Redaktor Dorota Abramowicz na łamach lokalnego dziennika napisała tekst z pytaniem, czy Norman Davies zostanie honorowym obywatelem Gdyni. Inicjatorem akcji jest m.in. Gdyński Dialog.

Jako pierwszy pomysł ten zgłosił twórca i prowadzący od ponad 20 lat „Biesiady Literackie” Krystian Nehrebecki – gdynianin, aktor i menedżer kultury – informuje Natalia Kłopotek-Główczewska, rzeczniczka prasowa Federacji Gdyński Dialog. – Inicjatywę podjęły kolejne środowiska, członkowie stowarzyszeń, połączonych wspólną ideą Gdyńskiego Dialogu – federacji zrzeszającej miejskich społeczników i organizacje.

Zawsze Pomorze

Zachęcamy do lektury całego materiału: https://www.zawszepomorze.pl/prof-norman-davies-honorowym-obywatelem-gdyni-jest-wniosek

Ideę uhonorowania profesora Daviesa przez Gdynię popularyzowaliśmy kilka miesięcy z inicjatywy Krystian Nehrebecki i Jarosław Wojciechowski. W tym czasie wniosek poparło wiele znanych osób oraz zwykli gdynianie. Dziś wraz z przedstawicielami Stowarzyszenie Gdynianka złożyliśmy w Biurze Rady Miasta Gdyni komplet dokumentów i – czekamy. Obywatele zrobili swoje. Co zrobią władze Gdyni?

12 listopada 2022 roku na łamach serwisu informacyjnego „Zawsze Pomorze” ukazał się artykuł red. Krystyny Paszkowskiej na temat zbiórki podpisów pod wnioskiem o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gdynia profesorowi Normanowi Daviesowi.

Osoba Normana Daviesa jest znana większości gdynian. Dla wielu to wzór naukowca, pisarza, ale i przykład osoby, która jest w stanie skutecznie swoją opowieścią interesować. Książki Normana Daviesa czytają i Polacy, i ludzie na całym świecie.

Norman Davies honorowym obywatelem Gdyni? Ruszyła zbiórka podpisów
Podjęta przez Gdyński Dialog inicjatywa ma się zakończyć przekazaniem radzie miasta podpisów mieszkańców popierających pomysł, by Norman Davies został honorowym obywatelem Gdyni. Zbiórka podpisów rozpoczęła się w piątek, 11 listopada w Klubie Marynarki Wojennej Riwiera w Gdyni podczas spotkania w ramach Biesiady Literackiej, prowadzonej przez Krystiana Nehrebeckiego. Gospodarz skorzystał z okazji, by jaką pierwszą o złożenie podpisu poprosić bohaterkę spotkania – Andę Rottenberg, historyczkę sztuki, krytyczkę, kuratorkę sztuki raz publicystkę.

więcej: https://www.zawszepomorze.pl/norman-davies-honorowym-obywatelem-gdyni-ruszyla-zbiorka-podpisow-pod-wnioskiem-do-rady-miasta

Zapraszamy do lektury

W Gdyni przed laty aresztowany i osadzony, później przez wiele lat do niej wracał. Czy Norman Davies wróci tu po raz kolejny, by odebrać zaszczytne wyróżnienie?

Ruszyła inicjatywa Gdyńskiego Dialogu zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni profesorowi Normanowi Daviesowi.

Jako pierwsza podpis złożyła Anda Rottenberg

Akcja, która ma się skończyć przekazaniem Radzie Miasta podpisów mieszkańców popierających pomysł, rozpoczęła się 11 listopada 2022 r. w Klubie Marynarki Wojennej  Riwiera w Gdyni, gdzie miało miejsce kolejne już spotkanie w ramach Biesiady Literackiej prowadzonej przez Krystiana Nehrebeckiego. Gospodarz skorzystał z okazji, by jaką pierwszą o złożenie podpisu poprosić bohaterkę spotkania – Andę Rottenberg.

– Podstawową motywacją wniosku o Honorowe Obywatelstwo Gdyni dla Normana Daviesa jest wdzięczność dla jego zasług w popularyzowaniu polskiej historii i kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Europie i na świecie. Jego znakomite książki, tłumaczone na ponad 30 języków, pozwoliły, aby ważna opowieść o naszym kraju była opowiedziana ciekawie i przekonująco i była słuchana – mówi Natalia Kłopotek-Główczewska z Gdyńskiego Dialogu. – Nie Polak, a zatem z pewnym dystansem do naszego kraju, bada jego dzieje pieczołowicie i profesjonalnie, będąc wiarygodnym ambasadorem spraw polskich. To dzięki niemu na zachodzie wiedzą znacznie więcej niż kiedyś o naszym kraju i o konkretnych wątkach naszej historii. Książki Normana Daviesa o Polsce to nie tylko lekcja historii, ale i napisana świetnym językiem opowieść – nie dziwi więc jego nominacja do literackiej nagrody Nobla – dodajeKłopotek-Główczewska.

Profesor Norman Davies – wzór dla wielu

Norman Davies jest dla wielu wzorem naukowca, pisarza, ale i przykładem osoby, która jest w stanie skutecznie swoją opowieścią interesować. Jego książki czytają i Polacy, i ludzie na całym świecie.

Profesor Norman Davies ogromnie przysłużył się przez lata polskiej nauce i popularyzacji historii Polski w kraju i zagranicą. Jest Honorowym Obywatelem Warszawy, Krakowa i Lublina. Otrzymał doktoraty honoris causa uniwersytetów: Jagiellońskiego, Gdańskiego, UMCS, Warszawskiego oraz UMK. Został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem: Orderem Orła Białego.

Ważna rola Gdyni w życiu Daviesa

Jak wskazują wnioskodawcy, warto, by i Gdynia oddała swój hołd profesorowi, tym bardziej, że jego losy splotły się z naszym miastem. W okresie Praskiej Wiosny w roku 1968 w gdyńskim areszcie zatrzymano i osadzono Normana Daviesa wracającego z Krakowa do Wielkiej Brytanii. Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała wyjazd z grodu Kraka młodego naukowca, wiążąc jego obecność w Polsce z działaniami opozycji demokratycznej obu krajów.

Tymczasowo zwolniony z gdyńskiego aresztu, Davies znalazł schronienie w gościnnych progach Konsulatu Królestwa Szwecji przy ulicy Jana z Kolna 25 – obecnie Konsulatu Kultury.  Do końca lat siedemdziesiątych Norman Davies był częstym gościem w Gdyni, a pokoje szwedzkiego konsulatu pełniły rolę tymczasowego domu dla autora „Bożego Igrzyska”.

Apel poparty podpisami ludzi ze świata kultury i polityki

Pierwszego dnia akcji apel do Rady Miasta – bo to ona jest władna, aby nadać tytuł Honorowego Obywatela Gdyni – poparła nie tylko Anda Rottenberg, ale również goszcząca na spotkaniu aktorka Katarzyna Figura, gdyński reżyser Andrzej Mańkowski, gospodarz Biesiady Literackiej – Krystian Nehrebecki a także posłanka Barbara Nowacka – a wraz z nimi dziesiątki osób, które podpisały się pod wnioskiem.

Formalnym wnioskodawcą, zgodnie z zapisami statutu, będzie stowarzyszenie Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka, a złożone podpisy zostaną dołączone do wniosku stowarzyszenia.

materiały do pobrania: