W Gdyni przed laty aresztowany i osadzony, później przez wiele lat do niej wracał. Czy Norman Davies wróci tu po raz kolejny, by odebrać zaszczytne wyróżnienie?

Ruszyła inicjatywa Gdyńskiego Dialogu zbierania podpisów pod wnioskiem w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni profesorowi Normanowi Daviesowi.

Jako pierwsza podpis złożyła Anda Rottenberg

Akcja, która ma się skończyć przekazaniem Radzie Miasta podpisów mieszkańców popierających pomysł, rozpoczęła się 11 listopada 2022 r. w Klubie Marynarki Wojennej  Riwiera w Gdyni, gdzie miało miejsce kolejne już spotkanie w ramach Biesiady Literackiej prowadzonej przez Krystiana Nehrebeckiego. Gospodarz skorzystał z okazji, by jaką pierwszą o złożenie podpisu poprosić bohaterkę spotkania – Andę Rottenberg.

– Podstawową motywacją wniosku o Honorowe Obywatelstwo Gdyni dla Normana Daviesa jest wdzięczność dla jego zasług w popularyzowaniu polskiej historii i kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w Europie i na świecie. Jego znakomite książki, tłumaczone na ponad 30 języków, pozwoliły, aby ważna opowieść o naszym kraju była opowiedziana ciekawie i przekonująco i była słuchana – mówi Natalia Kłopotek-Główczewska z Gdyńskiego Dialogu. – Nie Polak, a zatem z pewnym dystansem do naszego kraju, bada jego dzieje pieczołowicie i profesjonalnie, będąc wiarygodnym ambasadorem spraw polskich. To dzięki niemu na zachodzie wiedzą znacznie więcej niż kiedyś o naszym kraju i o konkretnych wątkach naszej historii. Książki Normana Daviesa o Polsce to nie tylko lekcja historii, ale i napisana świetnym językiem opowieść – nie dziwi więc jego nominacja do literackiej nagrody Nobla – dodajeKłopotek-Główczewska.

Profesor Norman Davies – wzór dla wielu

Norman Davies jest dla wielu wzorem naukowca, pisarza, ale i przykładem osoby, która jest w stanie skutecznie swoją opowieścią interesować. Jego książki czytają i Polacy, i ludzie na całym świecie.

Profesor Norman Davies ogromnie przysłużył się przez lata polskiej nauce i popularyzacji historii Polski w kraju i zagranicą. Jest Honorowym Obywatelem Warszawy, Krakowa i Lublina. Otrzymał doktoraty honoris causa uniwersytetów: Jagiellońskiego, Gdańskiego, UMCS, Warszawskiego oraz UMK. Został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem: Orderem Orła Białego.

Ważna rola Gdyni w życiu Daviesa

Jak wskazują wnioskodawcy, warto, by i Gdynia oddała swój hołd profesorowi, tym bardziej, że jego losy splotły się z naszym miastem. W okresie Praskiej Wiosny w roku 1968 w gdyńskim areszcie zatrzymano i osadzono Normana Daviesa wracającego z Krakowa do Wielkiej Brytanii. Służba Bezpieczeństwa zarejestrowała wyjazd z grodu Kraka młodego naukowca, wiążąc jego obecność w Polsce z działaniami opozycji demokratycznej obu krajów.

Tymczasowo zwolniony z gdyńskiego aresztu, Davies znalazł schronienie w gościnnych progach Konsulatu Królestwa Szwecji przy ulicy Jana z Kolna 25 – obecnie Konsulatu Kultury.  Do końca lat siedemdziesiątych Norman Davies był częstym gościem w Gdyni, a pokoje szwedzkiego konsulatu pełniły rolę tymczasowego domu dla autora „Bożego Igrzyska”.

Apel poparty podpisami ludzi ze świata kultury i polityki

Pierwszego dnia akcji apel do Rady Miasta – bo to ona jest władna, aby nadać tytuł Honorowego Obywatela Gdyni – poparła nie tylko Anda Rottenberg, ale również goszcząca na spotkaniu aktorka Katarzyna Figura, gdyński reżyser Andrzej Mańkowski, gospodarz Biesiady Literackiej – Krystian Nehrebecki a także posłanka Barbara Nowacka – a wraz z nimi dziesiątki osób, które podpisały się pod wnioskiem.

Formalnym wnioskodawcą, zgodnie z zapisami statutu, będzie stowarzyszenie Młodzi na rzecz Gdyni – Gdynianka, a złożone podpisy zostaną dołączone do wniosku stowarzyszenia.

materiały do pobrania:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.