Redaktorzy Julia Michalska oraz Piotr Piesik opisali nieprawidłowości, które wyniknęły w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ireneusza Trojanowicza w Gdyńskim Centrum Kultury.

Radny Ireneusz Trojanowicz z Federacji Gdyński Dialog złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie nieprawidłowości ujawnionych w Gdyńskim Centrum Kultury. To rezultat pierwszej w historii samorządu Gdyni kontroli dokonanej przez radnego. Chodziło o zbadanie kosztów funkcjonowania InfoBoxu oraz wyjaśnienie powiązań pomiędzy Gdyńskim Centrum Kultury a innymi miejskimi jednostkami. Wiceprezydent Gdyni odniosła się do sytuacji.

więcej: https://www.zawszepomorze.pl/gdynia-nieprawidlowosci-w-gdynskim-centrum-kultury-gdynski-dialog-zawiadamia-prokurature

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This field is required.

This field is required.