednio na naszą skrzynkę kontaktową kontakt@gdynskidialog.pl (tytuł maila: „Konsultacje społeczne”) lub anonimowo za pomocą udostępnionych przez nas formularzy.

Nie musi być długo, ani konkretnie – dla nas ważna jest każda opinia.

Zaczynamy pierwszą serię konsultacji.

Na początek proponujemy takie tematy:

1. Polityka transportowa i komunikacja miejska

Napisz w kilku zdaniach co martwi Cię w mieście w tym temacie, co trzeba zmienić lub po prostu jak to powinno funkcjonować. Nie oceniamy. Nie ma złych pomysłów czy złego punktu widzenia. Każdy z nas na miasto patrzy inaczej. Ważne, abyśmy znaleźli jak najwięcej wspólnych tematów.

Może to zrobić anonimowo za pomocą poniższego formularza lub wysłać mail na adres: kontakt@gdynskidialog.pl z tytułem „Konsultacje Społeczne”.

Trwa wczytywanie

2. Edukacja

Czy edukacja w Gdyni jest dobrze dofinansowana? Czego brakuje w gdyńskich placówkach, na które wpływ ma samorząd? Czy pracownicy w tym sektorze są dobrze traktowani? Czy dzieci są najważniejsze w tym procesie w mieście? Podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami, pomysłami. Pamiętaj nie ma złych propozycji.

Może to zrobić anonimowo za pomocą poniższego formularza lub wysłać mail na adres: kontakt@gdynskidialog.pl z tytułem „Konsultacje Społeczne”.

Trwa wczytywanie

Z góry dziękujemy za udział w tym procesie. Wierzymy w Was!

Federacja Gdyński Dialog