Ostatnie tygodnie są dla nas szalenie pracowite – spotkania z mieszkańcami, zbieranie uwag i pomysłów oraz przygotowywanie programu, a także tworzenie list wyborczych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy na końcu tej długiej drogi! Niebawem poznacie pomysły i ludzi, dzięki którym będziemy chcieli zmieniać Gdynię na lepsze.

Dużo czasu poświęciliśmy też na rozmowy z gdyńskimi partiami i organizacjami, które deklarowały chęć startu w kwietniowych wyborach samorządowych. Rozpatrywane były różne opcje, ale postanowiliśmy być wierni swojemu DNA i temu, co obiecaliśmy mieszkańcom.

Nie interesuje nas zmiana dla zmiany, tylko zmiana na lepsze. Kiedy powstawał Dialog zakładaliśmy, że w kwestiach lokalnych nie powinna rządzić logika partyjna, a decyzje nie powinny zapadać ponad głowami mieszkańców. Koalicje i porozumienia powinni zawierać ze sobą ci, którzy chcą współpracować i mają wspólny pomysł, a nie ich szefowie w centralach. Kandydata na prezydenta powinni proponować mieszkańcy bez wymogu zatwierdzenia go „wyżej”. Od początku deklarowaliśmy też, że żadna koalicja z rządzącą obecnie w Gdyni ekipą nie wchodzi w grę.

Dlatego w tych wyborach pozostajemy jedynym w Gdyni opozycyjnym środowiskiem obywatelskim i bezpartyjnym. Uważamy, że mieszkańcy oczekują w Radzie Miasta po prostu swoich przedstawicieli. Ludzi pracowitych, zaangażowanych i kompetentnych, swoich sąsiadów i znajomych z pracy, osoby z udokumentowaną aktywnością na wielu polach.

Przed nami trzy miesiące wytężonej wyborczej pracy i jesteśmy pewni, że jak dotychczas, wciąż możemy liczyć na Waszą pomoc i życzliwość.❤️

Zachęcamy do kontaktu – kontakt@gdynskidialog.pl. Na naszym pokładzie zawsze jest miejsce dla zaangażowanych, przyzwoitych ludzi, których obchodzą sprawy Gdyni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.