Gdynia Północ to obszar naszego miasta, który już od lat woła o wsparcie. Wielu mieszkańców podkreśla, że władza o nich zapomniała. My uważamy, że Gdynia Północ zasługuje na więcej. Poniżej zebraliśmy najważniejsze postulaty, zdaniem naszych kandydatów do Rady Miasta z okręgu 1 (Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze).

Postulaty Gdyni Północ: 

1. Komunikacja zbiorowa – aktywne wsparcie realizacji projektów uruchomienia połączenia kolejowego na Oksywie oraz budowy Drogi Czerwonej. Zmiana klasyfikacji Estakady Kwiatkowskiego na drogę krajową. Budowa tunelu pomiędzy ul. Chylońską a ul. Hutniczą. Bezpośrednie połączenie dzielnic północnych dzięki uruchomieniu dedykowanej linii autobusowej. Bezpłatne przejazdy w czasie trwania imprezy masowych. 

2. Remonty i rozbudowa infrastruktury – bieżące naprawy dróg w tym m.in. ulic: Zielonej, Cechowej i Płk. Dąbka. Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych, remonty schodów i chodników. 

3. Rewitalizacja – odrestaurowanie Pałacu Thymiana, stworzenie ośrodka sportowego w tej części Gdyni dla dzieci i dorosłych. Ochrona terenów zielonych, polan leśnych, parków, plaży, klifu oksywskiego oraz Rodzinnych Ogródków Działkowych. Ograniczenie wyprzedaży miejskich terenów. Weryfikacja Planu Adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu.

4. Integracja mieszkańców Gdyni Północ – promocja i uatrakcyjnienie Przystani Sąsiedzkiej przy ul. Śmidowicza oraz Klubów Seniora poprzez właściwe zarządzanie, zwiększenie środków finansowych oraz rozbudowa usług miejskich – II filia urzędu miasta. Dostępność przestrzeni dla NGO-sów.

5. Opieka zdrowotna – uruchomienie nowych przychodni lekarskich na terenie dzielnic północnych. Promocja sportu i zdrowego trybu życia poprzez organizację ogólnodostępnych zawodów i festynów lokalnych. Zwiększenie zasobu mieszkań komunalnych.

6. Współpraca z lokalnym biznesem, gminą Kosakowo, Klubem 3.Flotylli Okrętów, Akademią Marynarki Wojennej, bibliotekami oraz szkołami. Wykorzystanie bliskości położenia miasta i portu.

7. Wzmocnienie znaczenia Rad Dzielnic – zwiększenie środków, partnerskie relacje z UM i jednostkami gminnymi, sprawna i szybka komunikacja. Wiążące konsultacje społeczne. 

8. Ograniczenie aktywności dzików w mieście – audyt w zakresie wypadków z udziałem ludzi i samochodów oraz kosztów związanych ze stratami miasta spowodowanymi działaniami dzików. Utworzenie grupy roboczej składającej się ze wszystkich zainteresowanych stron, debata obywatelska i wypracowanie długoterminowego planu działania, reagowania i zapobiegania bytowania dzików w mieście. Policzenie dzików, ustalenie ich płci i miejsc głównych szlaków migracyjnych.

9. Dzieci i młodzież – modernizacja budynków i wyposażenia szkół, wsparcie dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz rozwinięcie oferty zajęć pozalekcyjnych. Stworzenie dla młodych Gdynian atrakcyjnych miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Wsłuchiwanie się w potrzeby młodych i wskazywanie im różnych form pomocy oraz rozwoju.

10. Inwentaryzacja schronów przeciwlotniczych w Gdyni Północ, edukacja mieszkańców w zakresie obrony cywilnej. 

11. Reforma Budżetu Obywatelskiego – transparentne zasady, krótszy czas realizacji, wygrane projekty realizowane w kontakcie i zgodą autora, zwiększenie finansowania.

12. Miejska debata o przyszłości lotniska Gdynia-Kosakowo – stworzenie dokumentu pokontrolnego opisującego cały przebieg inwestycji, od jej uchwalenia po dzień dzisiejszy.

13.Miasto bez barier – każda miejska inwestycja powinna być zaplanowana tak, by      odpowiadała potrzebom osób z niepełnosprawnościami, matek z wózkami czy osób starszych. Ważne aby  te osoby w pełni uczestniczyły w życiu publicznym i swobodnie poruszały się w przestrzeni miasta.

Kandydaci Gdyńskiego Dialogu z okręgu 1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.